Výzvy 2017

Výzvy 2017

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 3/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre

1.3.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba

1.5.4 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže

1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - literatúra

4.4.2 Kultúrno-osvetové aktivity

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 4/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

1.4.2 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity

3.1.2 Vzdelávacie aktivity - divadlo

3.2.2 Vzdelávacie aktivity - tanec

3.3.2 Vzdelávacie aktivity - hudba

3.4.2 Vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie

3.5.2 Vzdelávacie aktivity - literatúra

3.6.2 Medziodborové vzdelávacie aktivity

3.7.2 Vzdelávacie aktivity – ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

3.8 Medzinárodné prezentácie a mobility – výskum a vzdelávacie aktivity

4.3.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus

5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity

5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá

5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 5/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá
1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá
1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo
1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec
1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec
1.3.1 Tvorba a šírenie hudobného diela
1.3.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba
1.4.1 Tvorba a realizácia diel – vizuálne umenie
1.4.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra
5.1.3 Akvizícia knižníc

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 5/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež

1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry

1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra

1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela

1.6.3 Tvorba multimediálneho diela

3.1.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – divadlo

3.2.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec

3.3.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – hudba

3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie        

3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra

3.6.1 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť

3.7.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť– ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

3.8 Medzinárodné prezentácie a mobility – výskum a vzdelávacie aktivity

4.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o ľudovej kultúre

4.2 Vznik a prezentácia tvorby

4.5 Medzinárodné prezentácie a mobility – ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 7/2017 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

5.2.2 Akvizícia múzeí

5.3.2 Akvizícia galérií

5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov

5.4.2 Ochrana zbierkových fondov