Oznamy

Dňa 08.04.2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

3.5 Literatúra: Výskum a vzdelávanie

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela