Zápisnice

Zápisnice

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Zapisnica per rollam 17032020JK.pdf)Hlasovanie per rollam č. 1 - 17.03.2020
Stiahnuť tento súbor (zapisnica per rollam 20032020opr.pdf)Hlasovanie per rollam č. 2 - 18.03.2020
Stiahnuť tento súbor (zapisnica per rollam 26032020.pdf)Hlasovanie per rollam č. 3 - 26.03.2020
Stiahnuť tento súbor (Zapisnica per rollam 30042020.pdf)Hlasovanie per rollam č. 4 - 30.04.2020
Stiahnuť tento súbor (Zapisnica per rollam 02062020.pdf)Hlasovanie per rollam č. 5 - 02.06.2020
Stiahnuť tento súbor (Zapisnica per rollam 23072020.pdf)Hlasovanie per rollam č. 6 - 23.07.2020
Stiahnuť tento súbor (Zapisnica per rollam 18092020.pdf)Hlasovanie per rollam č. 7 - 18.9.2020
Stiahnuť tento súbor (zapisnica per rollam 19102020.pdf)Hlasovanie per rollam č. 8 - 19.10.2020
Stiahnuť tento súbor (Zápisnica  per rollam 07122020.pdf)Hlasovanie per rollam č. 9 - 7.12.2020
Stiahnuť tento súbor (FPU_zapisnica_rada_09012020JKup.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 1 - 09.01.2020
Stiahnuť tento súbor (Menovanie_clenov_OK_KONIEC_FUNKCNEHO_OBDOBIA_09012020.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 1 - 09.01.2020 - menovanie členov 1
Stiahnuť tento súbor (Menovanie_clenov_OK_NOVE_NAVRHY_KOMISIA 3.1_3.2_09012020.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 1 - 09.01.2020 - menovanie členov 2
Stiahnuť tento súbor (Menovanie_clenov_OK_NOVE_NAVRHY_09012020.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 1 - 09.01.2020 - menovanie členov 3
Stiahnuť tento súbor (Clenovia_OK_V4-2020_rada_final_09012020.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 1 - 09.01.2020 - voľba členov 1
Stiahnuť tento súbor (Clenovia_OK_Profesionalny umelec_09012020.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 1 - 09.01.2020 - voľba členov 2
Stiahnuť tento súbor (FPU_zapisnica_rada_def_14012020.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 2 - 14.01.2020
Stiahnuť tento súbor (FPU_zapisnica_rada_05022020_final.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 3 - 05.02.2020
Stiahnuť tento súbor (Menovanie_clenov_OK_KONIEC_FUNKCNEHO_OBDOBIA_05022020.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 3 - 05.02.2020 - menovanie členov
Stiahnuť tento súbor (Clenovia_OK_V5-2020_rada_05022020.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 3 - 05.02.2020 - voľba členov 1
Stiahnuť tento súbor (Clenovia_OK_V6-2020_rada_05022020.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 3 - 05.02.2020 - voľba členov 2
Stiahnuť tento súbor (zapisnica_4.rokovanie_16042020final.pdf)Rokovanie Rady FPU č. 4 - 16.04.2020
Stiahnuť tento súbor (Menovanie_clenov_OK_KONIEC_FUNKCNEHO_OBDOBIA_16042020.pdf)Rokovanie Rady FPU č. 4 - 16.04.2020 - voľba členov
Stiahnuť tento súbor (voľba členov OK_vyzva 7.pdf)Rokovanie Rady FPU č. 4 - 16.04.2020 - voľba členov
Stiahnuť tento súbor (zapisnica_5.rokovanie_20052020overena.pdf)Rokovanie Rady FPU č. 5 - 20.05.2020
Stiahnuť tento súbor (Menovanie_clenov_OK_KONIEC_FUNKCNEHO_OBDOBIA_20052020.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 5 - 20.05.2020 - menovanie členov
Stiahnuť tento súbor (Vyzva_8_2020_navýšenie alokacie.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 5 - 20.05.2020 - úprava alokácií I
Stiahnuť tento súbor (Vyzva_10_2020_navysenie alokácie_uprava.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 5 - 20.05.2020 - úprava alokácií II
Stiahnuť tento súbor (voľba členov OK_vyzva_8.docx.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 5 - 20.05.2020 - voľba členov 1
Stiahnuť tento súbor (voľba členov OK_vyzva_10.pdf)Rokovanie Rady FPu č. 5 - 20.05.2020 - voľba členov 2
Stiahnuť tento súbor (Zápisnica_6. rokovanie_rady_10062020 overená.pdf)Rokovanie Rady FPU č. 6 - 10.06.2020
Stiahnuť tento súbor (voľba členov OK_vyzva_9.pdf)Rokovanie Rady FPU č. 6 - 10.06.2020 voľba členov 1
Stiahnuť tento súbor (voľba členov OK_vyzva_mimoriadna výzva 1_2020.pdf)Rokovanie Rady FPU č. 6 - 10.06.2020 voľba členov 2
Stiahnuť tento súbor (voľba členov OK_profesionálny umelec.pdf)Rokovanie Rady FPU č. 6 - 10.06.2020 voľba členov 3 profesionálny umelec
Stiahnuť tento súbor (zapisnica 7.rokovanie_01072020_overena.pdf)Rokovanie Rady FPU č. 7 - 01.07.2020
Stiahnuť tento súbor (Vyzva_10_2020_úprava_alokácie.pdf)Rokovanie Rady FPU č. 7 - 01.07.2020 úprava alokácií I
Stiahnuť tento súbor (Vyzva_mimoriadna1_2020_úprava alokácie.pdf)Rokovanie Rady FPU č. 7 - 01.07.2020 úprava alokácií II
Stiahnuť tento súbor (zapisnica 8.rokovanie_09072020_overená.pdf)Rokovanie Rady FPU č. 8 - 9.7.2020
Stiahnuť tento súbor (Zapisnica 9.rokovanie_03092020_na zverejnenie.pdf)Rokovanie Rady FPU č. 9 - 3.9.2020
Stiahnuť tento súbor (Zapisnica 10.rokovanie_10092020.pdf)Rokovanie Rady FPU č.10 - 10.9.2020
Stiahnuť tento súbor (Zapisnica 11.rokovanie_02102020_na zverejnenie.pdf)Rokovanie Rady FPU č.11 - 2.10.2020
Stiahnuť tento súbor (Menovanie_clenov_1_na zverejnenie.pdf)Rokovanie Rady FPU č.11 - 2.10.2020 - menovanie členov I
Stiahnuť tento súbor (OK_koniec funkčného obdobia_september_oktober_2020_hlasovanie rady_na zverejnenie.pdf)Rokovanie Rady FPU č.11 - 2.10.2020 - menovanie členov II
Stiahnuť tento súbor (Zapisnica 12. rokovanie_23102020_na zverejnenie.pdf)Rokovanie Rady FPU č.12 - 23.10.2020
Stiahnuť tento súbor (voľba členov OK_mimoriadna_vyzva_2_2020.pdf)Rokovanie Rady FPU č.12 - 23.10.2020 - voľba členov
Stiahnuť tento súbor (Zápisnica 13.rokovanie rady_271120206.pdf)Rokovanie Rady FPU č.13 - 27.11.2020
Stiahnuť tento súbor (zápisnica 14. rokovanie rady na zverejnenie.pdf)Rokovanie Rady FPU č.14 - 16.12.2020
Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_výzva 1_ 2020_tanec.pdf)Výzva č. 1/2020 - 1.2 Tanec
Stiahnuť tento súbor (2019_OK_zápis zo zasadnutia_1.3.3. 14.11.2019.pdf)Výzva č. 1/2020 - 1.3.3 Hudba
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_výzva 1_ 2020_literatúra.pdf)Výzva č. 1/2020 - 1.5 Literatúra
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_výzva 1_ 2020_1.6.pdf)Výzva č. 1/2020 - 1.6 Medziodborové aktivity
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_1-2020_2-1.pdf)Výzva č. 1/2020 - 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_1-2020_2-2.pdf)Výzva č. 1/2020 - 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_výzva 2_ 2020_114_115_116.pdf)Výzva č. 2/2020 - 1.1 Divadlo
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_2020_143,144,146.pdf)Výzva č. 2/2020 - 1.4 Vizuálne umenie
Stiahnuť tento súbor (zapisnica OK_ 23_casopisy_2020.pdf)Výzva č. 2/2020 - 2.3 Vydávanie časopisov
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_casopisy_2020_opravne zasadnutieJK.pdf)Výzva č. 2/2020 - 2.3.1 Vydávanie a dist. tlačených časopisov - opravne
Stiahnuť tento súbor (zapis OK 20-441_LKC.pdf)Výzva č. 2/2020 - 4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus
Stiahnuť tento súbor (zápis zo zasadnutia_4.5.2.pdf)Výzva č. 2/2020 - 4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity
Stiahnuť tento súbor (Zápis zo zasadnutia Odbornej komisie Fondu na podporu umenia 134 2020.pdf)Výzva č. 3/2020 - 1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre
Stiahnuť tento súbor (Zápis zo zasadnutia Odbornej komisie Fondu na podporu umenia 135,136_final.pdf)Výzva č. 3/2020 - 1.3.5 a 1.3.6 Hudba
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_VyskumHudba_2020_Vyzva3.pdf)Výzva č. 3/2020 - 3.3 Hudba: výskum a vzdelávanie
Stiahnuť tento súbor (zapis OK 20-442_LKC.pdf)Výzva č. 3/2020 - 4.4.2 Tradičná kultúra a kultúrnoosvetová činnosť
Stiahnuť tento súbor (zápis zo zasadnutia_4.5.1.pdf)Výzva č. 3/2020 - 4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnos
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_VyskumTanec-Divadlo_2020_Vyzva4.pdf)Výzva č. 4/2020 - 3.1 a 3.2 Divadlo a tanec: výskum a vzdelávanie
Stiahnuť tento súbor (20-513_zapisnica OK.pdf)Výzva č. 4/2020 - 5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižní
Stiahnuť tento súbor (20-521_zapisnica OK.pdf)Výzva č. 4/2020 - 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_2020_5.3.1.pdf)Výzva č. 4/2020 - 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_20-611 Mesto.pdf)Výzva č. 5/2020 - 6.1.1 Mesto kultúry 2021- prípravná fáza
Stiahnuť tento súbor (zapisnica OK 20-431 a 432.pdf)Výzva č. 6/2020 - 4.3 Vznik a prezentácia tvorby
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_výzva 1_ 2020_literatúr.pdf)Výzva č. 6/2020 - 1.5 Literatúra
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_VyskumLiteratura_2020_Vyzva6.pdf)Výzva č. 6/2020 - 3.5 Literatúra: výskum a vzdelávanie
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_VyskumMedziodbor_2020_Vyzva6.pdf)Výzva č. 6/2020 - 3.6 Medziodborový výskum
Stiahnuť tento súbor (zapis OK 20-4.1_Anna_AK.pdf)Výzva č. 6/2020 - 4.1 Tradičná kultúra
Stiahnuť tento súbor (20-532_zapisnica_PKO.pdf)Výzva č. 6/2020 - 5.3.2 Akvizícia galérií
Stiahnuť tento súbor (zapisnica 20-121_122_125.pdf)Výzva č. 7/2020 - 1.2 Tanec
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_2020_141.pdf)Výzva č. 7/2020 - 1.4 Vizuálne umenie
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis 1.5.pdf)Výzva č. 7/2020 - 1.5 Literatúra
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_VyskumVizualneUm_2020_Vyzva7.pdf)Výzva č. 7/2020 - 3.4 Vizuálne umenie: výskum a vzdelávanie
Stiahnuť tento súbor (OK_zapisnica 20-54.pdf)Výzva č. 7/2020 - 5.4 Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov
Stiahnuť tento súbor (zapisnica 20-54_II zasadnutie.pdf)Výzva č. 7/2020 - 5.4 Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov II
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_výzva 8_ 2020_divadlo.pdf)Výzva č. 8/2020 - 1.1 Divadlo
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_výzva 8_ 2020_divadlo_111,112,115.pdf)Výzva č. 8/2020 - 1.1.1 Divadlo
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia vyzva č. 8_1.3.1_1.3.2_1.3.6_2020_final.pdf)Výzva č. 8/2020 - 1.3 Hudba
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis_zo_zasadnutia_-_153.pdf)Výzva č. 8/2020 - 1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia 1.6.pdf)Výzva č. 8/2020 - 1.6 Medziodborové aktivity
Stiahnuť tento súbor (OK_zapisnica_522_2020.pdf)Výzva č. 8/2020 - 5.2.2 Akvizícia múzeí
Stiahnuť tento súbor (zapisnica MESTO 612.pdf)Výzva č. 9/2020 - 6.1.2 Mesto kultúry 2021
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_2020_142 a 146.pdf)Výzva č.10/2020 - 1.4 Vizuálne umenie
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_-_154.pdf)Výzva č.10/2020 - 1.5 Literatúra
Stiahnuť tento súbor (OK_zapisnica 163.pdf)Výzva č.10/2020 - 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela
Stiahnuť tento súbor (Zápisnica OK 5.1.4 Akvizícia knižníc.pdf)Výzva č.10/2020 - 5.1 Akvizícia knižníc
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_VyskumMedziodbor_2020_MimoriadnaVyzva1.pdf)Výzva mimoriadna č. 1/2020 - 3.6 Medziodborové aktivity
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_divadlo_111.pdf)Výzva mimoriadna č. 2/2020_1.1.1_Divadlo
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_tanec_121.pdf)Výzva mimoriadna č. 2/2020_1.2.1_Tanec
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_Hudba 131_2020_MimoriadnaVyzva2_skupina 1.pdf)Výzva mimoriadna č. 2/2020_1.3.1 Tvorba hudobného diela I
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_Hudba 131_2020_MimoriadnaVyzva2_skupina 2.pdf)Výzva mimoriadna č. 2/2020_1.3.1 Tvorba hudobného diela II
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_2020_141_final.pdf)Výzva mimoriadna č. 2/2020_1.4.1_Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médi
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_2020_142.pdf)Výzva mimoriadna č. 2/2020_1.4.2_Vizuálne umenie
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_Literatura_151.pdf)Výzva mimoriadna č. 2/2020_1.5.1_Literatúra
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_-_153_final.pdf)Výzva mimoriadna č. 2/2020_1.5.3_Literatúra
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_155.pdf)Výzva mimoriadna č. 2/2020_1.5.5_Literatúra
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_VyskumDivadloTanec_2020_MimoriadaVyzva2.pdf)Výzva mimoriadna č. 2/2020_3.1.1_3.2.1_Divadlo_Tanec_Výskum a vzdelávanie
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_VyskumHudba_2020_MimoriadaVyzva2.pdf)Výzva mimoriadna č. 2/2020_3.3.1_Hudba_Výskum a vzdelávanie
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_VyskumVizUmenie_2020_MimoriadaVyzva2.pdf)Výzva mimoriadna č. 2/2020_3.4.1_Vizuálne umenie_Výskum a vzdelávanie
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_VyskumLiteratura_2020_MimoriadaVyzva2.pdf)Výzva mimoriadna č. 2/2020_3.5.1_Literatúra_Výskum a vzdelávanie
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_MedziodborovyVyskum_2020_MimoriadaVyzva2.pdf)Výzva mimoriadna č. 2/2020_3.6.1_Medziodborový výskum