výzvy

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov formou dotácie pre podprogram:

- 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 11.10.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). 

Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti na rok 2018 nájdete na webovom sídle fondu v časti Dokumenty - predpisy upravujúce podporunú činnosť: http://www.fpu.sk/sk/dokumenty-fpu/dokumenty

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre žiadateľa.

Oficiálny dokument Mimoriadnej výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Mimoriadna_vyzva_2018_hudba.pdf)Mimoriadna výzva č. 3 - hudba
 • Výzva č. 7/2017 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 7/2017 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

  5.2.2 Akvizícia múzeí

  5.3.2 Akvizícia galérií

  5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov

  5.4.2 Ochrana zbierkových fondov

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 6/2017 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 5/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

  1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež

  1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry

  1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra

  1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela

  1.6.3 Tvorba multimediálneho diela

  3.1.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – divadlo

  3.2.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec

  3.3.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – hudba

  3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie        

  3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra

  3.6.1 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť

  3.7.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť– ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

  3.8 Medzinárodné prezentácie a mobility – výskum a vzdelávacie aktivity

  4.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o ľudovej kultúre

  4.2 Vznik a prezentácia tvorby

  4.5 Medzinárodné prezentácie a mobility – ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 5/2017 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 5/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

  1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá
  1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá
  1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo
  1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec
  1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec
  1.3.1 Tvorba a šírenie hudobného diela
  1.3.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba
  1.4.1 Tvorba a realizácia diel – vizuálne umenie
  1.4.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
  1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
  5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra
  5.1.3 Akvizícia knižníc

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 4/2017 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 4/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

  1.4.2 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity

  3.1.2 Vzdelávacie aktivity - divadlo

  3.2.2 Vzdelávacie aktivity - tanec

  3.3.2 Vzdelávacie aktivity - hudba

  3.4.2 Vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie

  3.5.2 Vzdelávacie aktivity - literatúra

  3.6.2 Medziodborové vzdelávacie aktivity

  3.7.2 Vzdelávacie aktivity – ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

  3.8 Medzinárodné prezentácie a mobility – výskum a vzdelávacie aktivity

  4.3.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus

  5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity

  5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá

  5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 3/2017 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 3/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

  1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre

  1.3.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba

  1.5.4 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže

  1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - literatúra

  4.4.2 Kultúrno-osvetové aktivity

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 2/2017 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 2/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

   

  1.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba

  1.4.3 Výstavné a prezentačné aktivity nezávislých galérií

  1.4.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - vizuálne umenie

  4.3.2 Prehliadky, festivaly a súťaže - neprofesionálne umenie

  4.5 Medzinárodné prezentácie a mobility - ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 1/2017 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 1/2017 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

   

  1.1.3 Divadlo - Prehliadky, festivaly, súťaže

  1.1.4 Divadlo - Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení

  1.1.5 Divadlo - Medzinárodné mobility a prezentácie

  1.2.2 Tanec - Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty

  1.2.3 Tanec - Aktivity nezávislých tanečných zoskupení

  1.2.4 Tanec - Medzinárodné mobility a prezentácie

  1.6.2 Medziodborové podujatia

  2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže

  2.2.1 Aktivity vačších kultúrnych a umeleckých centier

  2.2.2 Aktivity menších kultúrnych a umeleckých centier

  2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov 

  2.3.2 Vydávanie internetových časopisov

  4.4.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti

  Prečítať celú výzvu
 • Mimoriadna výzva na hudbu Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov formou dotácie pre podprogram:

  - 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba

  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 11.10.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). 

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 11/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 11/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 6.2 Mesto kultúry 2019 – iné subjekty

  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 13.09.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Upozornenie!
  Uznesením č. 100/2018 Rada Fondu na podporu umenia ruší vo Výzve č. 11/2018 v podprograme 6.2 Mesto kultúry 2019 – iné subjekty, povinnosť žiadateľov predkladať spolu so žiadosťou akceptačný list, ktorý je v príslušnom podprograme v Štruktúre podpornej činnosti uvedený ako špecifická príloha.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 10/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 10/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 6.1.2 Mesto kultúry 2019 - celoročné aktivity

  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 20.5.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). 

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 9/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 9/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra,

  - 5.1.3 Akvizícia knižníc,

  - 5.2.2 Akvizícia múzeí,

  - 5.3.2 Akvizícia galérií.

  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 28.3.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). 

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 8/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 8/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 1.4.1 Tvorba a realizácia diel - tradičné a nové médiá,

  - 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - vizuálne umenie,

  - 1.4.2 Tvorba a realizácia diel - dizajn,

  - 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúra - štipendium,

  - 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúra

  - 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela,

  - 4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o tradičnej kultúre,

  - 4.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť,

  - 4.1.3 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť,

  - 4.2 Vznik a prezentácia tvorby,

  - 4.3 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre,

  - 4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility - tradičná kult. a kult.-osv. činnosť.

  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 15.3.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). 

  Prečítať celú výzvu
 • Mimoriadna výzva na časopisy Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov formou dotácie pre podprogram:

  - 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov.

  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 12.3.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). 

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 7/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 7/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry - dotácie a štipendium,

  - 1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - literatúra,

  - 3.1.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo,

  - 3.1.2 Vzdelávacie aktivity - divadlo,

  - 3.2.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec,

  - 3.2.2 Vzdelávacie aktivity - tanec,

  - 3.3.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba,

  - 3.3.2 Vzdelávacie aktivity - hudba,

  - 3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - vizuálne umenie,

  - 3.4.2 Vzdelávacie aktivity - vizuálne umenie,

  - 3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra,

  - 3.5.2 Vzdelávacie aktivity - literatúra,

  - 3.6.1 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť,

  - 3.6.2 Medziodborové vzdelávacie aktivity,

  - 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov,

  - 5.4.2 Ochrana zbierkových fondov.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 6/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 6/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - divadlo - štipendium,

  - 1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - divadlo - nezávislé divadlá,

  - 1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela - zriaďované divadlá,

  - 1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo,

  - 1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec - štipendium,

  - 1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec,

  - 1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec,

  - 1.3.1 Tvorba a šírenie hudobného diela - štipendium,

  - 1.3.1 Tvorba a šírenie hudobného diela,

  - 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba,

  - 1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež - štipendium,

  - 1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež,

  - 1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela,

  - 1.6.4 Medzinárodné moblity a prezentácie - medziodborové projekty, výskum a vzdel. aktivity.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 5/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 5/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 6.1.1 Mesto kultúry 2019 – prípravná fáza.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 4/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 4/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity - knižnice,

  - 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá

  - 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie.

  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 19.12.2017. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). 

  Prečítať celú výzvu
 • Mimoriadna výzva na preklady Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov formou štipendia výlučne na realizáciu prekladov zo slovenského do francúzskeho jazyka v rámci podprogramov:

  - 1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež

  - 1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry

  - 3.1.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo

  - 3.2.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec

  - 3.3.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba

  - 3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - vizuálne umenie

  - 3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra

  - 3.6.1 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 3/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 3/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre,

  - 1.3.4 Aktivity nezávislých hudobných organizácií,

  - 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba,

  - 4.4.2 Neprofesionálne umenie (prehliadky, festivaly, súťaže),

  - 4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry,

  - 4.5.3 Kultúrno-vzdelávacie aktivity v oblasti umenia,

  - 4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility - tradičná kult. a kult-osv. činnosť.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 2/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 2/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov,

  - 2.3.2 Vydávanie internetových časopisov

  - 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity,

  - 1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií,

  - 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie,

  - 1.5.4 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže,

  - 1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra,

  - 4.4.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus,

  - 4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 1/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 1/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 1.1.3 Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo,

  - 1.1.4 Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení,

  - 1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo,

  - 1.2.2 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec,

  - 1.2.3 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení,

  - 1.2.4 Medzinároné mobility a prezentácie - tanec,

  - 1.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba,

  - 1.6.2 Medziodborové podujatia.

  - 1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility - medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity,

  - 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže,

  - 2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier,

  - 2.2.2 Aktivity menších kultúrnych a umeleckých centier,

  - 2.2.3 Aktivity rezidenčných centier.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 10/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 10/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  6.2 Mesto kultúry 2020 (iné subjekty)


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 7.10.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 9/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 9/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  6.1.2 Mesto kultúry 2020 – celoročné aktivity


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 13.05.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 8/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 8/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn
  1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
  1.6.3 Tvorba multimediálneho diela
  5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc
  5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra
  5.1.4 Akvizícia knižníc
  5.2.2 Akvizícia múzeí


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 25.03.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 7/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 7/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá
  1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
  1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
  4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o tradičnej kultúre
  4.1.2 Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra
  4.1.3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra
  4.1.4 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť – tradičná kultúra
  4.2 Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie
  4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kult. a kult-osv. činnosť
  5.3.2 Akvizícia galérií


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 11.03.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Mimoriadna výzva č. 1/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Mimoriadnu výzvu č. 1//2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  4.3 Vznik a prezentácia tvorby - tradičná kultúra


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 25.03.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 6/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 6/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.2.1 Tvorba javiskového diela - tanec
  1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec
  1.2.5  Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec
  1.5.5 Preklad umeleckej literatúry
  1.5.6 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry
  1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
  1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela
  1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskum a vzdel. aktivity
  3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie
  3.4.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie
  3.4.3 Odborné vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie
  3.4.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých
   – vizuálne umenie
  5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov
  5.4.2 Ochrana zbierkových fondov.


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 11.02.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 5/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 5/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.1.1 Tvorba javiskového diela - divadlo
  1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá
  1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá
  1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
  1.3.1 Tvorba hudobného diela
  1.3.2 Tvorba a šírenie hudobného diela
  1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba
  1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež
  1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež
  3.5.1 Výskum a odborná reflexia – literatúra
  3.5.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra
  3.5.3 Odborné vzdelávacie aktivity - literatúra
  3.5.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – literatúra
  3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia
  3.6.2 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
  3.6.3 Medziodborové odborné vzdelávacie aktivity
  3.6.4 Medziodborové kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 14.01.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 4/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 4/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  3.1.1 Výskum a odborná reflexia - divadlo
  3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo
  3.1.3 Odborné vzdelávacie aktivity - divadlo
  3.1.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – divadlo
  3.2.1 Výskum a odborná reflexia - tanec
  3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec
  3.2.3 Odborné vzdelávacie aktivity - tanec
  3.2.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – tanec
  5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity
  5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá
  5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie
  6.1.1 Mesto kultúry 2020 – prípravná fáza


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 17.12.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Upozornenie!
  Uznesením č. 190/2018 Rada Fondu na podporu umenia mení v podprograme 6.1.1 Mesto kultúry 2020 – prípravná fáza, termín konca predkladania žiadostí do 14.1.2019 a rozhodnutie riaditeľa na 11.3.2019.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 3/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 3/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre
  1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií
  1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba
  3.3.1 Výskum a odborná reflexia - hudba
  3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba
  3.3.3 Odborné vzdelávacie aktivity - hudba
  3.3.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých - hudba
  4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
  4.4.2 Neprofesionálne umenie
  4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kult. a kult-osv. činnosť


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 26.11.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 2/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 2/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov
  2.3.2 Vydávanie internetových časopisov
  1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo
  1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení  
  1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
  1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže
  1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
  4.4.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus
  4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 22.10.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 1/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 1/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity,
  - 1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií,
  - 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie,
  - 1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec,
  - 1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení,
  - 1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec,
  - 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba,
  - 1.6.2 Medziodborové podujatia,
  - 1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity,
  - 2.1    Veľké prehliadky, festivaly, súťaže,
  - 2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier,
  - 2.2.2 Aktivity menších kultúrnych a umeleckých centier,
  - 2.2.3 Aktivity rezidenčných centier.

  Prečítať celú výzvu

Archív výziev

 • Mimoriadna výzva č. 2/2020 Open or Close

  Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona
  č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje Mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu v nasledujúcich podprogramoch, ktoré sú presne špecifikované v prílohe tejto výzvy:

  1.1.1 Tvorba javiskového diela - divadlo

  1.2.1 Tvorba javiskového diela - tanec

  1.3.1 Tvorba hudobného diela

  1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá

  1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn

  1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež

  1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

  1.5.5 Tvorba prekladov umeleckej literatúry

  3.1.1 Výskum a odborná reflexia - divadlo

  3.2.1 Výskum a odborná reflexia - tanec

  3.3.1 Výskum a odborná reflexia - hudba

  3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie

  3.5.1 Výskum a odborná reflexia – literatúra

  3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 8.10.2020. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Mimoriadna výzva č. 1/2020 Open or Close

  Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona
  č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje Mimoriadnu výzvu č. 1/2020 na predkladanie žiadostí o finančnú podporu v nasledujúcich podprogramoch, ktoré sú presne špecifikované v prílohe tejto výzvy:

  3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia

  3.6.2 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť

  3.6.3 Medziodborové odborné vzdelávacie aktivity

  3.6.4 Medziodborové kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený od 17.04. 2020 Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 10/2020 Open or Close

  Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona
  č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu č.10/2020 na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených žiadateľov v nasledujúcich podprogramoch:

  1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn

  1.4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie

  1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

  1.6.3 Tvorba multimediálneho diela

  5.1.4 Akvizícia knižníc

   
  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený od 17.04. 2020 Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 8/2020 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 8/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.1.1 Tvorba javiskového diela - divadlo
  1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá
  1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel, divadelných zoskupení a organizácii
  1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá
  1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
  1.3.1 Tvorba hudobného diela
  1.3.2 Tvorba a šírenie hudobného diela
  1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba
  1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela
  1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskum a vzdel. aktivity
  1.6.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – kreatívny priemysel
  1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
  5.2.2 Akvizícia múzeí


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 23. 03. 2020. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 7/2020 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 7/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.2.1 Tvorba javiskového diela - tanec
  1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec
  1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec
  1.5.5 Tvorba prekladov umeleckej literatúry
  1.5.6 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry
  1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
  1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá
  1.4.5 Tvorba a realizácia diela vo verejnom priestore
  3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie
  3.4.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie
  3.4.3 Odborné vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie
  3.4.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – vizuálne umenie
  5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov
  5.4.2 Ochrana zbierkových fondov


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 02. 03. 2020. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 6/2020 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 6/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež
  1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež
  3.5.1 Výskum a odborná reflexia – literatúra
  3.5.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra
  3.5.3 Odborné vzdelávacie aktivity - literatúra
  3.5.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – literatúra
  3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia
  3.6.2 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
  3.6.3 Medziodborové odborné vzdelávacie aktivity
  3.6.4 Medziodborové kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých
  4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o tradičnej kultúre
  4.1.2 Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra
  4.1.3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra
  4.1.4 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť – tradičná kultúra
  4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre
  4.3.2 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra
  5.3.2 Akvizícia galérií


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 20.01.2020. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 5/2020 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 5/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  6.1.1 Mesto kultúry 2021 – prípravná fáza


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 13.01.2020. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 4/2020 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 4/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  3.1.1 Výskum a odborná reflexia - divadlo
  3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo
  3.1.3 Odborné vzdelávacie aktivity - divadlo
  3.1.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – divadlo
  3.2.1 Výskum a odborná reflexia - tanec
  3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec
  3.2.3 Odborné vzdelávacie aktivity - tanec
  3.2.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – tanec
  5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity
  5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá
  5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 16.12.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 3/2020 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 3/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre
  1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií
  1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba
  3.3.1 Výskum a odborná reflexia - hudba
  3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba
  3.3.3 Odborné vzdelávacie aktivity - hudba
  3.3.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých - hudba
  4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
  4.4.2 Neprofesionálne umenie
  4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kult. a kult-osv. činnosť


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 25.11.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 2/2020 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 2/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.1.4  Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo
  1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení  
  1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
  1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity
  1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií
  1.4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
  2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov
  2.3.2 Vydávanie internetových časopisov
  4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus
  4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 21.10.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 1/2020 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 1/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec
  1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení
  1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec
  1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba
  1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže
  1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
  1.6.2 Medziodborové podujatia
  1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity
  1.6.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – kreatívny priemysel
  2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže
  2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier
  2.2.2 Aktivity menších kultúrnych a umeleckých centier
  2.2.3 Aktivity rezidenčných centier.


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 07.10.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu