Oznamy

Vážení/é žiadatelia/ky, 

keďže sa na FPU obrátili viacerí z vás s otázkou, kto je oprávnený si podať žiadosť v rámci Mimoriadnej výzvy č. 1/2020 FPU, spresnili sme pre vás v rámci podprogramov 3.6.3 a 3.6.4 informáciu o oprávnených žiadateľoch. Snahou FPU bolo od začiatku vytvoriť priestor pre čo najväčší okruh žiadateľov/iek, preto veríme, že využijete túto možnosť, na ktorú Vám ostáva presne jeden týždeň.

Jozef Kovalčik, PhD.

Riaditeľ FPU