Oznamy

Dňa 11.05.2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie (A - štandardné štipendium)

3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie (B - štipendium)

3.4.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie

3.4.3 Odborné vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie

3.4.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – vizuálne umenie

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela