Úvod

divadlo

divadlo
 

divadlo

tanec

tanec
 

tanec

hudba

hudba
 

hudba

vizuálne umenie

vizuálne umenie
 

vizuálne umenie

literatúra

literatúra
 

literatúra

medziodborové projekty

Medziodborové vzťahy
 

medziodborové projekty

ľudová kultúra
/ kultúrno-osvetová činnosť

Ľudová kultúra
 

ľudová kultúra
/ kultúrno-osvetová činnosť

mesto kultúry

Mesto kultúry
 

mesto kultúry

múzeá / galérie

Múzeá a galérie
 

múzeá / galérie

knižnice

Knižnice
 

knižnice

výskum

Výskum
 

výskum

kultúrne a umelecké centrá

Kultúrne a umelecké centrá
 

kultúrne a umelecké centrá

Program 5 Pamäťové a fondové inštitúcie

V roku 2018 sa kritéria hodnotenia zameriavajú na projektové dokumentácie, pribudli nové prílohy ktoré vyžadujú spoluprácu s architektom alebo dizajnérom.  Milí žiadatelia z múzeí, galérii, knižníc a ďalší! Radi by sme Vám dali do pozornosti 2 hlavné novinky v Programe 5 – Pamäťové a fondové inštitúcie v rámci podmienok podpory Fondu na podporu umenia Od 8.1.2018 platia nové kritéria hodnotenia Vašich projektov ako stanovujú nové Zásady, spôsob a...
16. 01. 2018
Čítať ďalej

Výzva č. 6/2018

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 6/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov: - 1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - divadlo - štipendium, - 1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - divadlo - nezávislé divadlá, - 1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela - zriaďované divadlá, - 1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo, - 1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela...
15. 01. 2018
Čítať ďalej

2. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 17.1.2018 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 2. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
10. 01. 2018
Čítať ďalej

Predĺžená výzva na členov odborných komisií

Nominácie na členov odborných komisií Fondu na podporu umenia môžete posielať až do 31.1.2018 pre nasledujúce programy: Program 1 – Umenie: džez a iné žánre / vizuálne umenie / multimediálne diela / literatúra Program 3 – Výskum a vzdelávacie aktivity  Program 6 – Mesto kultúry Radi by sme Vám dali do pozornosti legislatívnu zmenu. Novela zákona o fonde z 1. júla tohto roku prináša zásadnú zmenu v otázke...
02. 01. 2018
Čítať ďalej

1. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 8.1.2018 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 1. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
02. 01. 2018
Čítať ďalej

 

1.2 Tanec - 1.2.2 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty

1.3 Hudba - 1.3.2 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty

1.5 Literatúra - 1.5.4 Prehliadky, festivaly, súťaže

1.6 Medziodborové umelecké aktivity - 1.6.2 Festivaly a prehliadky

1.6 Medziodborové umelecké aktivity - 1.6.3 Regionálne a lokálne umelecké aktivity

 

Prioritou fondu v rámci Programu 1 - Umenie podporuje tvorbu, prezentáciu a šírenie profesionálneho nekomerčného umenia realizovaného na Slovensku, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a medziodborových umeleckých aktivít.

 

Fond na podporu umenia predlžuje termín predkladania žiadostí pre danú výzvu do 14.3.2016.

 

Oficiálny dokument Výzvy č. 4/2016 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

 

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Výzva_4_2016_.pdf)Výzva č. 4/2016

.odber noviniek

* požadované polia


paticka loga