Oznamy

Oznamy

Fond na podporu umenia (FPU) v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (MK SR) otvoril výzvu na predkladanie žiadostí v rámci nového programu 4.3 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra, ktorý je zameraný na podporu nekomerčných súborov a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti vidieckej aj mestskej tradičnej kultúry. FPU získal na tento program mimoriadny účelový príspevok z MK SR vo výške 1 500 000 EUR.

V rámci toho Vás pozývame na verejné prezentácie, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich mestách:


Banská Bystrica, 4.3.2019 o 11:00 hod.
Kinosála Múzeum Slovenského národného povstania
Kapitulská 23,
975 59 Banská Bystrica

Nitra, 4.3.2019 o 17:30 hod.
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám. 4
950 53 Nitra

Trenčín, 5.3.2019 o 10:00 hod.
kongresová sála Trenčianskeho samosprávneho kraja
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Žilina, 5.3.2019 o 15:00 hod.
Štátny komorný orchester Žilina
Dolný Val 47,
01128 Žilina

Košice, 6.3.2019 o 10:00 hod.
Malá scéna Štátneho divadla
Hlavná č. 76
040 01 Košice

Prešov, 6.3.2019 o 14.00 hod.
VÚC Prešov (zasadačka),
Nám. mieru č.2.
Prešov

Bližšie informácie nájdete na odkaze: https://www.facebook.com/events/645536209197937/

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil Mimoriadnu výzvu č. 1/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

Bližšie informácie nájdete na odkaze: https://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2019/195-vyzvy-2019/604-mimoriadna-vyzva-c-1-2019

 

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil Výzvu č. 8/2019 a Výzvu č. 9/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

Bližšie informácie nájdete na odkazoch: https://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2019/195-vyzvy-2019/601-vyzva-c-8-2019
https://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2019/195-vyzvy-2019/602-vyzva-c-9-2019

 

Dňa 22.2.2019 o 13.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 4. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 18.02.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogram:

6.1.1 Mesto kultúry 2020- prípravná fáza

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 19.2.2019 o 15.30 hod. sa v sídle fondu uskutoční 3. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 14.02.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

3.1.1 Výskum a odborná reflexia - divadlo
3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo
3.1.3 Odborné vzdelávacie aktivity - divadlo
3.1.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – divadlo
3.2.1 Výskum a odborná reflexia - tanec
3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec
3.2.3 Odborné vzdelávacie aktivity - tanec
3.2.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – tanec
5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity
5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá
5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie.

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil Výzvu č. 7/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

Bližšie informácie nájdete na odkaze: https://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/195-vyzvy-2019/594-vyzva-c-7-2019

Dňa 30.1.2019 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 2. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 24.01.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre
1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií
1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba
3.3.1 Výskum a odborná reflexia - hudba
3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba
3.3.3 Odborné vzdelávacie aktivity - hudba
3.3.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých - hudba
4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
4.4.2 Neprofesionálne umenie
4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kult. a kult-osv. činnosť

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela