Úvod

divadlo

divadlo
 

divadlo

tanec

tanec
 

tanec

hudba

hudba
 

hudba

vizuálne umenie

vizuálne umenie
 

vizuálne umenie

literatúra

literatúra
 

literatúra

medziodborové projekty

Medziodborové vzťahy
 

medziodborové projekty

ľudová kultúra
/ neprofesionálne umenie

Ľudová kultúra
 

ľudová kultúra
/ neprofesionálne umenie

kultúrno-osvetová činnosť

Kultúrno osvetová činosť
 

kultúrno-osvetová činnosť

múzeá / galérie

Múzeá a galérie
 

múzeá / galérie

knižnice

Knižnice
 

knižnice

výskum

Výskum
 

výskum

kultúrne centrá

Kultúrne centrá
 

kultúrne centrá

Výzva č. 2/2017 na členov/ky Odborných komisií Fondu na podporu umenia

Riaditeľ Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu pre právnické osoby na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií (fyzických osôb) na posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov fondu s cieľom zabezpečiť odbornosť, transparentnosť a nezávislosť hodnotiaceho procesu. Výzva je určená pre nasledujúce programy a oblasti: Program 1 – Umenie, pre posudzovanie projektov z oblasti hudby – a to najmä oblasti džezu, elektronickej hudby, folku,...
05. 12. 2016
Čítať ďalej

Vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie projektov k dátumu 31.1.2017

Informujeme všetkých prijímateľov finančnej podpory, že vecné vyhodnotenie a finančné vyúčtovanie podporených projektov bude možné realizovať v elektronickom registračnom systéme FPu. na konci decembra 2016. O spustení aplikácie na podávanie vecného vyhodnotenia a finančného vyúčtovania bude kancelária fondu informovať na svojom webovom sídle ako aj na úvodnej stránke registračného systému FPu.  Týmto žiadame prijímateľov, ktorých termín predkladania vecného vyhodnotenia a finančného vyúčtovania je 31.1.2017, aby počkali...
23. 11. 2016
Čítať ďalej

Výzva č. 4/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky

Dňa 16.11.2016 vyhlásil FPu. Výzvu č. 4/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu pre programy: 1.4.2 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity 3.1.2 Vzdelávacie aktivity - divadlo 3.2.2 Vzdelávacie aktivity - tanec 3.3.2 Vzdelávacie aktivity - hudba 3.4.2 Vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie 3.5.2 Vzdelávacie aktivity - literatúra 3.6.2 Medziodborové vzdelávacie aktivity 3.7.2 Vzdelávacie aktivity – ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť 3.8 Medzinárodné prezentácie a mobility – výskum...
16. 11. 2016
Čítať ďalej

18. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 11.11.2016 o 14.00 hod. sa v sídle Fondu na podporu umenia na Cukrovej 14, BA uskutoční 18. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
07. 11. 2016
Čítať ďalej

Výzva č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky

Dňa 19.10.2016 vyhlásil FPu. Výzvu č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu pre programy: 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre 1.3.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba 1.5.4 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže 1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - literatúra 4.4.2 Kultúrno-osvetové aktivity Viac informácií nájdete na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/vyzvy-2017/257-vyzva-c-3-2017
03. 11. 2016
Čítať ďalej

 

1.2 Tanec - 1.2.2 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty

1.3 Hudba - 1.3.2 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty

1.5 Literatúra - 1.5.4 Prehliadky, festivaly, súťaže

1.6 Medziodborové umelecké aktivity - 1.6.2 Festivaly a prehliadky

1.6 Medziodborové umelecké aktivity - 1.6.3 Regionálne a lokálne umelecké aktivity

 

Prioritou fondu v rámci Programu 1 - Umenie podporuje tvorbu, prezentáciu a šírenie profesionálneho nekomerčného umenia realizovaného na Slovensku, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a medziodborových umeleckých aktivít.

 

Fond na podporu umenia predlžuje termín predkladania žiadostí pre danú výzvu do 14.3.2016.

 

Oficiálny dokument Výzvy č. 4/2016 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

 

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Výzva_4_2016_.pdf)Výzva č. 4/2016

.fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá vznikla na základe zákona č. 284/2014 Z. z. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy, pričom jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.


Banner 1068x110 1024x105