Oznamy

Vážení prijímatelia, žiadatelia a priatelia Fondu na podporu umenia,

Komplikovaná situácia si vyžiadala ďalšie nové usmernenia, prípadne spresnenia toho, o čom sme doposiaľ informovali. Nové informácie nájdete v texte vyznačené, aby ste ich vedeli ľahšie rozlíšiť, celý text nájdete tu.

S potešením informujem, že pokračujeme ďalej vo vyhlasovaní nových výziev. Dnes sme vyhlásili výzvu č. 10 (bez niektorých pôvodne plánovaných podprogramov), kde dávam do pozornosti hlavne podprogram určený pre akvizíciu knižníc, kde predbežná alokácia bola navýšená (verím, že nám Ministerstvo kultúry SR na tento účel prostriedky ešte navýši), aby sme takto pomohli vydavateľstvám a kníhkupcom. V tejto súvislosti sa chcem obrátiť na všetky knižnice, aby mysleli na svoje lokálne kníhkupectvá, ktoré momentálne nemajú zákazníkov a ak to bude možné, aby nákupy realizovali primárne prostredníctvom nich. Keďže sú knižnice rozmiestnené po celkom Slovensku, bude možné takto aspoň trochu pomôcť všetkým. Verím, že motiváciou k nákupom kníh bude aj nulové spolufinancovanie takto predložených projektov.

Vyhlasujeme zároveň mimoriadnu výzvu pre všetky oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu na predkladanie projektov, ktoré pokladáme za realistické v tejto situácii uskutočniť. Verím, že Vás výzva osloví po obsahovej stránke a pomôže Vám v súčasnej situácii, ale aj do budúcna. Alokácia na podprogram je tiež len predbežná a budeme sa ju usilovať navýšiť podľa reálneho dopytu. Predpokladám, že bude pre Vás motivujúce tiež to, že od Vás nebudeme požadovať žiadne povinné spolufinancovanie.

Dovoľte mi, aby som Vás uistil, že sa snažíme čo najviac prostriedkov presunúť aj do iných podprogramov, aby sme každému čo najviac pomohli. V tejto súvislosti Vás chcem požiadať, aby ste nám vrátili čo najskôr prostriedky z projektov, na ktoré ste získali podporu a už teraz viete, že ich nebudete realizovať.

Ďakujem všetkým za trpezlivosť, ústretovosť a priateľskú spoluprácu, vďaka ktorým sa nám táto nepriaznivá situácia určite podarí prekonať.  

Jozef Kovalčik, PhD.
Riaditeľ FPU