Oznamy

Dňa 17.04.2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

5.3.2  Akvizícia galérií

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela