štruktúra podpory
Program
Program
Podprogramy
Podprogramy
Dotácie
1 Umenie
1.1 Divadlo
1.1.2 Uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá
Dotácia
6.4.20
do 30.06.2021
60 dní
2 000 - 60 000
5%
1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá
Dotácia
6.4.20
do 30.06.2021
60 dní
2 000 - 60 000
20%
1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo
Dotácia
21.10.19
do 31.12.2020
60 dní
2 000 - 60 000
5%
1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel, divadelných zoskupení a organizácií
Dotácia
21.10.19
30.06.2020 (prvá výzva) alebo 30.06.2021 (druhá výzva)
60 dní
5 000 - 60 000
5%
Termín druhej výzvy: od 24.02.2020 do 06.04.2020
1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo
Dotácia
21.10.19
do 31.12.2020 (prvá výzva) alebo 28.02.2021 (druhá výzva)
60 dní
1 000 - 60 000
5%
Termín druhej výzvy: od 24.02.2020 do 06.04.2020
1.2 Tanec
1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec
Dotácia
2.3.20
do 30.06.2021
60 dní
2 000 - 60 000
5%
1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec
Dotácia
7.10.19
do 31.12.2020
60 dní
2 000 - 60 000
5%
1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení a organizácií
Dotácia
7.10.19
do 31.12.2020
60 dní
5 000 - 60 000
5%
1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec
Dotácia
7.10.19
do 31.12.2020 (prvá výzva) alebo 28.02.2021 (druhá výzva)
60 dní
1 000 - 60 000
5%
Druhá výzva: od 03.02.2020 - 02.03.2020
1.3 Hudba
1.3.2 Tvorba a šírenie hudobného diela
Dotácia
23.3.20
do 30.06.2021
60 dní
2 000 - 60 000
5%
1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba
Dotácia
7.10.19
do 31.12.2020
60 dní
2 000 - 60 000
5%
1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre
Dotácia
25.11.19
do 31.12.2020
60 dní
2 000 - 60 000
5%
1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií
Dotácia
25.11.19
do 31.12.2020
60 dní
3 000 - 60 000
5%
1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba
Dotácia
25.11.19
31.12.2020 (prvá výzva) alebo 28.02.2021 (druhá výzva)
60 dní
1 000 - 60 000
5%
Termín druhej výzvy: od 24.02.2020 do 06.04.2020
1.4 Vizuálne umenie
1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity
Dotácia
21.10.19
do 31.12.2020
60 dní
1 500 - 60 000
5%
1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií
Dotácia
21.10.19
do 31.12.2020
60 dní
5 000 - 60 000
5%
1.4.5 Tvorba a realizácia diela vo verejnom priestore - dotácia
Dotácia
2.3.20
do 31.12.2020
60 dní
10 000 - 60 000
30%
1.4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
Dotácia
21.10.19
do 31.12.2020 (prvá výzva) alebo 28.02.2021 (druhá výzva)
60 dní
1 000 - 60 000
5%
Termín druhej výzvy: od 17.4.2020 do 4.5.2020
1.5 Literatúra
1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež
Dotácia
20.1.20
do 31.12.2020
60 dní
2 000 - 65 000
5%
1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
Dotácia
4.5.20
do 30.06.2021
60 dní
2 000 - 65 000
5%
1.5.6 Vydávanie prekladov umeleckej literatúry
Dotácia
2.3.20
do 30.06.2021
60 dní
2 000 - 65 000
5%
1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže
Dotácia
7.10.19
do 31.12.2020
60 dní
2 000 - 60 000
5%
1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
Dotácia
7.10.19
31.12.2019 (prvá výzva) alebo 28.02.2020 (druhá výzva)
60 dní
1 000 - 60 000
5%
Termín druhej výzvy: od 03.02.2020 - 02.03.2020
1.6 Medziodborové aktivity
1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela
Dotácia
6.4.20
do 30.06.2021
60 dní
1 500 - 60 000
5%
1.6.2 Medziodborové podujatia
Dotácia
7.10.19
do 31.12.2020
60 dní
2 000 - 60 000
5%
1.6.3 Tvorba multimediálneho diela - fáza B
Dotácia
4.5.20
do 30.06.2021
60 dní
3 000 - 60 000
5%
1.6.3 Tvorba multimediálneho diela - fáza C
Dotácia
4.5.20
do 30.06.2021
60 dní
10 000 - 100 000
5%
1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskum a vzdelávacie aktivity
Dotácia
7.10.19
31.12.2020 (prvá výzva) alebo 28.02.2021 (druhá výzva)
60 dní
1 000 - 60 000
5%
Termín druhej výzvy: od 24.02.2020 do 06.04.2020
1.6.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – kreatívny priemysel
Dotácia
7.10.19
31.12.2020 (prvá výzva) alebo 28.02.2021 (druhá výzva)
60 dní
1 000 - 60 000
20%
Termín druhej výzvy: od 24.02.2020 do 06.04.2020
2 Podujatia, kultúrne centrá a časopisy
2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže
2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže
Dotácia
7.10.19
do 31.12.2020
60 dní
50 000 - 200 000
20%
podujatie/projekt realizované 5 rokov bez prerušenia alebo 8 rokov s prerušeniami
2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier
2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier
Dotácia
7.10.19
do 31.12.2020
60 dní
60 000 - 200 000
20%
centrum musí preukázateľne fungovať minimálne 5 rokov
2.2.2 Aktivity malých kultúrnych a umeleckých centier
Dotácia
7.10.19
do 31.12.2019
60 dní
5 000 - 60 000
5%
2.2.3 Aktivity rezidenčných centier
Dotácia
7.10.19
do 31.12.2020
60 dní
5 000 - 60 000
5%
2.3 Vydávanie časopisov
2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov
Dotácia
21.10.19
do 31.12.2020
60 dní
5 000 - 65 000
5%
2.3.2 Vydávanie internetových časopisov
Dotácia
21.10.19
do 31.12.2020
60 dní
3 000 - 40 000
5%
3 Výskum a vzdelávacie aktivity
3.1 Divadlo: výskum a vzdelávanie
3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo
Dotácia
16.12.19
do 28.02.2021
60 dní
2 000 - 50 000
5%
3.1.3 Odborné vzdelávacie aktivity - divadlo
Dotácia
16.12.19
do 28.02.2021
60 dní
2 000 - 50 000
5%
3.1.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – divadlo
Dotácia
16.12.19
do 31.12.2020
60 dní
1 500 - 60 000
5%
3.2 Tanec: výskum a vzdelávanie
3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec
Dotácia
16.12.19
do 28.02.2021
60 dní
2 000 - 50 000
5%
3.2.3 Odborné vzdelávacie aktivity - tanec
Dotácia
16.12.19
do 28.02.2021
60 dní
2 000 - 50 000
5%
3.2.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – tanec
Dotácia
16.12.19
do 28.02.2021
60 dní
1 500 - 60 000
5%
3.3 Hudba: výskum a vzdelávanie
3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – hudba
Dotácia
25.11.19
do 28.02.2021
60 dní
2 000 - 50 000
5%
3.3.3 Odborné vzdelávacie aktivity - hudba
Dotácia
25.11.19
do 28.02.2021
60 dní
2 000 - 50 000
5%
3.3.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých - hudba
Dotácia
25.11.19
do 31.12.2020
60 dní
1 500 - 60 000
5%
3.4 Vizuálne umenie: výskum a vzdelávanie
3.4.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie
Dotácia
2.3.20
do 28.02.2021
60 dní
2 000 - 50 000
5%
3.4.3 Odborné vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie
Dotácia
2.3.20
do 28.02.2021
60 dní
2 000 - 50 000
5%
3.5 Literatúra: výskum a vzdelávanie
3.5.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra
Dotácia
20.1.20
do 28.02.2021
60 dní
2 000 - 50 000
5%
3.5.3 Odborné vzdelávacie aktivity - literatúra
Dotácia
20.1.20
do 28.02.2021
60 dní
2 000 - 50 000
5%
3.6 Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity
3.6.2 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
Dotácia
20.1.20
do 28.02.2021
60 dní
2 000 - 50 000
5%
3.6.3 Medziodborové odborné vzdelávacie aktivity
Dotácia
20.1.20
do 28.02.2021
60 dní
2 000 - 50 000
5%
4 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
4.1 Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť
4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o tradičnej kultúre
Dotácia
20.1.20
do 28.02.2021
60 dní
2 000 - 40 000
5%
4.1.3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra
Dotácia
20.1.20
do 28.02.2021
60 dní
2 000 - 60 000
5%
4.1.4 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť – tradičná kultúra
Dotácia
20.1.20
do 28.02.2021
60 dní
2 000 - 40 000
5%
4.3 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra
4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre
Dotácia
20.1.20
do 30.06.2021
60 dní
5 000 - 60 000
5%
4.3.2 Vznik a prezentácia tvorby - tradičná kultúra
Dotácia
20.1.20
do 30.06.2021
60 dní
2 000 - 60 000
5%
4.4 Prehliadky, festivaly a súťaže
4.4.1 Tradičná kultúra a folkorizmus
Dotácia
21.10.19
do 31.12.2020
60 dní
1 500 - 60 000
5%
4.4.2 Neprofesionálne umenie
Dotácia
25.11.19
do 31.12.2020
60 dní
1 500 - 60 000
5%
4.5 Kultúrno-osvetová činosť
4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
Dotácia
25.11.19
do 31.12.2020
60 dní
1 500 - 40 000
5%
4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry
Dotácia
21.10.19
do 31.12.2020
60 dní
1 000 - 60 000
5%
4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
Dotácia
25.11.19
do 31.12.2020 (prvá výzva) alebo 28.02.2021 (druhá výzva)
60 dní
1 000 - 60 000
5%
Termín druhej výzvy: od 23.03.2020 - 20.04.2020
5 Pamäťové a fondové inštitúcie
5.1 Knižnice
5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc
Dotácia
16.12.19
do 31.12.2020
60 dní
1 500 - 40 000
5%
5.1.4 Akvizícia knižníc
Dotácia
4.5.20
do 30.06.2021
60 dní
1 000 - 20 000
5%
5.2 Múzeá
5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá
Dotácia
16.12.19
do 31.12.2020
60 dní
2 000 - 40 000
10%
5.2.2 – Akvizícia múzeí
Dotácia
6.4.20
do 30.06.2021
60 dní
1 000 - 15 000
10%
5.3 Galérie
5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – galérie
Dotácia
16.12.19
do 31.12.2020
60 dní
2 000 - 40 000
10%
5.3.2 Akvizícia galérií
Dotácia
20.1.20
do 30.06.2021
60 dní
1 000 - 15 000
10%
5.4 Ochrana zbierkových fondov
5.4.1 - Odborné ošetrenie zbierkových fondov
Dotácia
2.3.20
do 30.06.2021
60 dní
2 000 - 60 000
10%
5.4.2 - Ochrana zbierkových fondov
Dotácia
2.3.21
do 30.06.2021
60 dní
2 000 - 60 000
10%
6 Mesto kultúry
6.1 Mesto kultúry 2021 - (mestá)
6.1.1 Mesto kultúry 2021 – prípravná fáza
Dotácia
13.1.20
do 20.05.2020
60 dní
5 000 - 10 000
20%
6.1.2 Mesto kultúry 2021 – celoročné aktivity
Dotácia
18.5.20
do 31.01.2022
60 dní
200 000 - 300 000
20%
6.2 Mesto kultúry FPU 2021 - iné subjekty
Dotácia
28.9.20
do 31.01.2022
60 dní
1 500 - 60 000
5%
Program
Program
Podprogramy
Podprogramy
Štipendiá
1 Umenie
1.1 Divadlo
1.1.1 Tvorba javiskového diela - divadlo
Štipendium
6.4.20
2 - 12 mes. (do 30.06.2020)
60 dní
Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej (minimálnej v prípade B štipendia) mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2018.
0%
Štipendium je rozdelené na A a B
1.2 Tanec
1.2.1 Tvorba javiskového diela - tanec
Štipendium
2.3.20
2 - 12 mes. (do 30.06.2021)
60 dní
Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu me-siacov a mesačnej výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2018.
0%
Štipendium je rozdelené na A a B
1.3 Hudba
1.3.1 Tvorba hudobného diela
Štipendium
6.4.20
2 - 12 mes. (do 30.06.2021)
60 dní
Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej (minimálnej v prípade B štipendia) mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2018.
0%
Štipendium je rozdelené na A a B
1.4 Vizuálne umenie
1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá
Štipendium
2.3.20
2 - 12 mes. (do 30.06.2021)
60 dní
Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej (minimálnej v prípade B štipendia) mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2018.
0%
Štipendium je rozdelené na A a B
1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn
Štipendium
4.5.20
2 - 12 mes. (do 30.06.2021)
60 dní
Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej (minimálnej v prípade B štipendia) mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2018.
0%
Štipendium je rozdelené na A a B
1.5 Literatúra
1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež
Štipendium
20.1.20
2 - 12 mes. (do 30.06.2021)
60 dní
Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej (minimálnej v prípade B štipendia) mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2018.
0%
Štipendium je rozdelené na A a B
1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
Štipendium
6.4.20
2 - 12 mes. (do 30.06.2021)
60 dní
Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej (minimálnej v prípade B štipendia) mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2018.
0%
Štipendium je rozdelené na A a B
1.5.5 Tvorba prekladov umeleckej literatúry
Štipendium
2.3.20
2 - 12 mes. (do 30.06.2020)
60 dní
Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej (minimálnej v prípade B štipendia) mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2018.
0%
Štipendium je rozdelené na A a B
1.6 Medziodborové aktivity
1.6.3 Tvorba multimediálneho diela - fáza A
Štipendium
4.5.20
2 - 12 mes. (do 30.06.2021)
60 dní
Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesia-cov a mesačnej výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2018.
0%
3 Výskum a vzdelávacie aktivity
3.1 Divadlo: výskum a vzdelávanie
3.1.1 Výskum a odborná reflexia - divadlo
Štipendium
16.12.19
2 - 12 mes. (do 28.02.2021)
60 dní
Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej (minimálnej v prípade B štipendia) mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2018.
0%
Štipendium je rozdelené na A a B
3.2 Tanec: výskum a vzdelávanie
3.2.1 Výskum a odborná reflexia - tanec
Štipendium
16.12.19
2 - 12 mes. (do 28.02.2021)
60 dní
Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej (minimálnej v prípade B štipendia) mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2018.
0%
Štipendium je rozdelené na A a B
3.3 Hudba: výskum a vzdelávanie
3.3.1 Výskum a odborná reflexia - hudba
Štipendium
25.11.19
2 - 12 mes. (do 28.02.2021)
60 dní
Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej (minimálnej v prípade B štipendia) mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2018.
0%
Štipendium je rozdelené na A a B
3.4 Vizuálne umenie: výskum a vzdelávanie
3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie
Štipendium
2.3.20
2 - 12 mes. (do 28.02.2021)
60 dní
Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej (minimálnej v prípade B štipendia) mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2018.
0%
Štipendium je rozdelené na A a B
3.5 Literatúra: výskum a vzdelávanie
3.5.1 Výskum a odborná reflexia – literatúra
Štipendium
20.1.20
2 - 12 mes. (do 28.02.2021)
60 dní
Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej (minimálnej v prípade B štipendia) mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2018.
0%
Štipendium je rozdelené na A a B
3.6 Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity
3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia
Štipendium
14.1.20
2 - 12 mes. (do 28.02.2021)
60 dní
Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej (minimálnej v prípade B štipendia) mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2018.
0%
Štipendium je rozdelené na A a B
4 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
4.1 Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť
4.1.2 – Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra
Štipendium
20.1.20
2 - 12 mes. (do 28.02.2021)
60 dní
Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2018.
0%
Iba štipendium A

Podpora je zameraná na nákup knižničného fondu, prioritne z jednotlivých oblastí umenia, kultúry, kreatívneho priemyslu a spoločenských vied, pričom minimálne 20% pridelenej podpory musí byť vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou fondu alebo publikáciami vydanými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ktoré si knižnica môže vybrať v súlade so zameraním a špecializáciou knižnice, pričom jedna knižnica môže predložiť maximálne jednu žiadosť. V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú doručenú žiadosť a ďalšie budú vyradené. Podpora je určená aj na úhradu predplatného na časopisy a iné periodické publikácie, ktoré vychádzajú s podporou fondu, alebo ich vydáva organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

 

Odborná komisia: 5-členná; samostatná.

17.4.20 - 4.5.20
do 30.06.2021
60 dní
1 000 - 20 000
5%

DOTÁCIA

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá: Akvizícia knižničného fondu.

Oprávnení žiadatelia: žiadateľ musí byť evidovaný v Zozname knižníc Slovenskej republiky. Bližšia špecifikácia žiadateľa je v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2020.