Zápisnice

Zápisnice

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_výzva 1_ 2020_tanec.pdf)Výzva č. 1/2020 - 1.2 Tanec
Stiahnuť tento súbor (2019_OK_zápis zo zasadnutia_1.3.3. 14.11.2019.pdf)Výzva č. 1/2020 - 1.3.3 Hudba
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_výzva 1_ 2020_literatúra.pdf)Výzva č. 1/2020 - 1.5 Literatúra
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_výzva 1_ 2020_1.6.pdf)Výzva č. 1/2020 - 1.6 Medziodborové aktivity
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_1-2020_2-1.pdf)Výzva č. 1/2020 - 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_1-2020_2-2.pdf)Výzva č. 1/2020 - 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_výzva 2_ 2020_114_115_116.pdf)Výzva č. 2/2020 - 1.1 Divadlo
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_2020_143,144,146.pdf)Výzva č. 2/2020 - 1.4 Vizuálne umenie
Stiahnuť tento súbor (zapisnica OK_ 23_casopisy_2020.pdf)Výzva č. 2/2020 - 2.3 Vydávanie časopisov
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_casopisy_2020_opravne zasadnutieJK.pdf)Výzva č. 2/2020 - 2.3.1 Vydávanie a dist. tlačených časopisov - opravne
Stiahnuť tento súbor (zapis OK 20-441_LKC.pdf)Výzva č. 2/2020 - 4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus
Stiahnuť tento súbor (zápis zo zasadnutia_4.5.2.pdf)Výzva č. 2/2020 - 4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity
Stiahnuť tento súbor (Zápis zo zasadnutia Odbornej komisie Fondu na podporu umenia 134 2020.pdf)Výzva č. 3/2020 - 1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre
Stiahnuť tento súbor (Zápis zo zasadnutia Odbornej komisie Fondu na podporu umenia 135,136_final.pdf)Výzva č. 3/2020 - 1.3.5 a 1.3.6 Hudba
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_VyskumHudba_2020_Vyzva3.pdf)Výzva č. 3/2020 - 3.3 Hudba: výskum a vzdelávanie
Stiahnuť tento súbor (zapis OK 20-442_LKC.pdf)Výzva č. 3/2020 - 4.4.2 Tradičná kultúra a kultúrnoosvetová činnosť
Stiahnuť tento súbor (zápis zo zasadnutia_4.5.1.pdf)Výzva č. 3/2020 - 4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnos
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_VyskumTanec-Divadlo_2020_Vyzva4.pdf)Výzva č. 4/2020 - 3.1 a 3.2 Divadlo a tanec: výskum a vzdelávanie
Stiahnuť tento súbor (20-513_zapisnica OK.pdf)Výzva č. 4/2020 - 5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižní
Stiahnuť tento súbor (20-521_zapisnica OK.pdf)Výzva č. 4/2020 - 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_2020_5.3.1.pdf)Výzva č. 4/2020 - 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_20-611 Mesto.pdf)Výzva č. 5/2020 - 6.1.1 Mesto kultúry 2021- prípravná fáza
Stiahnuť tento súbor (zapisnica OK 20-431 a 432.pdf)Výzva č. 6/2020 - 4.3 Vznik a prezentácia tvorby
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_výzva 1_ 2020_literatúr.pdf)Výzva č. 6/2020 - 1.5 Literatúra
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_VyskumLiteratura_2020_Vyzva6.pdf)Výzva č. 6/2020 - 3.5 Literatúra: výskum a vzdelávanie
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_VyskumMedziodbor_2020_Vyzva6.pdf)Výzva č. 6/2020 - 3.6 Medziodborový výskum
Stiahnuť tento súbor (zapis OK 20-4.1_Anna_AK.pdf)Výzva č. 6/2020 - 4.1 Tradičná kultúra
Stiahnuť tento súbor (20-532_zapisnica_PKO.pdf)Výzva č. 6/2020 - 5.3.2 Akvizícia galérií
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_2020_141.pdf)Výzva č. 7/2020 - 1.4 Vizuálne umenie
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis 1.5.pdf)Výzva č. 7/2020 - 1.5 Literatúra
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_VyskumVizualneUm_2020_Vyzva7.pdf)Výzva č. 7/2020 - 3.4 Vizuálne umenie: výskum a vzdelávanie
Stiahnuť tento súbor (zapisnica 20-121_122_125.pdf)Výzva č.7/2020 - 1.2 Tanec
Stiahnuť tento súbor (OK_zapisnica 20-54.pdf)Výzva č.7/2020 - 5.4 Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov
Stiahnuť tento súbor (zapisnica 20-54_II zasadnutie_oprava.pdf)Výzva č.7/2020 - 5.4 Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov II