Úvod

divadlo

divadlo
 

divadlo

tanec

tanec
 

tanec

hudba

hudba
 

hudba

vizuálne umenie

vizuálne umenie
 

vizuálne umenie

literatúra

literatúra
 

literatúra

medziodborové projekty

Medziodborové vzťahy
 

medziodborové projekty

ľudová kultúra
/ kultúrno-osvetová činnosť

Ľudová kultúra
 

ľudová kultúra
/ kultúrno-osvetová činnosť

mesto kultúry

Mesto kultúry
 

mesto kultúry

múzeá / galérie

Múzeá a galérie
 

múzeá / galérie

knižnice

Knižnice
 

knižnice

výskum

Výskum
 

výskum

kultúrne a umelecké centrá

Kultúrne a umelecké centrá
 

kultúrne a umelecké centrá

 

Usmernenia Covid-19

Vážení prijímatelia a žiadatelia Fondu na podporu umenia (FPU), usmernenia vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s koronavírusom nájdete tu

Výzva č. 5/2021

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/ky v...
18. 01. 2021
Čítať ďalej

Zverejnenie predbežného harmonogramu výziev na rok 2021

Vážení žiadatelia, vážené žiadateľky, dňa 18.1.2021 fond zverejnil Predbežný harmonogram výziev na rok 2021, ktorý nájdete v  Dokumentoch FPU - Predpisy upravujúce podpornú činnosť: Predbežný harmonogram výziev 2021.    
18. 01. 2021
Čítať ďalej

Vymenovanie nového člena Rady FPU

Ministerka kultúry Natália Milanová vymenovala v zmysle zákona o Fonde na podporu umenia  nového člena Rady FPU. Za oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva sa ním od 18. januára 2021 stáva kurátor Slovenskej národnej galérie Dušan Buran. Ministerstvo kultúry dostalo na základe výzvy na predkladanie návrhov na člena/členku Rady Fondu na podporu umenia za oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva do 15. decembra 2020 päť návrhov....
13. 01. 2021
Čítať ďalej

Výzva č. 4/2021

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/ky v...
11. 01. 2021
Čítať ďalej

Usmernenie pre žiadateľov/-ky v podprogramoch 5.2.3 a 5.3.3

Usmernenie pre žiadateľov/-ky podprogramov 5.2.3 Nové stále expozície - múzeá a 5.3.3 Nové stále expozície - galérie fáza A: V predmetných podprogramoch je povinnou špecifickou prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie "profesijný životopis architekta/-ky / architekov/-iek novej stálej expozície". V prípade, že architektonická súťaž ešte neprebehla pred podaním žiadosti o dotáciu, je možné túto prílohou nahradiť "parametrami súťaže návrhov na získanie návrhu...
22. 12. 2020
Čítať ďalej

.odber noviniek

* požadované polia


paticka loga