Home page

theatre

divadlo
 

theatre

dance

tanec
 

dance

music

hudba
 

music

visual arts

vizuálne umenie
 

visual arts

literature

literatúra
 

literature

interdisciplinary projects

Medziodborové vzťahy
 

interdisciplinary projects

folk culture / non-professional art

Ľudová kultúra
 

folk culture / non-professional art

culture & society activities

Kultúrno osvetová činosť
 

culture & society activities

museums & galleries

Múzeá a galérie
 

museums & galleries

libraries

Knižnice
 

libraries

research

Výskum
 

research

cultural centers

Kultúrne centrá
 

cultural centers

USMERNENIE zo dňa 20.5.2020

Vážení prijímatelia, žiadatelia a priatelia Fondu na podporu umenia,   v súvislosti so značnými obmedzeniami organizovania verejných kultúrnych podujatí kvôli šíreniu koronavírusu, vydávam usmernenie pre prijímateľov a žiadateľov z Fondu na podporu umenia (FPU), ktoré by malo napomôcť lepšiemu zvládnutiu mimoriadnej situácie. Tento dokument kvôli jednoznačnosti sumarizuje, dopĺňa a nahrádza všetky doterajšie usmernenia vydané k tejto situácii. Nové informácie/doplnenia k 20.05.2020   Mgr. Jozef...
22. 05. 2020
Read more

Rozhodnutie riaditeľa č. 11 - Výzva č. 7/2020

Dňa 22. 5. 2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:  5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov  5.4.2 Ochrana zbierkových fondov Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela  
22. 05. 2020
Read more

Úrad vlády SR informuje o plánovanom vyhlásení výzvy

Úrad vlády SR v rámci Grantov EHP 2014-2021 informuje o plánovanom vyhlásení Otvorenej výzvy v rámci schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt na podporu súčasného umenia a kultúry v októbri 2020. Viac informácií nájdete na: https://www.eeagrants.sk/novinky/informacia-o-planovanom-vyhlaseni-otvorenej-vyzvy-v-ramci-schemy-malych-grantov-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-na-podporu/
19. 05. 2020
Read more

5. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 20. 05. 2020 o 13.00 hod. sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie 5. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
18. 05. 2020
Read more

Rozhodnutie riaditeľa č. 10 - Výzva č. 7/2020

Dňa 15.05.2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy: 1.2.1 Tvorba javiskového diela - tanec 1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec 1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec 1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá 1.5.5 Tvorba prekladov umeleckej literatúry 1.5.6 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry 1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie - literatúra Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela  
15. 05. 2020
Read more

.slovak arts council

Slovak Arts Council is a self-governing public institution guaranteeing support of art activities, culture and creative industry, which was established according to Act No. 284/2014 Coll. The Council replaced the substantial part of the former grant system of the Ministry of Culture of the Slovak Republic and is independent of central bodies of state administration. Its main mission is the support of “live“ arts and culture with a special focus on diversity. The Council provides grants especially for creation, production, distribution and presentation of works of art; support of international cooperation; educational programmes in the fields of art, culture and creative industry; grants for individuals who contribute to development of arts and culture in creative way or by research.


Banner 1068x110 1024x105