Oznamy

Dňa 9.5.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá
1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o tradičnej kultúre
4.1.2 Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra
4.1.3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra
4.1.4 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť – tradičná kultúra
4.2 Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie
4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kult. a kult-osv. činnosť
5.3.2 Akvizícia galérií.

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela