Výzvy

 

1.2 Tanec - 1.2.2 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty

1.3 Hudba - 1.3.2 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty

1.5 Literatúra - 1.5.4 Prehliadky, festivaly, súťaže

1.6 Medziodborové umelecké aktivity - 1.6.2 Festivaly a prehliadky

1.6 Medziodborové umelecké aktivity - 1.6.3 Regionálne a lokálne umelecké aktivity

 

Prioritou fondu v rámci Programu 1 - Umenie podporuje tvorbu, prezentáciu a šírenie profesionálneho nekomerčného umenia realizovaného na Slovensku, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a medziodborových umeleckých aktivít.

 

Fond na podporu umenia predlžuje termín predkladania žiadostí pre danú výzvu do 14.3.2016.

 

Oficiálny dokument Výzvy č. 4/2016 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Výzva_4_2016_.pdf)Výzva č. 4/2016