Oznamy

Oznamy

Dňa 9.1.2020 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 1. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 20.12.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.1.4  Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo
1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení  
1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity
1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií
1.4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov
2.3.2 Vydávanie internetových časopisov
4.4.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus
4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Milí žiadatelia,

počas vianočných a novoročných sviatkov bude podateľňa a kancelária FPU od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 zatvorená. Opätovne bude otvorená 7. 1. 2020.


Želáme Vám príjemné sviatky plné radosti a pokoja v kruhu najbližších.

Milí prijímatelia,

aktualizovali sme pre Vás odporúčania pri poskytnutí finančnej podpory z FPU.
https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/odporucania-pre-prijimatela

 

Oznamujeme, že dnes 16.12.2019 bude kancelária a podateľňa Fondu na podporu umenia z technických príčin zavretá.

Za pochopenie ďakujeme!

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil Výzvu č. 6/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

Bližšie informácie nájdete na odkaze:https://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2020/197-vyzvy-2020/680-vyzva-c-6-2020

Dňa 11.12.2019 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 17. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 18.11.2019 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 16. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 11.11.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogram:

6.2 Mesto kultúry 2020 - iné subjekty

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://fpu.sk/attachments/article/569/rozhodnutie-2019-10-6.2.pdf

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil Výzvu č. 4/2020 a Výzvu č. 5/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

Bližšie informácie nájdete na odkazoch: https://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2020/197-vyzvy-2020/671-vyzva-c-4-2020

https://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2020/197-vyzvy-2020/672-vyzva-c-5-2020