Oznamy

Dňa 7.12.2018 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy vo výzvach:

Výzva č.1/2019

- 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity,
- 1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií,
- 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie,
- 1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec,
- 1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení,
- 1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec,
- 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba,
- 1.6.2 Medziodborové podujatia,
- 1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity,
- 2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier,
- 2.2.2 Aktivity menších kultúrnych a umeleckých centier,
- 2.2.3 Aktivity rezidenčných centier.

Výzva č. 2/2019

- 4.4.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela