Úvod

divadlo

divadlo
 

divadlo

tanec

tanec
 

tanec

hudba

hudba
 

hudba

vizuálne umenie

vizuálne umenie
 

vizuálne umenie

literatúra

literatúra
 

literatúra

medziodborové projekty

Medziodborové vzťahy
 

medziodborové projekty

ľudová kultúra
/ kultúrno-osvetová činnosť

Ľudová kultúra
 

ľudová kultúra
/ kultúrno-osvetová činnosť

mesto kultúry

Mesto kultúry
 

mesto kultúry

múzeá / galérie

Múzeá a galérie
 

múzeá / galérie

knižnice

Knižnice
 

knižnice

výskum

Výskum
 

výskum

kultúrne a umelecké centrá

Kultúrne a umelecké centrá
 

kultúrne a umelecké centrá

Rozhodnutie riaditeľa - Mimoriadna výzva č. 1/2019

Dňa 24.5.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy: 4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre4.3.2 Aktivity nezávislých neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre4.3.3 Tvorba, realizácia a interpretácia diel - tradičná kultúra Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
24. 05. 2019
Čítať ďalej

Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 8/2019

Dňa 21.5.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy: 1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry1.6.3 Tvorba multimediálneho diela5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra5.1.4 Akvizícia knižníc5.2.2 Akvizícia múzeí Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
21. 05. 2019
Čítať ďalej

Riaditeľom ostáva Jozef Kovalčik

Dňa 15.5.2019 Rada Fondu na podporu umenia na svojom 9. rokovani po verejnom vypocuti a rozprave zvolila Mgr. Jozefa Kovalčika, PhD. za riaditeľa Fondu na podporu umenia na funkčné obdobie štyri roky.
15. 05. 2019
Čítať ďalej

Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 7/2019

Dňa 9.5.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy: 1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o tradičnej kultúre4.1.2 Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra4.1.3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra4.1.4 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť – tradičná kultúra4.2...
09. 05. 2019
Čítať ďalej

9. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 15.5.2019 o 13.00 hod. sa v prednáškovej sále v Univerzitnej knižnici v Bratislave uskutoční 9. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
09. 05. 2019
Čítať ďalej

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Mimoriadnu výzvu č. 1//2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

4.3 Vznik a prezentácia tvorby - tradičná kultúra


Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 25.03.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti 2019 nájdete na webovom sídle fondu v časti Dokumenty - predpisy upravujúce podporunú činnosť: http://www.fpu.sk/sk/dokumenty-fpu/dokumenty

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre žiadateľa.
Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

.odber noviniek

* požadované polia


paticka loga