Oznamy

Oznamy

Dňa 25.7.2018 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 12. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Upozornenie!
Uznesením č. 100/2018 Rada Fondu na podporu umenia ruší vo Výzve č. 11/2018 v podprograme 6.2 Mesto kultúry 2019 – iné subjekty, povinnosť žiadateľov predkladať spolu so žiadosťou akceptačný list, ktorý je v príslušnom podprograme v Štruktúre podpornej činnosti uvedený ako špecifická príloha.

Dňa 03.07.2018 bolo zverejnené nové znenie Inštrukcií pre žiadateľov o zápis do evidencie profesionálych umelcov.

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/attachments/article/98/Instrukcie_profesionalny_umelec.pdf

 

Dňa 26.6.2018 o 16.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 11. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 14.6.2018 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa v rámci Výzvy č. 10/2018 pre podprogram:

- 6.1.2 Mesto Kultúry 2019 - celoročné aktivity

"Blahoželám Banskej Štiavnici k titulu „Mesto kultúry 2019“ a teším sa na nasledujúci rok. Novým Zámkom a Spišskej Novej Vsi ďakujem za účasť a námahu vynaloženú pri vypracovaní a prezentácii ich projektov. Veľmi si vážim férovosť, profesionalitu a veľkorysý prístup všetkých troch miest, ktorý môže byť príkladom pre každého, kto pôsobí v kultúre, ale aj mimo nej."

Jozef Kovalčik, riaditeľ FPU

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

BANSKÁ ŠTIAVNICA - NOVÉ ZÁMKY - SPIŠSKÁ NOVÁ VES?

Chcete vedieť, ktorému z týchto troch miest bude udelený titul "MESTO KULTÚRY 2019"?
Príde sa pozrieť na verejné prezentácie troch súťažných miest 13. 6. 2018 v čase od 10.30 - 12.30 do Univerzitnej knižnice v Bratislave na Ventúrskej 11.

Tešíme sa na Vás!

Dňa 31.5.2018 o 16.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 10. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 22.5.2018 boli zverejnené rozhodnutia riaditeľa v rámci Výzvy č. 9/2018 pre tieto podprogramy:

- 5.1 Knižnice,

- 5.2.2 Akvizícia múzeí,

- 5.3.2 Akvizícia galérií.

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 11.5.2018 boli zverejnené rozhodnutia riaditeľa v rámci Výzvy č. 8/2018 pre tieto podprogramy:

- 1.4 Vizuálne umenie,

- 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry,

- 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela,

- 4 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť


Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Na základe nominácií v súlade s § 5 čl. zákona č.284/2014 Z. z. o Fonde napodporu umenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol vymenovaný nový člen Rady Fondu na podporu umenia
 PhDr. Roman Brat na funkčné obdobie od 1. mája 2018.