Home page

theatre

divadlo
 

theatre

dance

tanec
 

dance

music

hudba
 

music

visual arts

vizuálne umenie
 

visual arts

literature

literatúra
 

literature

interdisciplinary projects

Medziodborové vzťahy
 

interdisciplinary projects

folk culture / non-professional art

Ľudová kultúra
 

folk culture / non-professional art

culture & society activities

Kultúrno osvetová činosť
 

culture & society activities

museums & galleries

Múzeá a galérie
 

museums & galleries

libraries

Knižnice
 

libraries

research

Výskum
 

research

cultural centers

Kultúrne centrá
 

cultural centers

Vymenovanie nového člena Rady FPU

Ministerka kultúry Natália Milanová vymenovala v zmysle zákona o Fonde na podporu umenia  nového člena Rady FPU. Za oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva sa ním od 18. januára 2021 stáva kurátor Slovenskej národnej galérie Dušan Buran. Ministerstvo kultúry dostalo na základe výzvy na predkladanie návrhov na člena/členku Rady Fondu na podporu umenia za oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva do 15. decembra 2020 päť návrhov....
13. 01. 2021
Read more

Výzva č. 4/2021

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/ky v...
11. 01. 2021
Read more

Usmernenie pre žiadateľov/-ky v podprogramoch 5.2.3 a 5.3.3

Usmernenie pre žiadateľov/-ky podprogramov 5.2.3 Nové stále expozície - múzeá a 5.3.3 Nové stále expozície - galérie fáza A: V predmetných podprogramoch je povinnou špecifickou prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie "profesijný životopis architekta/-ky / architekov/-iek novej stálej expozície". V prípade, že architektonická súťaž ešte neprebehla pred podaním žiadosti o dotáciu, je možné túto prílohou nahradiť "parametrami súťaže návrhov na získanie návrhu...
22. 12. 2020
Read more

Kancelária fondu od 23.12.2020 - 4.1.2021 zatvorená

Milí žiadatelia, počas vianočných a novoročných sviatkov bude kancelária FPU od 23. 12. 2020 do 4. 1. 2021 zatvorená.     
22. 12. 2020
Read more

Výzva č. 3/2021

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/ky v...
14. 12. 2020
Read more

.slovak arts council

Slovak Arts Council is a self-governing public institution guaranteeing support of art activities, culture and creative industry, which was established according to Act No. 284/2014 Coll. The Council replaced the substantial part of the former grant system of the Ministry of Culture of the Slovak Republic and is independent of central bodies of state administration. Its main mission is the support of “live“ arts and culture with a special focus on diversity. The Council provides grants especially for creation, production, distribution and presentation of works of art; support of international cooperation; educational programmes in the fields of art, culture and creative industry; grants for individuals who contribute to development of arts and culture in creative way or by research.


Banner 1068x110 1024x105