Odborné komisie

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPu na rok 2020

 • Mimoriadna výzva č. 2/2020 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Mimoriadnu výzvu č. 2/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM  1.1.1 Tvorba javiskového diela - divadlo

  Flašková Elena

  Hitzingerová Katarína

  Inštitorisová Dagmar

  Kičiňová Miriama

  Laciaková Diana

  PODPROGRAM 1.2.1 Tvorba javiskového diela - tanec

  Magdaléna Čaprdová

  Monika Čertézni

  Marek Godovič

  Miroslava Kovářová

  Katarína Sninská

  PODPROGRAM  1.3.1 Tvorba hudobného diela

  skupina č. 1:

  Ivan Marton

  Peter Hapčo

  Marian Jaslovský

  Ladislav Kaprinay

  Viera Polakovičová

  skupina č. 2:

  Jana Gubková Černá

  Yvetta Kajanová

  Karel Veselý

  Jozef Červenka

  Petra Kovačovská

  PODPROGRAM  1.4.1 Tvorba a realizácia diel - tradičné a nové médiá

  Ján Hoffstädter

  Michaela Kučová

  Monika Mikušová

  Ľuboslav Paľo

  Lucia Tkáčová

  PODPROGRAM  1.4.2 Tvorba a realizácia diel - dizajn

  Bobíková Zuzana

  Botek Andrej

  Hubová Katarína

  Pekárová Adriena

  Rišková Mária

  PODPROGRAM  1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež

  Zuzana Belková

  Ľubica Kepštová

  Miroslav Marcelli

  Erik Ondrejička

  Timotea Vráblová

  PODPROGRAM 1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

  Zuzana Belková

  Ján Gallik

  Soňa Koželová

  Ina Martinová

  Erik Ondrejička

  PODPROGRAM 1.5.5 Tvorba prekladov umeleckej literatúry

  Zuzana Belková

  Ľubomír Jaško

  Miroslav Marcelli

  Ina Martinová

  Miroslava Vallová

  PODPROGRAM  3.1.1 Výskum a odborná reflexia – divadlo a 3.2.1 Výskum a odborná reflexia – tanec

  Danuša Hruškovičová

  Miroslava Kovářová

  Miloš Mistrík

  Zuzana Mrvová

  Miron Pukan

  PODPROGRAM 3.3.1 Výskum a odborná reflexia - hudba

  Jana Ambrózová

  Juraj Bubnáš

  Peter Čerman

  Yvetta Kajanová

  Peter Špilák

  PODPROGRAM 3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie

  Lucia Gregorová Stach

  Jaroslav Hanko

  Zuzana Jakalová

  Monika Mikušová

  Zuzana Šidlíková

  PODPROGRAM 3.5.1 Výskum a odborná reflexia - literatúra

  Peter Darovec

  Ján Gallik

  Jana Juráňová

  Miroslav Marcelli

  Ivana Taranenková

  PODPROGRAM  3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia

  Marek Debnár

  Natália Derner Urblíková

  Soňa Gyárfáš Lutherová

  Juraj Malíček

  Miroslav Tížik

 • Mimoriadna výzva č. 1/2020 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Mimoriadnu výzvu č. 1/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 3.6 Medziodborové aktivity

  Debnár Marek

  Derner Urblíková Natália

  Kralovič Ján

  Mrvová Zuzana

  Panáková Jaroslava

  Šoltys Vladislav

  Zvara Vladimír

 • Výzva č. 10 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 10/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela

  Brojo Maroš

  Ferko Marián

  Barák Pavel

  Klimo Marcel

  Cinko Miloslav

   

  PODPROGRAM 1.4 Vizuálne umenie

  Alexy Elena

  Bobíková Zuzana

  Kružliaková Silvia

  Šimovičová Eva

  Trnovská Katarína

   

  PODPROGRAM 1.5 Literatúra

  Belková Zuzana

  Debnár Marek

  Koželová Soňa

  Marcelli Miroslav

  Vojtech Miloslav

   

  PODPROGRAM 5.1 Knižnice

  Cenigová Rozália

  Lačná Emília

  Nagyová Viera

  Repaská Alena

  Kleinová Dagmar

 • Výzva č. 9 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 9/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

   

  PODPROGRAM 6.1.2. Mesto kultúry 2021

  Feglová Viera,

  Gruska Damas,

  Hladký Michal,

  Javurová Zora,

  Korecký Ján,

  Mrvová Zuzana,

  Šmatlák Martin,

   

   

   

 • Výzva č. 8 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 8/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

   

  PODPROGRAM 1.6 Medziodborové aktivity

  Kováčovská Petra

  Ambrózová Jana

  Leškanič Majlingová Zuzana

  Marcelli Miroslav

  Darovec Peter

   

  PODPROGRAM 5.2  Múzeá

  Balužinský Jozef

  Jaďuďová Libuša

  Kautman Ján

  Letenayová Zdenka

  Wágnerová Barbora

   

  PODPROGRAM 1.1 Divadlo

  Hitzingerová Katarína

  Inštitorisová Dagmar

  Koval Martina,

  Laciaková Diana

  Wild Jana

   

  PODPROGRAM 1.5 Literatúra

  Belková Zuzana

  Debnár Marek

  Lomenčík Július

  Ondrejička Erik

  Vojtech Miloslav

   

  PODPROGRAM 1.1 Divadlo

  Civáňová Slávka

  Daubravová Martina

  Fašiangová Ingrid

  Kičiňová Miriama

  Krištof Martin

   

  PODPROGRAM 1.3 Hudba

  Ambrózová Jana

  Kajanová Yvetta

  Kaprinay Ladislav

  Červenka Jozef

  Čerman Peter

 • Výzva č. 7 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 7/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

   

  PODPROGRAM 5.4 Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov

  Balužinský Jozef,

  Büngerová Vladimíra,

  Jaďuďová Libuša,

  Lenhart Jozef,

  Wágnerová Barbora

   

  PODPROGRAM 1.2 Tanec

  Hruškovičová Danuša,

  Sninská Katarína,

  Godovič Marek,

  Malík Jan,

  Vladislav Šoltýs,

   

  PODPROGRAM 3.4 Vizuálne umenie: výskum a vzdelávanie

  Gregorová Stach,Lucia,

  Marcelli Miroslav,

  Mikušová Monika,

  Rišková Mária,

  Trnovská Katarína,

   

  PODPROGRAM 1.4. Vizuálne umenie

  Kenderová Dorota,

  Kovačovský Patrik,

  Mikušová Monika,

  Mona Chisa Anetta,

  Paľo Ľuboslav

   

  PODPROGRAM 1.5 Literatúra

  Martinová Ina,

  Jaško Ľubomír,

  Makýšová Volárová Andrea,

  Debnár Marek,

  Belková Zuzana

 • Výzva č. 6 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 6/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

   

  PODPROGRAM 1.5 Literatúra

  Ondrejička Erik 

  Martinová Ina

  Jaglová Tatiana

  Juráňová Jana

  Vallová Miroslava

   

  PODPROGRAM 3.6 - Medziodborový výskum

  Cíbik Matej

  Lipták Michal

  Malíček Juraj

  Marcelli Miroslav 

  Tížik Miroslav

   

  PODPROGRAM 4.1 -  Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť

   Garaj  Bernard

   Babčáková Katarína

   Tichá Stanislava

   Hlaváčová Mária

   Bošeľová Zuzana

   

   PODPROGRAM 4.3  - Vznik a prezentácia tvorby

   Feglová Viera

   Hlaváčová Mária

   Krausová Agáta

   Tkáčová Monika

   Zima Štefan

   

  PODPROGRAM 3.5  -  Literatúra: výskum a vzdelávanie

   Gallik Ján,

   Humajová Daniela,

   Juráňová Jana,

   Marcelli Miroslav,

   Vojtech Miloslav

   

  PODPROGRAM 5.3.2  - Akvizícia galérií

  Büngerová Vladimíra,

  Klobučníková Magdaléna,

  Kružliaková Silvia,

  Lenhart Jozef,

  Lovišková Danica,

   

   

 • Výzva č. 5 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 5/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 6.1.1 Mesto kultúry 2021- prípravná fáza

  1. Feglová Viera

  2. Gruska Damas

  3. Hladký Michal

  4. Jaurová Zora (nezúčastnila sa zasadnutia)

  5. Korecký Ján

  6. Mrvová Zuzana

  7. Trnovská Katarína

   

 • Výzva č. 4 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 4/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 3.1 a 3.2 Divadlo a tanec: výskum a vzdelávanie:

  1. Bernátek Martin

  2. Inštitorisová Dagmar

  3. Kašiarová Lucia

  4. Mistrík Miloš

  5. Šoltys Vladislav

   

  PODPROGRAM 5.1 Knižnice:

  1. Cenigová Rozália

  2. Doktorová Oľga

  3. Lačná Emília

  4. Nagyová Viera

  5. Repaská Alena

   

  PODPROGRAM 5.2 Múzeá:

  1. Jamrichová Andrea

  2. Maráky Peter

  3. Koblišková Zuzana

  4. Kautman Ján

  5. Miľanová Ľubica

   

  PODPROGRAM 5.3 Galérie:

  1. Gregorová Stach Lucia

  2. Lenhart Jozef

  3. Lovišková Danica

  4. Mona Chisa Anetta

  5. Kralovič Ján (nemohol sa zúčastniť zasadnutia)

 • Výzva č. 3 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 3/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 3.3 Hudba: výskum a vzdelávanie:

  1. Ambrózová Jana

  2. Bubnáš Juraj

  3. Špilák Peter

  4. Zvara Vladimír

  5. Kajanová Yvetta (nezúčastnila sa zasadnutia zo zdravotných dôvodov)

   

  PODPROGRAM 4.4.2 a 4.6 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť:

  1. Barbora Morongová

  2. Petra Krnáčová

  3. Gabriel Kosmály

  4. Dagmar Inštitorisová

  5. Milina Sklabinski

  6. Lucia Mináčová

  7. Kristína Šimková

   

  PODPROGRAM 4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti:

  1. Školudová Zuzana

  2. Svetlíková Iveta

  3. Krausová Agáta

  4. Mináčová Lucia

  5. Sedlický Štefan

   

  PODPROGRAM 1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre:

  1. Ján Sklenár

  2. Maroš Hečko

  3. Peter Hapčo

  4. Marián Jaslovský

  5. Karel Veselý

   

  PODPROGRAM 1.3.5 a 1.3.6 Hudba:

  1. Ivan Marton

  2. Maroš Hečko

  3. Karel Veselý

  4. Jozef Červenka

  5. František Pergler

 • Výzva č. 2 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 2/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.1 Divadlo:

  1. Ingrid Fašiangová

  2. Dagmar Inštitorisová

  3. Miriama Kičiňová

  4. Martin Krištof

  5. Peter Luptovský

   

  PODPROGRAM 2.3 Vydávanie časopisov:

  1. Ernest Huska

  2. Jana Juráňová

  3. Juraj Korec

  4. Erik Ondrejička

  5. Miloslav Vojtech

  6. Ivan Štrpka

  7. Michal Babiak (nezúčastnil sa zasadnutia z pracovných dôvodov)

   

  PODPROGRAM 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov - opravné:

  1. Ernest Huska

  2. Jana Juráňová

  3. Juraj Korec

  4. Erik Ondrejička

  5. Miloslav Vojtech

   

  PODPROGRAM 4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus:

  1. Mária Hlaváčová

  2. Peter Obuch

  3. Viera Feglová

  4. Zsuzsanna Cehelská

  5. Jozef Burič

   

  PODPROGRAM 4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity:

  1. Svetlana Chomová

  2. Katarína Hitzingerová

  3. Kristína Šimková

  4. Petra Krnáčová

  5. Agáta Krausová

  6. Lucia Mináčová

  7. Štefan Sedlický

   

  PODPROGRAM 1.4 Vizuálne umenie:

  1. Elena Alexy

  2. Ján Hoffstädter

  3. Katarína Trnovská

  4. Katarína Hubová

  5. Michaela Kučová

   

 • Výzva č. 1 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 1/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.2 Tanec:

  1. Katarína Cvečková

  2. Marek Godovič

  3. Danuša Hruškovičová

  4. Ján Malík

  5. Vladislav Šoltýs

   

  PODPROGRAM 1.3.3 Hudba:

  1. Maroš Hečko

  2. Ivan Marton

  3. Juraj Bubnáš

  4. Peter Čerman

  5. Róbert Pechanec

   

  PODPROGRAM 1.5 Literatúra:

  1. Miroslav Marcelli

  2. Tatiana Jaglová

  3. Július Lomenčík

  4. Jana Juráňová

  5. Marek Debnár

   

  PODPROGRAM 1.6 Medziodborové podujatia:

  1. Valerij Kupka

  2. Zuzana Mrvová

  3. Peter Lényi

  4. Janka Motyčková

  5. Petra Kovačovská

   

  PODPROGRAM 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže:

  1. Zuzana Belková

  2. Marek Godovič

  3. Anna Grusková

  4. Anna Hlôšková

  5. Dorota Kenderová

   

  PODPROGRAM 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier:

  1. Omar Mirza

  2. Borivoj Medelský

  3. Ladislav Oravec

  4. Beáta Seberíniová

  5. Peter Radkofff

   

   

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPu na rok 2019

 • Výzva č. 10 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 10/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 6.2 Mesto kultúry 2020 - iné subjekty:

  1. Trnovská Katarína

  2. Vošková Katarína (zo zdravotných dôvodov sa nezúčastnila)

  3. Hladký Michal

  4. Jaurová Zora

  5. Korecký Ján

  6. Marko Rastislav

  7. Strážay Pavel

 • Výzva č. 9 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 9/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 6.1.2 Mesto kultúry 2020:

  1. Feglová Viera

  2. Gruska Damas

  3. Hladký Michal

  4. Jaurová Zora

  5. Korecký Ján

  6. Mrvová Zuzana

  7. Trnovská Katarína

 • Výzva č. 8 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 8/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn:

  1. Alexy Elena

  2. Bobíková Zuzana

  3. Pekárová Adriena

  4. Rišková Mária

  5. Šidlíková Zuzana


  PODPROGRAM 1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry:

  1. Belková Zuzana

  2. Lomenčík Július

  3. Martinová Ina

  4. Panáková Beáta

  5. Vallová Miroslava


  PODPROGRAM 5.1 Knižnice:

  1. Baďura René

  2. Hriňová Stanislava

  3. Lopušanová Monika

  4. Stanislav Marián


  PODPROGRAM 5.1.4 Akvizícia knižníc:

  1. Cenigová Rozália

  2. Jakubáčová Benjamína

  3. Kleinová Dagmar

  4. Lopušanová Monika

  5. Repaská Alena


  PODPROGRAM 5.2.2 Akvizícia múzeí:

  1. Balužinský Jozef

  2. Jamrichová Andrea

  3. Kautman Ján

  4. Kobliskova Zuzana

  5. Miľanová Ľubica


  PODPROGRAM 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela:

  1. Brojo Maroš

  2. Buday Pavol

  3. Ferko Marián

  4. Jánošík Peter

  5. Nagy Peter

 • Výzva č. 7 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 7/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.4.1 a 1.4.5:

  1. Hubová Katarína

  2. Jakalová Zuzana

  3. Komanická Ivana

  4. Kučová Michaela

  5. Mikušová Monika

   
  PODPROGRAM 1.5.3 Literatúra:

  1. Belková Zuzana

  2. Jaglová Tatiana

  3. Jaško Ľubomír

  4. Makýšová Volárová Andrea

  5. Juráňová Jana


  PODPROGRAM 4.1 Tradičná kultúra:

  1. Viera Feglová

  2. Agáta Krausová

  3. Petra Krnáčová

  4. Stanislava Tichá

  5. Mária Hlaváčová


  PODPROGRAM 4.2 a 4.6 Tradičná kultúra:

  1. Zsuzsanna Cehelská

  2. Zuzana Galková

  3. Petra Krnáčová

  4. Oskar Lehotský

  5. Slavomír Ondejka

  PODPROGRAM 5.3.2:

  1. Büngerová Vladimíra

  2. Komanická Ivana

  3. Lehocký Ľuboš

  4. Lenhart Jozef

  5. Kralovič Ján

 • Mimoriadna výzva č. 1/2019 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Mimoriadnu výzvu č. 1/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 4.3:

  1. Alžbeta Gazdíková

  2. Agáta Krausová

  3. Ján Lipták

  4. Ján Michálik

  5. Michal Noga

   
  PODPROGRAM 4.3.2:

  1. Viera  Feglová

  2. Alžbeta  Gazdíková

  3. Mária Hlaváčová

  4. Petra  Krnáčová

  5. Monika Tkáčová

   

 • Výzva č. 6 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 6/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.2 Tanec:

  1. Čaprdová Magdaléna

  2. Cvečková Katarína

  3. Godovič Marek

  4. Malík Ján

  5. Šoltys Vladislav

   
  PODPROGRAM 1.5 Literatúra:

  1. Belková Zuzana

  2. Gallik Ján

  3. Koželová Soňa

  4. Makýšová Volárová Andrea

  5. Martinová Ina


  PODPROGRAM 1.6 Medziodborové aktivity:

  1. Adamov Marek

  2. Cieślaková Adriána

  3. Jakalová Zuzana

  4. Motyčková Janka

  5. Mrvová Zuzana


  PODPROGRAM 3.4 Vizuálne umenie: výskum a vzdelávanie:

  1. Gregorová Stach Lucia

  2. Kenderová Dorota

  3. Komanická Ivana

  4. Marcelli Miroslav

  5. Pohanková Oľga

  PODPROGRAM 5.4 Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov:

  1. Büngerová Vladimíra

  2. Gregorová Stach Lucia

  3. Jaďuďová Libuša

  4. Lenhart Jozef

  5. Maráky Peter

 • Výzva č. 5 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 5/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.1 Divadlo:

  1. Borodovčáková Martina

  2. Fašiangová Ingrid

  3. Fojtíková Fehérová Dária

  4. Inštitorisová Dagmar

  5. Krištof Martin

   
  PODPROGRAM 1.3 Hudba:

  1. Ambrózová Jana

  2. Hečko Maroš

  3. Kaprinay Ladislav

  4. Pechanec Róbert

  5. Veselý Karel


  PODPROGRAM 1.5 Literatúra:

  1. Belková Zuzana

  2. Fialová Svetlana

  3. Martinová Ina

  4. Ondrejička Erik

  5. Tazberík Ján


  PODPROGRAM 3.5 Literatúra: výskum a vzdelávanie:

  1. Debnár Marek

  2. Marcelli Miroslav

  3. Taranenková Ivana

  4. Tazberík Ján

  5. Vallová Miroslava (ospravedlnená zo zdravotných dôvodov)


  PODPROGRAM 3.6 Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity:

  1. Cíbik Matej

  2. Derner Urblíková Natália

  3. Lipták Michal

  4. Malíček Juraj

  5. Tížik Miroslav

 • Výzva č. 4 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 4/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 3 Výskum a vzdelávacie aktivity (3.1; 3.2):

  1. Bernátek Martin

  2. Čaprdová Magdaléna

  3. Hruškovičová Danuša

  4. Mrvová Zuzana

  5. Pukan Miron

   
  PODPROGRAM 5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity

  1. Gálusová Ivana

  2. Hriňová Stanislava

  3. Jakubáčová Benjamína

  4. Nagyová Viera

  5. Repaská Alena


  PODPROGRAM 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá

  1. Balužinský Jozef

  2. Huska Ernest

  3. Kautman Ján

  4. Letenayová Zdenka

  5. Maráky Peter


  PODPROGRAM 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie

  1. Kralovič Ján

  2. Lenhart Jozef

  3. Lovišková Danica

  4. Mona Chisa Anetta

  5. Ivana Komanická (neúčasť z technických dôvodov)


  PODPROGRAM 6.1.1 Mesto kultúry 2020 - prípravná fáza

  1. Feglová Viera

  2. Gruska Damas

  3. Hladký Michal

  4. Jaurová Zora

  5. Mrvová Zuzana

  6. Šmatlák Martin

  7. Trnovská Katarína

 • Výzva č. 3 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 3/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre:

  1. Hečko Maroš

  2. Kajanová Yvetta

  3. Sklenár Ján

  4. Veselý Karel

  5. Jaslovský, Marián

   
  PODPROGRAM 1.3 Hudba

  1. Ambrózová Jana

  2. Čerman Peter

  3. Červenka Jozef

  4. Sklenár Ján

  5. Hapčo Peter


  PODPROGRAM 4 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť (4.4; 4.6)

  1. Zsuzsanna Cehelská

  2. Bernard Garaj

  3. Dagmar Inštitorisová

  4. Lucia Mináčová

  5. Barbora Morongová

  6. Matej Moško

  7. Anna Šikulová


  PODPROGRAM 4.5 Kultúrno-osvetová činnosť

  1. Katarína Babčáková

  2. Petra Krnáčová

  3. Agáta Krausová

  4. Michaela Košová

  5. Peter Obuch


  PODPROGRAM 3.3 Hudba: výskum a vzdelávanie

  1. Ambrózová Jana

  2. Bubnáš Juraj

  3. Čerman Peter

  4. Špilák Peter

  5. Zvara Vladimír

 • Výzva č. 2 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 2/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.1 Divadlo:

  1. Fašiangová Ingrid

  2. Flašková Elena

  3. Inštitorisová Dagmar

  4. Kičiňová Miriam

  5. Krištof Martin

   
  PODPROGRAM 1.5 Literatúra

  1. Debnár Marek

  2. Jaško Ľubomír

  3. Panáková Beáta

  4. Vojtech Miloslav

  5. Tazberík Ján


  PODPROGRAM 2.3 Vydávanie časopisov

  1. Babiak Michal

  2. Klepoch Majdáková Diana

  3. Koňariková Katarína

  4. Korec Juraj

  5. Ondrejička Erik

  6. Vojtech Miloslav

  7. Huska Ernest


  PODPROGRAM 4.4.1 Tradičná kultúra a folkorizmus

  1. Katarína Babčáková

  2. Petra Krnáčová

  3. Agáta Krausová

  4. Michaela Košová

  5. Peter Obuch


  PODPROGRAM 4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity

  1. Petra Krnáčová

  2. Zuzana Školudová

  3. Svetlana Chomová

  4. Zuzana Galková

  5. Agáta Krausová

  6. Peter Obuch

  7. Štefan Sedlický

 • Výzva č. 1 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 1/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.2 Tanec:

  1. Cvečková Katarína

  2. Godovič Marek

  3. Hruškovičová Danuša

  4. Malík Jan

  5. Šoltys Vladislav

  PODPROGRAM 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre:

  1. Bubnáš Juraj

  2. Čerman Peter

  3. Červenka Jozef

  4. Hečko Maroš

  5. Marton Ivan


  PODPROGRAM 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity:

  1. Alexy Elena

  2. Hubová Katarína

  3. Jakalová Zuzana

  4. Mona Chisa Anetta

  5. Motyčková Janka


  PODPROGRAM 1.4 Vizuálne umenie:

  1. Mikušová Monika

  2. Rozbora Richard

  3. Tkáčová Lucia

  4. Trnovská Katarína

  5. Tajkov Peter (ospravedlnený; nemohol sa zúčastniť zasadnutia)


  PODPROGRAM 1.6 Medziodborové aktivity:

  1. Ambrózová Jana

  2. Motyčková Janka

  3. Kupka Valerij

  4. Mrvová Zuzana

  5. Ridzoňová Ferenčuhová Mária


  PODPROGRAM 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže:

  1. Zuzana Belková,

  2. Marek Godovič,

  3. Anna Hlôšková,

  4. Dorota Kenderová,

  5. Michal Klembara,

  6. Borivoj Medelský,

  7. Michal Somoš


  PODPROGRAM 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier:

  1. Borodovčáková Martina

  2. Gruska Damas

  3. Kašiarová Lucia

  4. Medelský Borivoj

  5. Oravec Ladislav

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPu na rok 2017

 • Výzva č. 7 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 7/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 5.2.2

  1. Jaďuďová Libuša

  2. Novotná Mariana

  3. Lenhart Jozef (nezúčastnil sa z osobných dôvodov)

  4. Kautman Ján

  5. Pekariková Barbora

  PODPROGRAM 5.3.2

  1. Koblišková Zuzana

  2. Mona Chisa Anetta

  3. Bungerová Vladimíra

  4. Jamrichová Andrea (zvolená náhradníčka za Loviškovú D.)

  5. Majdáková Diana

  PODPROGRAM 5.4

  1. Balužinský Jozef

  2. Boroš Rudolf

  3. Letenayová Zdenka

  4. Maráky Peter

  5. Bungerová Vladimíra

  6. Lenhart Jozef

  7. Lovišková Danica

 • Výzva č. 6 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 6/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.5

  1. Belková Zuzana

  2. Jaglová Tatiana (zvolená náhradníčka za M. Musila)

  3. Taranenkova Ivana

  4. Makýšová Volárová Andrea

  5. Lomenčík Július (zvolený náhradník za M. Bilačičovú)

  PODPROGRAM 1.6.1

  1. Ambrózová Jana

  2. Jakalová Zuzana

  3. Marcelli Miroslav

  4. Mrvová Zuzana

  5. Kupka Valerij

  PODPROGRAM 1.6.3

  1. Ferko Marián

  2. Nagy Peter

  3. Barák Pavel

  4. Buday Pavol

  5. Brojo Maroš

  PODPROGRAM 3

  1. Šoltys Vladislav

  2. Lehocký Ľuboš

  3. Pukan Miron

  4. Feglová Viera

  5. Malíček Juraj (zvolený náhradník za V. Zvaru)

  6. Marcelli Miroslav

  7. Pániková Alena

  PODPROGRAM 4

  1. Voľanská Ľubica

  2. Košová Michaela

  3. Fratričová Oľga

  4. Krnáčová Petra

  5. Galková Zuzana

  6. Feglová Viera

  7. Šikulová Anna

 • Výzva č. 5 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 5/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.1

  1. Šimková Soňa

  2. Liptáková Janka

  3. Lindovská Nadežda

  4. Jánošová Soňa (zvolená náhradníčka za Beňovú Julianu)

  5. Pistrák Rastislav

  PODPROGRAM 1.2

  1. Cvečková Katarína

  2. Godovič Marek

  3. Hruškovičová Danuša

  4. Ševčík Ján

  5. Šoltys Vladislav (nezúčastnil sa zo zdravotných dôvodov)

  PODPROGRAM 1.3

  1. Bianchi Gabriel

  2. Černá Jana

  3. Hečko Maroš

  4. Zvarová Silvia

  5. Jaslovský Marian

  PODPROGRAM 1.4

  1. Mikušová Monika

  2. Komanická Ivana

  3. Jakalová Zuzana

  4. Lehocký ľuboš

  5. Kovačovský Patrik

  PODPROGRAM 1.5

  1. Mikolaj Dušan

  2. Jaško Ľubomír

  3. Belková Zuzana

  4. Taranenkova Ivana

  5. Makýšová Volárová Andrea

  PODPROGRAM 5.1

  1. Cenigová Rozália

  2. Gálusová Ivana

  3. Doktorová Oľga

  4. Repaská Alena

  5. Matisková Helena

 • Výzva č. 4 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 4/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.4.2

  1. Hubová Katarína

  2. Jakalová Zuzana

  3. Kralovič Ján

  4. Seneši Lutherová Silvia

  5. Berberich Sokolová Juliana (nezúčastnila sa zo zdravotných dôvodov)

  PODPROGRAM 3

  1. Bianchi Gabriel

  2. Megyeši Peter

  3. Hruškovičová Danuša

  4. Feglová Viera (zvolená náhradníčka za Kiliánovú G.)

  5. Knopová Elena

  6. Lehocký Ľuboš

  7. Marcelli Miroslav

  PODPROGRAM 4.3.1

  1. Feglová Viera

  2. Babčáková Katarína

  3. Košová Michaela

  4. Fratričová Oľga

  5. Šikulová Anna

  PODPROGRAM 5.1.2

  1. Mišovičová Terézia

  2. Doktorová Oľga

  3. Gálusová Ivana

  4. Nagyová Viera

  5. Repaská Alena

  PODPROGRAM 5.2.1

  1. Jaďuďová Libuša

  2. Koblišková Zuzana (zvolená náhradníčka za Kautmana J.)

  3. Maráky Peter

  4. Novotná Mariana

  5. Šullová Zuzana

  PODPROGRAM 5.3.1

  1. Büngerová Vladimíra

  2. Ihringová Katarína

  3. Komanická Ivana

  4. Krištofíková Ivana

  5. Lovišková Danica

 • Výzva č. 3 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.3.3 FESTIVALY, SÚŤAŽE, KONCERTY - DŽEZ A INÉ ŽÁNRE

  1. Solovic Slavomír

  2. Bianchi Gabriel

  3. Kajanová Yvetta

  4. Sklenár Ján

  5. Veselý Karel

  PODPROGRAM 1.3.4 MEDZINÁRODNÉ MOBILITY A PREZENTÁCIE - HUDBA

  1. Solovic Slavomír

  2. Bianchi Gabriel

  3. Marton Ivan

  4. Betko Miloš

  5. Ambrózová Jana

  PODPROGRAM 1.5 LITERATÚRA

  1. Lomenčík Július

  2. Belková Zuzana (zvolená náhradníčka za Repar S.)

  3. Martinová Ina

  4. Taranenkova Ivana

  5. Vojtech Miloslav

  PODPROGRAM 4.4.2 KULTÚRNO-OSVETOVÉ AKTIVITY

  1. Galková Zuzana

  2. Obuch Peter

  3. Morongová Barbora

  4. Krnáčová Petra

  5. Sedlický Štefan

   

 • Výzva č. 2 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 2/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.3.2 FESTIVALY, SÚŤAŽE, KONCERTY - KLASICKÁ A EXPERIMENTÁLNA HUDBA

  1. Solovic Slavomír

  2. Zvara Vladimír

  3. Betko Miloš

  4. Černá Jana

  5. Marton Ivan

  PODPROGRAM 1.4 VIZUÁLNE UMENIE

  1. Seneši Lutherová Silvia

  2. Kralovič Ján

  3. Gurtler Ivan (zvolený náhradník za Jakalovú Z.)

  4. Lehocký Ľuboš

  5. Hubová Katarína

  PODPROGRAM 4.3.2 NEPROFESIONÁLNE UMENIE A 4.5 MEDZINÁRODNÉ PREZENTÁCIE A MOBILITY - ĽUDOVÁ KULTÚRA A KULTÚRNO-OSVETOVÁ ČINNOSŤ

  1. Šikulová Anna

  2. Galková Zuzana

  3. Kočišová Renáta

  4. Morongová Barbora

  5. Mešša Martin

 • Výzva č. 1 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 1/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.1 DIVADLO:

  1. Benža Matúš

  2. Beňová Juliana

  3. Fojtíková Feherová Dária

  4. Hitzingerová Katarína

  5. Kováč Peter

  PODPROGRAM 1.2 TANEC:

  1. Cvečková Katarína

  2. Holinová Lucia (zvolená náhradníčka za Čaprdovú M.)

  3. Hruškovičová Danuša

  4. Sninská Katarína

  5. Ševčík Ján 

  PODPROGRAM 1.6 MEDZIODBOROVÉ UMELECKÉ AKTIVITY:

  1. Darovec Peter

  2. Hapčo Peter

  3. Kupka Valerij

  4. Lényi Peter (zvolený náhradník za Belkovú Z.)

  5. Mrvová Zuzana

  PODPROGRAM 2.1 VEĽKÉ PREHLIADKY, FESTIVALY, SÚŤAŽE:

  1. Beňová Juliana

  2. Hriešik Maja

  3. Koželová Soňa

  4. Ondejka Slavomír

  5. Šmatlák Martin

  6. Trnovská Katarína (zvolená náhradníčka za Majdákovú D.)

  7. Zagar Peter

  PODPROGRAM 2.2 AKTIVITY NEZÁVISLÝCH KULTÚRNYCH A UMELECKÝCH CENTIER:

  1. Ballay Martin

  2. Berberich Lukáš

  3. Gruska Damas

  4. Marcelli Miroslav

  5. Mrvová Zuzana

  PODPROGRAM 2.3 VYDÁVANIE ČASOPISOV:

  1. Babiak Michal

  2. Hlôšková Anna

  3. Hriešik Maja

  4. Majdáková Diana

  5. Ondrejička Erik

  6. Uličiansky Ján

  7. Vadas Marek (zvolený náhradník za Makaru S.)

  PODPROGRAM 4.4 POSTUPOVÉ SÚŤAŽE A PREHLIADKY ZÁUJMOVEJ UMELECKEJ ČINNOSTI:

  1. Babčáková Katarína

  2. Galková Zuzana

  3. Krnáčová Petra

  4. Marišler Stanislav

  5. Školudová Zuzana

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPu na rok 2018

 • Výzva č. 11 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 11/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 6.2 Mesto Kultúry 2019 - iné subjekty:

  1. Feglová Viera

  2. Hladký Michal

  3. Jaurová Zora

  4. Korecký Ján

  5. Trnovská Katarína

  6. Marko Rastislav

 • Výzva č. 10 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 10/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 6.1.2 Mesto Kultúry 2019 - celoročné aktivity:

  1. Feglová Viera

  2. Gruska Damas

  3. Jaurová Zora

  4. Korecký Ján

  5. Mrvová Zuzana

  6. Šmatlák Martin

  7. Trnovská Katarína

 • Výzva č. 9 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 9/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra:

  1. Baďura René

  2. Čechvalová Lenka

  3. Lačná Emília

  4. Pašková Soňa

  5. Stanislav Marián

  PODPROGRAM 5.1.3 Akvizícia knižníc:

  1. Čechvalová Lenka

  2. Jakubáčová Benjamína

  3. Lačná Emília

  4. Lopušanová Monika

  5. Pašková Soňa

  PODPROGRAM 5.2 Múzeá:

  1. Engel Štefan

  2. Chovanová Iveta

  3. Kautman Ján

  4. Maráky Peter

  5. Miľanová Ľubica

  PODPROGRAM 5.3 Galérie:

  1. Komanická Ivana

  2. Kralovič Ján

  3. Lehocký Ľuboš

  4. Lovišková Danica

  5. Tkáčová Lucia

 • Výzva č. 8 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 8/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.4 Vizuálne umenie:

  1. Kenderová Dorota

  2. Kučová Michaela

  3. Mikušová Monika

  4. Mona Chisa Anetta

  5. Trnovská Katarína

  PODPROGRAM 1.4.2 Tvorba a realizácia diel - dizajn:

  1. Alexy Elena

  2. Hubová Katarína

  3. Rozbora Richard

  4. Šidlíková Zuzana

  5. Trnovská Katarína

  PODPROGRAM 1.5 Literatúra:

  1. Bančej Marián

  2. Debnár Marek

  3. Makýšová Volárová Andrea

  4. Panáková Beáta

  5. Taranenková Ivana

  PODPROGRAM 1.6 Medziodborové aktivity:

  1. Barák Pavel

  2. Brojo Maroš

  3. Buday Pavol

  4. Ferko Marián

  5. Nagy Peter

  PODPROGRAM 4.1 Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť - tradičná kultúra:

  1. Feglová Viera

  2. Juhászová Ester

  3. Krnáčová Petra

  4. Tichá Stanislava

  5. Noga Michal

  PODPROGRAM 4 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť:

  1. Gregor Oto

  2. Tichá Stanislava

  3. Galková Zuzana

  4. Juhászová Ester

  5. Krausová Agáta

  6. Krnáčová Petra

  7. Obuch Peter

 • Mimoriadna výzva č. 2 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Mimoriadnu výzvu č. 2 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  1. Bančej Marián

  2. Klepoch Majdáková Diana

  3. Koňariková Katarína

  4. Korec Juraj

  5. Ondrejička Erik

 • Výzva č. 7 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 7/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.5 LITERATÚRA:

  1. Jaško Ľubomír

  2. Makýšová Volárová Andrea

  3. Taranenková Ivana

  4. Jaglová Tatiana

  5. Ondrejička Erik

  PODPROGRAM 3A: divadlo, tanec, hudba

  1. Hruškovičová Danuša

  2. Knopová Elena

  3. Pukan Miron

  4. Šoltys Vladislav

  5. Špilák Peter

  PODPROGRAM 3B: vizuálne umenie

  1. Hanko Jaroslav

  2. Lehocký Ľuboš

  3. Mikušová Monika

  4. Pohanková Oľga

  5. Rišková Mária

  PODPROGRAM 3C: literatúra a medziodborové aktivity

  1. Vallová Miroslava

  2. Mistrík Miloš

  3. Feglová Viera

  4. Malíček Juraj

  5. Flašková Elena

  PODPROGRAM 5.4 Ochrana zbierkových fondov

  1. Balužinský Jozef

  2. Boroš Rudolf

  3. Bungerová Vladimíra

  4. Jamrichová Andrea

  5. Lenhart Jozef

  6. Letenayová Zdenka

  7. Maráky Peter

 • Výzva č. 6 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 6/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.1 DIVADLO:

  1. Inštitorisová Dagmar

  2. Fojtíková Fehérová Dária

  3. Cieslaková Adriana

  4. Laciaková Diana

  5. Bernátek Martin (neprítomný zo zdravotných dôvodov)

  PODPROGRAM 1.2 TANEC:

  1. Lacková Eva

  2. Hruškovičová Danuša

  3. Krausová Agáta

  4. Čaprdová Magdaléna

  5. Kovářová Miroslava
   
  PODPROGRAM 1.3 HUDBA:

  1. Hečko Marián

  2. Kajanová Yvetta

  3. Pechanec Róbert

  4. Jaslovský Marián

  5. Špilák Peter (zvolený náhradník za Červenku Jozefa)
   
   
  PODPROGRAM 1.5 LITERATÚRA:

  1. Fialová Svetlana

  2. Ondrejička Erik

  3. Debnár Marek

  4. Lomenčík Július

  5. Makýšová Volárová Andrea
   
  PODPROGRAM 1.6 MEDZIODBOROVÉ UMELECKÉ AKTIVITY:

  1. Belková Zuzana

  2. Darovec Peter

  3. Marcelli Miroslav

  4. Mrvová Zuzana

  5. Motyčková Janka
 • Výzva č. 5 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 5/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 6.1.1 MESTO KULTÚRY 2019 - PRÍPRAVNÁ FÁZA

  1. Feglová Viera

  2. Jaurová Zora

  3. Korecký Ján

  4. Trnovská Katarína

  5. Gruska Damas

  6. Hladký Michal

  7. Šmatlák Martin

 • Výzva č. 4 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 4/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 5.1.2 PODUJATIA A VZDELÁVACIE AKTIVITY - KNIŽNICE

  1. Oravcová Dana

  2. Mišovičová Terézia (zvolená náhradníčka za Matiskovú Helenu)

  3. Cenigová Rozália

  4. Lačná Emília

  5. Lopušanová Monika

  PODPROGRAM 5.2.1 VEDECKO-VÝSKUMNÁ A PREZENTAČNÁ ČINNOSŤ - MÚZEÁ

  1. Šullová Zuzana

  2. Majerník Marián

  3. Huska Ernest

  4. Kautman Ján

  5. Maráky Peter

  PODPROGRAM 5.3.1 VEDECKO-VÝSKUMNÁ A PREZENTAČNÁ ČINNOSŤ - GALÉRIE

  1. Birkušová Sylvia

  2. Krištofíková Ivana

  3. Koblišková Zuzana

  4. Lovišková Danica

  5. Kralovič Ján

 • Mimoriadna výzva č. 1 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  1. Humajová Daniela

  2. Bednárová Katarína

  3. Flašková Elena

  4. Mistrík Miloš

  5. Vallová Miroslava

 • Výzva č. 3 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 3/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.3.4 Aktivity nezávislých hudobných organizácií a 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba:

  1.  Hapčo Peter (zvolený náhradník za Špiláka Petra)

  2.  Gubková Černá Jana

  3.  Zvarová Silvia

  4.  Ambrózová Jana

  5.  Sklenár Ján

  PODPROGRAM 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre:

  1. Bianchi Gabriel

  2.  Hapčo Peter

  3. Hečko Maroš

  4. Kajanová Yvetta

  5.  Veselý Karel

  PODPROGRAM 4.4.2 Tradičná kultúra a folklorizmus a 4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility - trad. kult. a kult.-osv. činnosť:

  1. Morongová Barbora

  2. Lehotský Oskar

  3.  Inštitorisová Dagmar

  4. Šikulová Anna

  5. Mináčová Lucia

  PODPROGRAM 4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry:

  1. Krnáčová Petra

  2. Školudová Zuzana

  3. Marišler Stanislav (zvolený náhradník za Krausovú Agátu)

  4.  Svetlíková Iveta

  5. Morongová Barbora

  6. Chomová Svetlana

  7. Sedlický Štefan

  PODPROGRAM 4.5.3 Kultúrno-vzdelávacie aktivity v oblasti umenia:

  1. Babčáková Katarína

  2. Uhel Jaroslav

  3. Marišler Stanislav

  4. Chomová Svetlana

  5. Obuch Peter

  6. Svetlíková Iveta

  7. Sedlický Štefan

 • Výzva č. 2 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 2/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.4 VIZUÁLNE UMENIE:

  1. Alexy Elena

  2. Daubrava Miroslav (zvolený náhradník za Mikušovú Moniku)

  3. Hoffstadter Ján (zvolený náhradník za Kovačovského Patrika)

  4. Kralovič Ján (zvolený náhradník za Jakalovú Zuzanu)

  5. Rišková Mária

  PODPROGRAM 1.5 LITERATÚRA:

  1. Kuzmíková Jana

  2. Martinová Ina

  3. Ondrejička Erik

  4. Valcerová Anna

  5. Vojtech Miloslav

  PODPROGRAM 2.3 VYDÁVANIE ČASOPISOV:

  1. Hlôšková Anna

  2. Hriešik Maja (zvolená náhradníčka za Knopovú Elenu)

  3. Piaček Martin (zvolená náhradníčka za Majdákovú Dianu)

  4. Jakalová Zuzana

  5. Ondrejička Erik

  6. Vojtech Miloslav

  7. Uličiansky Ján

  PODPROGRAM 4.4.1 TRADIČNÁ KULTÚRA A FOLKLORIZMUS

  1. Obuch Peter

  2. Marišler Stanislav

  3. Sedlický Štefan

  4. Krnáčová Petra

  5. Babčáková Katarína

  PODPROGRAM 4.5.1 POSTUPOVÉ SÚŤAŽE A PREHLIADKY ZÁUJMOVEJ UMELECKEJ ČINNOSTI

  1. Krausová Agáta

  2. Školudová Zuzana

  3. Obuch Peter

  4. Galková Zuzana

  5. Mináčová Lucia (zvolená náhradníčka za Fratričovú Oľgu)

   

 • Výzva č. 1 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.1 DIVADLO:

  1. Bernátek Martin

  2. Borodovčáková Martina

  3. Fekete Vladislava (zvolená náhradníčka za Fašiangovú Ingrid)

  4. Lindovská Nadežda

  5. Štorková Maliti Romana (nezúčastnila sa zasadnutia zo zdravotných dôvodov)

  PODPROGRAM 1.2 TANEC:

  1. Cvečková Katarína

  2. Čaprdová Magdaléna

  3. Godovič Marek

  4. Krausová Agáta

  5. Sninská Katarína (zvolená náhradníčka za Lackovú Evu)

  PODPROGRAM 1.3.2 FESTIVALY, SÚŤAŽE, KONCERTY - KLASICKÁ A EXPERIMENTÁLNA HUDBA:

  1. Čerman Peter (zvolený náhradník za Špiláka Petra)

  2. Červenka Jozef

  3. Gubková Černá Jana

  4. Hečko Marián (zvolený náhradník za Zvaru Vladimíra)

  5. Marton Ivan

  PODPROGRAM 1.6 MEDZIODBOROVÉ UMELECKÉ AKTIVITY:

  1. Belková Zuzana

  2. Jakalová Zuzana

  3. Lényi Peter

  4. Martinová Ina (zvolená náhradníčka za Darovca Petra)

  5. Mrvová Zuzana

  PODPROGRAM 2.1 VEĽKÉ PREHLIADKY, FESTIVALY, SÚŤAŽE:

  1. Belková Zuzana

  2. Grusková Anna

  3. Liszkayová Ivica

  4. Hlôšková Anna

  5. Majdáková Diana

  6. Zagar Peter

  7. Šmatlák Martin

  PODPROGRAM 2.2 AKTIVITY NEZÁVISLÝCH KULTÚRNYCH A UMELECKÝCH CENTIER:

  1. Gruska Damas

  2. Mirza Omar

  3. Ballay Miroslav (nezúčastnil sa zasadnutia z vážnych dôvodov)

  4. Mrvová Zuzana

  5. Borodovčáková Martina

  6. Medelský Borivoj

  7. Marcelli Miroslav

   

   

Hodnotiaci členovia odborných komisií FPu na rok 2016

 • Výzva č. 12 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 6.2 - Múzeá a galérie a 6.3 - Ochrana zbierkových fondov v rámci Výzvy č. 12/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Boroš Rudolf

  2. Gažíková Zuzana

  3. Jaďuďová Libuša

  4. Kautman Ján

  5. Lovišková Andrea (zvolená náhradníčka za Jamrichovú Andreu)

  6. Maráky Peter

  7. Pekáriková Barbora

 • Výzva č. 11 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy č. 11/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  Program 1.1.1 Divadlo - Tvorba, naštudovanie a uvádzanie javiskového diela:

  1. Babiak Michal (zvolený náhradník za Šimkovú Soňu)

  2. Bendik Martin (zvolený náhradník za Štorkovú Maliti Romanu)

  3. Fojtíková Feherová Dária

  4. Lindovská Nadežda

  5. Liptáková Jana

   

  Program 1.2.1 Tanec - Tvorba, naštudovanie a uvádzanie javiskového diela:

  1. Gajdošovú Eva

  2. Godovič Marek

  3. Hriešik Maja (zvolená náhradníčka za Holinovú Luciu)

  4. Kovářová Miroslava

  5. Sninská Katarína

   

  Program 1.3.1 Hudba - Tvorba, uvádzanie a šírenie hudobného diela:

  1. Černá Jana

  2. Fuják Július

  3. Kajanová Yvetta

  4. Marton Ivan

  5. Puškášová Melánia (zvolená náhradníčka za Hečka Maroša)

   

  Program 1.4.1 Vizuálne umenie - Tvorba a realizácia diel:

  1. Mikušová Monika

  2. Paľo Ľuboslav

  3. Daubrava Michal

  4. Hubová Katarína

  5. Kovačovský Patrik

   

  Program 1.5 (štipendiá) Literatúra: 

  1. Berberich Sokolová Juliana

  2. Petrík Vladimír

  3. Marcelli Miroslav

  4. Jaglová Tatiana

  5. Makýšová Volárová Andrea

   

  Program 1.5 (dotácie) Literatúra:

  1. Belková Zuzana

  2. Farkašová Etela

  3. Jaško Ľubomír

  4. Mikolaj Dušan

  5. Taranenková Ivana

   

  Program 1.6 Medziodborové umelecké aktivity - Tvorba, realizácia a šírenie diel:

  1. Babiak Michal

  2. Hapčo Peter

  3. Lényi Peter

  4. Kupka Valerij

  5. Mrvová Zuzana

 • Výzva č. 10 - mimoriadna Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 2.3 - Vydávanie časopisov  v rámci mimoriadnej Výzvy č. 10/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Babiak Michal

  2. Huska Ernest

  3. Knopová Elena

  4. Zvara Vladimír (zvolený náhradník za Liszkayovú Ivicu)

  5. Marcelli Miroslav

  6. Palenčíková Zuzana

  7. Zagar Peter

 • Výzva č. 9 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 5 - Medzinárodné aktivity a mobility  v rámci Výzvy č. 9/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Derner Urblíková Natália

  2. Farkašová Etela

  3. Fekete Vladislava

  4. Pistrák Rastislav (zvolený náhradník za Kovářovú Miroslavu)

  5. Morongová Barbora

  6. Pániková Alena

  7. Seneši Lutherová Silvia

 • Výzva č. 8 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 6.1 - Knižnice  v rámci Výzvy č. 8/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Cenigová Rozália

  2. Galusová Ivana

  3. Lačná Emília

  4. Matisková Helena

  5. Repaská Alena

 • Výzva č. 7 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 3 - Výskum a vzdelávacie aktivity v rámci Výzvy č. 7/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Feglová Viera

  2. Hruškovičová Danuša

  3. Kiliánová Gabriela

  4. Marcelli Miroslav

  5. Pašuthová Zdenka

  6. Šoltys Vladislav

  7. Zvara Vladimír

 • Výzva č. 6 - mimoriadna Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 4.3 Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť - Prehliadky, festivaly, súťaže v rámci mimoriadnej Výzvy č. 6/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Babčáková Katarína (zvolená náhradníčka za Luthera Daniela a Krnáčovú Petru)

  2. Galková Zuzana

  3. Konečná Lenka

  4. Obuch Peter

  5. Voľanská Ľubica

 • Výzva č. 5 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy č. 5/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  Program 4.1 - Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o ľudovej kultúre a 4.2 - Vznik, prezentácia a šírenie tvorby:

  1. Feglová Viera

  2. Košová Michaela

  3. Lužica René

  4. Ničík Peter

  5. Ryšavá Eva

   

  Program 4.5 - Kultúrno-osvetové aktivity:

  1. Babčáková Katarína (zvolená náhradníčka za Krnáčovú Petru)

  2. Fratričová Oľga

  3. Noga Michal

  4. Sedlický Štefan

  5. Školudová Zuzana

 • Výzva č. 4b Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy č. 4b/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  Program 1.1.2 Divadlo - Prehliadky, festivaly, súťaže:

  1.Babiak Michal

  2. Bendik Martin

  3. Kováč Peter

  4. Liptáková Jana

  5. Šimková Soňa

   

  Program 1.4.2 Vizuálne umenie: Prezentačné aktivity, výstavy, prehliadky:

  1. Berberich Sokolová Juliana

  2. Gürtler Ivan

  3. Jakalová Zuzana

  4. Mikušová Monika

  5. Paľo Ľuboslav

 • Výzva č. 4a Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy č. 4a/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  Program 1.2.2 Tanec - Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty:

  1.Čaprdová Magdaléna

  2. Hriešik Maja

  3. Lacková Eva

  4. Sninská Katarína

  5. Ševčík Ján

   

  Program 1.3.2 Hudba - Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty:

  1. Betko Miloš

  2. Černá Jana

  3. Hečko Maroš

  4. Marton Ivan

  5. Zvarová Silvia

   

  Program 1.5.4 Literatúra - Prehliadky, festivaly, súťaže:

  1. Farkašová Etela

  2. Jaglová Tatiana

  3. Lomenčík Július

  4. Mikolaj Dušan

  5. Petrík Vladimír

   

  Program 1.6.2 a 1.6.3 Medziodborové umelecké aktivty - Festivaly a prehliadky / Regionálne a lokálne umelecké aktivity:

  1. Babiak Michal

  2. Jakalová Zuzana

  3. Kupka Valerij

  4. Mrvová Zuzana

  (5. Hapčo Peter - ani zvolený náhradník Peter Lényi sa z tech príčin nemohli zúčastniť zasadnutia)

   

 • Výzva č. 3 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia v rámci Výzvy č. 3/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  Program 4.3 - Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť - prehliadky, festivaly, súťaže:

  1. Babčáková Katarína

  2. Konečná Lenka

  3. Luther Daniel

  4. Obuch Peter

  5. Šikulová Anna

   

  Program 4.4  - Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť - Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti:

  1. Krausová Agáta

  2. Krnáčová Petra

  3. Marišler Stanislav

  4. Sedlický Štefan

  5. Uhel Jaroslav

 • Výzva č. 2 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 5 - Medzinárodné aktivity a mobility v rámci Výzvy č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Duchová Zuzana

  2. Fekete Vladislava

  3. Liszkayová Ivica

  4. Morongová Barbora

  5. Pániková Alena

  6. Seneši Lutherová Silvia

  7. Šoltýsová Elena.

 • Výzva č. 1 Open or Close

  Zvolení členovia odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre Program 2 - Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy v rámci Výzvy č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu. sú:

  1. Dohovič Igor

  2. Gregorová Stach Lucia 

  3. Huska Ernest

  4. Morong František

  5. Palenčíková Zuzana

  6. Rankov Pavel

  7. Vojtech Miloslav.

Menovaní členovia odborných komisií FPu

1. Civáňová Slávka

2. Daubravová Martina

3. Dzadíková Lenka

4. Fašiangová Ingrid

5. Flašková Elena

6. Fojtíková Feherová Dária

7. Hitzingerová Katarína

8. Hrčka Juraj

9. Inštitorisová Dagmar

10. Juráni Miloslav

11. Kičiňová Miriam

12. Koval Martina

13. Krištof Martin

14. Laciaková Diana

15. Legíň Michal

16. Luptovský Peter

17. Malgot Veronika

18. Michnová Monika

19. Olekšák Roman

20. Pašuthová Zdenka

21. Wild Jana

 

1. Cvečková Katarína

2. Čaprdová Magdaléna

3. Čertezni Monika

4. Godovič Marek

5. Hruškovičová Danuša

6. Kašiarová Lucia

7. Kovářová Miroslava

8. Liszkayová Ivica

9. Malík Ján

10. Sninská Katarína

11. Ševčík Ján

12. Šoltys Vladislav

1. Ambrózová Jana

2. Čerman Peter

3. Červenka Jozef

4. Danel Ewald

5. Fuják Július

6. Gubková Černá Jana

7. Hečko Maroš 

8. Hapčo Peter

9. Jaslovský Marian

10. Kaprinay Ladislav

11. Kovačovská Petra

12. Kajanová Yvetta

13. Marton Ivan

14. Pechanec Róbert

15. Pergler František

16. Polakovičová Viera

17. Špilák Peter

18. Veselý Karel

 

 

 

1. Ambrózová Jana

2. Bubnáš Juraj

3. Čerman Peter

4. Červenka Jozef

5. Danel Ewald

6. Fuják Július

7. Gubková Černá Jana

8. Hečko Maroš

9. Kaprinay Ladislav

10. Kovačovská Petra

11. Marton Ivan

12. Pechanec Róbert

13. Pergler František

14. Polakovičová Viera

15. Špilák Peter

 

 

 

1. Ambrózová Jana

2. Hapčo Peter

3. Hečko Maroš

4. Kajanová Yvetta

5. Jaslovský Marian

6. Veselý Karel

1. Hoffstädter Ján

2. Jakalová Zuzana

3. Kenderová Dorota

4. Klepoch Majdáková Diana

5. Komanická Ivana

6. Kovačovský Patrik

7. Kralovič Ján

8. Kučová Michaela

9. Lehocký Ľuboš

10. Mikušová Monika

11. Mona Chisa Anetta

12. Paľo Ľuboslav

13. Tkáčová Lucia

14. Trnovská Katarína

 

1. Bárdová Silvia

2. Bobíková Zuzana

3. Botek Andrej

4. Cibulková Helena

5. Hubová Katarína

6. Hriešik Nepšinská Mária

7. Kružliakova Silvia

8. Pekárová Adriena

9. Rozbora Richard

10. Šimovičová Eva

11. Trnovská Katarína

12. Rišková Mária

13. Šidlíková Zuzana

 

1. Botek Andrej

2. Doganova Radostina

3. Hoffstädter Ján

4. Jakalová Zuzana

5. Kenderová Dorota

6. Klepoch Majdáková Diana

7. Komanická Ivana

8. Kovačovský Patrik

9. Kralovič Ján

10. Kučová Michaela

11. Lehocký Ľuboš

12. Mikušová Monika

13. Mona Chisa Anetta

14. Paľo Ľuboslav

15 Pekárová Adriena

16. Šidlíková Zuzana

17. Tkáčová Lucia

18. Trnovská Katarína

1. Belková Zuzana

2. Debnár Marek

3. Gallik Ján

4. Humajová Daniela

5. Jaško Ľubomír

6. Jaglová Tatiana

7. Koželová Soňa

8. Kepštová Ľubica

9. Lomenčík Július

10. Martinová Ina

11. Marcelli Miroslav

12. Ondrejička Erik

13. Panáková Beáta

14. Suballyová Ľubica

15. Taranenková Ivana

16. Tazberík Ján

17. Vallová Miroslava

18. Vojtech Miloslav

19. Juráňová Jana

20. Vráblová Timotea

 

1. Adamov Marek

2. Ambrózová Jana

3. Darovec Peter

4. Jakalová Zuzana

5. Kovačovská Petra

6. Kupka Valerij

7. Leškanič Majlingová Zuzana

8. Marcelli Miroslav

9. Motyčková Janka

10. Mrvová Zuzana

11. Ridzoňová Ferenčuhová Mária

1. Barák Pavel

2. Brojo Maroš

3. Buday Pavol

4. Ferko Marián

5. Fischer Filip

6. Klimo Marcel

7. Nagy Peter

8. Šickova Lucia

9. Cinko Miloslav

10. Žilavý Marek

11. Jánošík Peter

1. Belková Zuzana

2. Darovec Peter

3. Godovič Marek

4. Grusková Anna

5. Hlôšková Anna

6. Hochel Igor

7. Kenderová Dorota

8. Kičiňová Miriam

9. Klembara Michal

10. Klepoch Majdáková Diana

11. Koželová Soňa

12. Liszkayová Ivica

13. Medelský Borivoj

14. Mrvová Zuzana

15. Šmatlák Martin

16. Trnovská Katarína

 

 

1. Gruska Damas

2. Kašiarová Lucia

3. Marcelli Miroslav

4. Medelský Borivoj

5. Mirza Omar

6. Mrvová Zuzana

7. Oravec Ladislav

8. Radkoff Peter

9. Seberíniová Beáta

10.Sujová Ivana

1. Huska Ernest

2. Klepoch Majdáková Diana

3. Korec Juraj

4. Ondrejička Erik

5. Vojtech Miloslav

6. Hlušíková Marta

7. Piaček Martin

8. Tazberík Ján

9. Juráňová Jana

 

1. Čaprdová Magdaléna

2. Hruškovičová Danuša

3. Kašiarová Lucia

4. Kovářová Miroslava

5. Mrvová Zuzana

6. Mistrík Miloš

7. Pašuthová Zdenka

8. Šoltys Vladislav

9. Pukan Miron

10. Ševčík Ján

11. Beňová Juliana

12. Daubravová Martina

13. Fojtíková Feherová Dária

14. Inštitorisová Dagmar

15. Wild Jana

 

 

1. Ambrózová Jana

2. Bubnáš Juraj

3. Špilák Peter

5. Fuják Július

6. Kajanová Yvetta

7. Čerman Peter

 

 

 

 

1. Büngerová Vladimíra

2. Gregorová Stach Lucia

3. Hanko Jaroslav

4. Jakalová Zuzana

5. Kenderová Dorota

6. Klepoch Majdáková Diana

7. Komanická Ivana

8. Kralovič Ján

9. Marcelli Miroslav

10. Mikušová Monika

11. Rišková Mária

12. Šidlíková Zuzana

13. Trnovská Katarína

1. Humajová Daniela

2. Marcelli Miroslav

3. Vallová Miroslava

4. Vojtech Miloslav

5. Tazberík Ján

6. Gallik Ján

7. Debnár Marek

8. Taranenkova Ivana

9. Darovec Peter

10. Juráňová Jana

1. Cibík Matej

2. Debnár Marek

3. Derner Urblíková Natália

4. Gyárfáš Lutherová Soňa

5. Hofreiter Roman

6. Lipták Michal

7. Malíček Juraj

8. Marcelli Miroslav

9. Panáková Jaroslava

10. Tížik Miroslav

11. Juráňová Jana

1. Babčáková Katarína

2. Bocánová Martina

3. Bošeľová Zuzana

4. Cehelská Zsuzsanna

5. Feglová Viera

6. Hlaváčová Mária

7. Jágerová Margita

8. Krausová Agáta

9. Krnáčová Petra

10. Noga Michal

11. Polohová Ivanová Miroslava

12. Tichá Stanislava

13. Voľanská Ľubica

14. Garaj Bernard