Oznamy

Dňa 9.11.2018 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa v rámci Výzvy č. 11/2018 pre podprogram:

- 6.2 Mesto Kultúry FPU 2019 - iné subjekty

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela