Oznamy

Dňa 15.05.2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.2.1 Tvorba javiskového diela - tanec

1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec

1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec

1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá

1.5.5 Tvorba prekladov umeleckej literatúry

1.5.6 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry

1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie - literatúra

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela