Zápisnice

Zápisnice

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_casopisy_2018_mimoriadna.pdf)Mimoriadna výzva na časopisy
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_20171106.pdf)Mimoriadna výzva na preklady zo slovenského do francúzskeho jazyka
Stiahnuť tento súbor (OK_zapisnica_DIVADLO 113 a 114 115.pdf)Výzva č. 1/2018 - 1.1 Divadlo
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_1_2.pdf)Výzva č. 1/2018 - 1.2 Tanec
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_1.3.2_018.pdf)Výzva č. 1/2018 - 1.3 Hudba
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_1.6.2 final.pdf)Výzva č. 1/2018 - 1.6 Medziodborové umelecké aktivity
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_1-2018_2-1.pdf)Výzva č. 1/2018 - 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_1-2018_2-2.pdf)Výzva č. 1/2018 - 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_6.1.2_mesto kultúry 2019.pdf)Výzva č. 10/2018 - 6.1.2 Mesto Kultúry 2019
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_6.2_mesto kultúry 2019.pdf)Výzva č. 11/2018 - 6.2 Mesto kultúry 2019 (iné subjekty)
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_20171211_vizualne.pdf)Výzva č. 2/2018 - 1.4 Vizuálne umenie
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_1.5 literatúra.pdf)Výzva č. 2/2018 - 1.5 Literatúra
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_casopisy_2018_rš.pdf)Výzva č. 2/2018 - 2.3 Vydávanie časopisov
Stiahnuť tento súbor (zapis OK 18-441.pdf)Výzva č. 2/2018 - 4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus
Stiahnuť tento súbor (zapis OK 18-451.pdf)Výzva č. 2/2018 - 4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umel. činnosti
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_1.3.3_018.pdf)Výzva č. 3/2018 - 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncert - džez a iné žánre
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_1.3.4 a 1.3.5_018.pdf)Výzva č. 3/2018 - 1.3.4 Aktivity nezávislých hud. org. a 1.3.5 Medz. mobility
Stiahnuť tento súbor (zapis OK 18-442_18-460.pdf)Výzva č. 3/2018 - 4.4.2 Neprof. umenie a 4.6 Medz. prezentácie
Stiahnuť tento súbor (zapis OK 18-452.pdf)Výzva č. 3/2018 - 4.5.2 Kult.-osv. aktivity v obl. trad. a miestn. kultúry
Stiahnuť tento súbor (zapis OK 18-453.pdf)Výzva č. 3/2018 - 4.5.3 Kult.-vzdel. aktivity v oblasti umenia
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_512 kniznice_FINAL.pdf)Výzva č. 4/2018 - 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity - knižnice
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_521.pdf)Výzva č. 4/2018 - 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_20171211_5.3.1.pdf)Výzva č. 4/2018 - 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_6.1.1_mesto kultúry 2019.pdf)Výzva č. 5/2018 - 6.1.1 Mesto kultúry 2019 - prípravná fáza
Stiahnuť tento súbor (OK_zapisnica_DIVADLO 1.1.1 a 1.1.2 LD OK.pdf)Výzva č. 6/2018 - 1.1 Divadlo
Stiahnuť tento súbor (OK_zápis zo zasadnutia_1.2.1 a 1.2.4.pdf)Výzva č. 6/2018 - 1.2 Tanec
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_1.3.1 a 1.3.5_018.pdf)Výzva č. 6/2018 - 1.3 Hudba
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_1.5.1 literatúra.pdf)Výzva č. 6/2018 - 1.5 Literatúra
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_1.6.1 .pdf)Výzva č. 6/2018 - 1.6 Medziodborové umelecké aktivity
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_1.5.3.pdf)Výzva č. 7/2018 - 1.5.3 vydávanie prekladovej umeleckej literatúry
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_3 (divadlo, tanec, hudba).pdf)Výzva č. 7/2018 - 3A - divadlo, hudba, tanec
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_20180416_výskum a vzdelavacie.pdf)Výzva č. 7/2018 - 3B - vizuálne umenie
Stiahnuť tento súbor (zápis 3.5 a 3.6_DA.pdf)Výzva č. 7/2018 - 3C - literatúra a medziodborové aktivity
Stiahnuť tento súbor (OK_zapisnica zasadnutia_54_2018.pdf)Výzva č. 7/2018 - 5.4 Ochrana zbierkových fondov
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_20171211_1.4.1.+1.4.5.pdf)Výzva č. 8/2018 - 1.4 Vizuálne umenie
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_20171211_142.pdf)Výzva č. 8/2018 - 1.4.2 Tvorba a realizácia diel - dizajn
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_-_1-5_2-D_2018.pdf)Výzva č. 8/2018 - 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej lit. D
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_-_1-5_2-S_2018.pdf)Výzva č. 8/2018 - 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej lit. S
Stiahnuť tento súbor (Zapis OK_1.6.3_018.pdf)Výzva č. 8/2018 - 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela
Stiahnuť tento súbor (zapis OK 18-420_18-430_18-460 -.pdf)Výzva č. 8/2018 - 4 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
Stiahnuť tento súbor (zapis 18-4.1.pdf)Výzva č. 8/2018 - 4.1 Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť
Stiahnuť tento súbor (OK_zapisnica zasadnutia_511_2018.pdf)Výzva č. 9/2018 - 5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra
Stiahnuť tento súbor (OK_zapisnica zasadnutia_513_2018_LD_DA.pdf)Výzva č. 9/2018 - 5.1.3 Akvizícia knižníc
Stiahnuť tento súbor (OK_zapisnica zasadnutia_522_2018_DA.pdf)Výzva č. 9/2018 - 5.2.2 Akvizícia múzeí
Stiahnuť tento súbor (OK_zapis zo zasadnutia_20180516_5.3.2.pdf)Výzva č. 9/2018 - 5.3.2 Akvizícia galérií