Úvod

divadlo

divadlo
 

divadlo

tanec

tanec
 

tanec

hudba

hudba
 

hudba

vizuálne umenie

vizuálne umenie
 

vizuálne umenie

literatúra

literatúra
 

literatúra

medziodborové projekty

Medziodborové vzťahy
 

medziodborové projekty

ľudová kultúra
/ kultúrno-osvetová činnosť

Ľudová kultúra
 

ľudová kultúra
/ kultúrno-osvetová činnosť

mesto kultúry

Mesto kultúry
 

mesto kultúry

múzeá / galérie

Múzeá a galérie
 

múzeá / galérie

knižnice

Knižnice
 

knižnice

výskum

Výskum
 

výskum

kultúrne a umelecké centrá

Kultúrne a umelecké centrá
 

kultúrne a umelecké centrá

VÝZVA NA PREDKLADANIE PRIHLÁŠOK NA FUNKCIU RIADITEĽA FONDU NA PODPORU UMENIA

V súlade s § 4 ods. 2 písm. k) v spojení s § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len...
22. 03. 2019
Čítať ďalej

5. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 20.3.2019 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 5. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
19. 03. 2019
Čítať ďalej

UPOZORNENIE!

Fond na podporu umenia (FPU) upozorňuje žiadateľov, ktorí majú záujem o dotáciu / štipendium v rámci mimoriadnej výzvy 4.3 Vznik a prezentácia tvorby - tradičná kultúra, že svoju žiadosť môžu podať najneskôr do 25. marca 2019, 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ) prostredníctvom elektronického registračného systému FPU. Po elektronickom podaní žiadosti je potrebné doručiť kompletnú žiadosť spolu s povinnými dokladmi najneskôr do termínu uzávierky...
19. 03. 2019
Čítať ďalej

Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 5/2019 - 1.3.1, 1.3.2, 1.3.6

Dňa 11.03.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre zvyšné podprogramy vo Výzve č. 5/2019: 1.3.1 Tvorba hudobného diela1.3.2 Tvorba a šírenie hudobného diela1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba. Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
11. 03. 2019
Čítať ďalej

Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 5/2019

Dňa 03.03.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy: 1.1.1 Tvorba javiskového diela - divadlo1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež3.5.1 Výskum a odborná reflexia – literatúra3.5.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť...
08. 03. 2019
Čítať ďalej

.odber noviniek

* požadované polia


paticka loga