Home page

theatre

divadlo
 

theatre

dance

tanec
 

dance

music

hudba
 

music

visual arts

vizuálne umenie
 

visual arts

literature

literatúra
 

literature

interdisciplinary projects

Medziodborové vzťahy
 

interdisciplinary projects

folk culture / non-professional art

Ľudová kultúra
 

folk culture / non-professional art

culture & society activities

Kultúrno osvetová činosť
 

culture & society activities

museums & galleries

Múzeá a galérie
 

museums & galleries

libraries

Knižnice
 

libraries

research

Výskum
 

research

cultural centers

Kultúrne centrá
 

cultural centers

Rozhodnutie riaditeľa - Mimoriadna výzva č. 1/2019

Dňa 24.5.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy: 4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre4.3.2 Aktivity nezávislých neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre4.3.3 Tvorba, realizácia a interpretácia diel - tradičná kultúra Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
24. 05. 2019
Read more

Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 8/2019

Dňa 21.5.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy: 1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry1.6.3 Tvorba multimediálneho diela5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra5.1.4 Akvizícia knižníc5.2.2 Akvizícia múzeí Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
21. 05. 2019
Read more

Riaditeľom ostáva Jozef Kovalčik

Dňa 15.5.2019 Rada Fondu na podporu umenia na svojom 9. rokovani po verejnom vypocuti a rozprave zvolila Mgr. Jozefa Kovalčika, PhD. za riaditeľa Fondu na podporu umenia na funkčné obdobie štyri roky.
15. 05. 2019
Read more

Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 7/2019

Dňa 9.5.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy: 1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o tradičnej kultúre4.1.2 Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra4.1.3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra4.1.4 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť – tradičná kultúra4.2...
09. 05. 2019
Read more

9. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 15.5.2019 o 13.00 hod. sa v prednáškovej sále v Univerzitnej knižnici v Bratislave uskutoční 9. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
09. 05. 2019
Read more

.slovak arts council

Slovak Arts Council is a self-governing public institution guaranteeing support of art activities, culture and creative industry, which was established according to Act No. 284/2014 Coll. The Council replaced the substantial part of the former grant system of the Ministry of Culture of the Slovak Republic and is independent of central bodies of state administration. Its main mission is the support of “live“ arts and culture with a special focus on diversity. The Council provides grants especially for creation, production, distribution and presentation of works of art; support of international cooperation; educational programmes in the fields of art, culture and creative industry; grants for individuals who contribute to development of arts and culture in creative way or by research.


Banner 1068x110 1024x105