Oznamy

Dňa 13.3.2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogram:

6.1.1 Mesto kultúry

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela