Oznamy

Oznamy

Dňa 19.03.2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.5 Literatúra

3.6 Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity

4.1. Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť

4.3 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil Výzvu č. 9/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

Bližšie informácie nájdete na odkaze:https://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2020/197-vyzvy-2020/709-vyzva-c-9-2020

Dňa 13.3.2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogram:

6.1.1 Mesto kultúry

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Vážení žiadatelia a prijímatelia,

žiadame Vás, aby ste v najbližších dňoch kontaktovali referentov výhradne prostredníctvom emailov a nekontaktovali ich telefonicky.
Ďakujeme za pochopenie

Fond na podporu umenia

Vážení žiadatelia a prijímatelia finančných prostriedkov,

z dôvodu vznikajúcich opatrení v súvislosti s koronavírusom Vám oznamujeme, že podateľňa fondu bude od dnes až do odvolania zatvorená. Prosíme, aby ste využili služby Slovenskej pošty.

Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil Výzvu č. 8/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

Bližšie informácie nájdete na odkaze:https://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2020/197-vyzvy-2020/701-vyzva-c-8-2020

Dňa 14.02.2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

3.1.1 Výskum a odborná reflexia - divadlo
3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo
3.1.3 Odborné vzdelávacie aktivity - divadlo
3.1.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – divadlo
3.2.1 Výskum a odborná reflexia - tanec
3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec
3.2.3 Odborné vzdelávacie aktivity - tanec
3.2.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – tanec
5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity
5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá
5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 05. 02. 2020 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 3. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 24.01.2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre
1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií
1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba
3.3.1 Výskum a odborná reflexia - hudba
3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba
3.3.3 Odborné vzdelávacie aktivity - hudba
3.3.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých - hudba
4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
4.4.2 Neprofesionálne umenie
4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kult. a kult-osv. činnosť

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 14.1.2020 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 2. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.