Oznamy

Dňa 22. 5. 2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov

 5.4.2 Ochrana zbierkových fondov


Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela