Úvod

divadlo

divadlo
 

divadlo

tanec

tanec
 

tanec

hudba

hudba
 

hudba

vizuálne umenie

vizuálne umenie
 

vizuálne umenie

literatúra

literatúra
 

literatúra

medziodborové projekty

Medziodborové vzťahy
 

medziodborové projekty

ľudová kultúra
/ kultúrno-osvetová činnosť

Ľudová kultúra
 

ľudová kultúra
/ kultúrno-osvetová činnosť

mesto kultúry

Mesto kultúry
 

mesto kultúry

múzeá / galérie

Múzeá a galérie
 

múzeá / galérie

knižnice

Knižnice
 

knižnice

výskum

Výskum
 

výskum

kultúrne a umelecké centrá

Kultúrne a umelecké centrá
 

kultúrne a umelecké centrá

 

Usmernenia Covid-19

Vážení prijímatelia a žiadatelia Fondu na podporu umenia (FPU), usmernenia vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s koronavírusom nájdete tu

Rozhodnutie riaditeľa č. 17 - Mimoriadna výzva č. 2/2020

Dňa 2.12.2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy: 1.3.1 Tvorba hudobného diela UPOZORNENIE podprogram 1.3.1 je rozdelený do dvoch pdf súborov!!! 1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá   Bližšie informácie sa dočítate tu https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela  
02. 12. 2020
Čítať ďalej

Výzva č. 2/2021

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/ky v...
02. 12. 2020
Čítať ďalej

Rozhodnutie riaditeľa č. 16 - Mimoriadna výzva č. 2/2020

Dňa 26.11. 2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy: 1.1.1 Tvorba javiskového diela – divadlo 1.2.1 Tvorba javiskového diela – tanec 1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn 1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež 1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry 1.5.5 Tvorba prekladov umeleckej literatúry 3.1.1 Výskum a odborná reflexia - divadlo 3.2.1 Výskum a odborná reflexia - tanec 3.3.1 Výskum a odborná reflexia - hudba 3.4.1 Výskum a odborná...
26. 11. 2020
Čítať ďalej

13. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 27.11. 2020 o 14.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 13. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
24. 11. 2020
Čítať ďalej

Spustenie evidencie profesionálnych umelcov a iných profesionálov v kultúre

Fond na podporu umenia spúšťa dnešným dňom 20.11.2020 evidenciu profesionálnych umelcov a iných profesionálov v kultúre v Registračnom systéme FPU. Zaregistrovanie sa v Registračnom systéme FPU je jednou z podmienok úspešného podania žiadosti na Ministerstve kultúry SR vo výzve, ktorá má pomôcť zmierniť dopady pandémie COVID-19 na podporné a technické profesie v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Pre úspešnú registráciu v systéme postupujte nasledovne: je...
20. 11. 2020
Čítať ďalej

.odber noviniek

* požadované polia


paticka loga