výzvy

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Mimoriadnu výzvu č. 1//2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

4.3 Vznik a prezentácia tvorby - tradičná kultúra


Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 25.03.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti 2019 nájdete na webovom sídle fondu v časti Dokumenty - predpisy upravujúce podporunú činnosť: http://www.fpu.sk/sk/dokumenty-fpu/dokumenty

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre žiadateľa.
Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

 • Výzva č. 7/2017 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 7/2017 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

  5.2.2 Akvizícia múzeí

  5.3.2 Akvizícia galérií

  5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov

  5.4.2 Ochrana zbierkových fondov

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 6/2017 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 5/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

  1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež

  1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry

  1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra

  1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela

  1.6.3 Tvorba multimediálneho diela

  3.1.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – divadlo

  3.2.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec

  3.3.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – hudba

  3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie        

  3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra

  3.6.1 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť

  3.7.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť– ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

  3.8 Medzinárodné prezentácie a mobility – výskum a vzdelávacie aktivity

  4.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o ľudovej kultúre

  4.2 Vznik a prezentácia tvorby

  4.5 Medzinárodné prezentácie a mobility – ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 5/2017 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 5/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

  1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá
  1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá
  1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo
  1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec
  1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec
  1.3.1 Tvorba a šírenie hudobného diela
  1.3.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba
  1.4.1 Tvorba a realizácia diel – vizuálne umenie
  1.4.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
  1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
  5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra
  5.1.3 Akvizícia knižníc

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 4/2017 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 4/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

  1.4.2 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity

  3.1.2 Vzdelávacie aktivity - divadlo

  3.2.2 Vzdelávacie aktivity - tanec

  3.3.2 Vzdelávacie aktivity - hudba

  3.4.2 Vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie

  3.5.2 Vzdelávacie aktivity - literatúra

  3.6.2 Medziodborové vzdelávacie aktivity

  3.7.2 Vzdelávacie aktivity – ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

  3.8 Medzinárodné prezentácie a mobility – výskum a vzdelávacie aktivity

  4.3.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus

  5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity

  5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá

  5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 3/2017 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 3/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

  1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre

  1.3.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba

  1.5.4 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže

  1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - literatúra

  4.4.2 Kultúrno-osvetové aktivity

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 2/2017 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 2/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

   

  1.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba

  1.4.3 Výstavné a prezentačné aktivity nezávislých galérií

  1.4.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - vizuálne umenie

  4.3.2 Prehliadky, festivaly a súťaže - neprofesionálne umenie

  4.5 Medzinárodné prezentácie a mobility - ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 1/2017 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 1/2017 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

   

  1.1.3 Divadlo - Prehliadky, festivaly, súťaže

  1.1.4 Divadlo - Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení

  1.1.5 Divadlo - Medzinárodné mobility a prezentácie

  1.2.2 Tanec - Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty

  1.2.3 Tanec - Aktivity nezávislých tanečných zoskupení

  1.2.4 Tanec - Medzinárodné mobility a prezentácie

  1.6.2 Medziodborové podujatia

  2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže

  2.2.1 Aktivity vačších kultúrnych a umeleckých centier

  2.2.2 Aktivity menších kultúrnych a umeleckých centier

  2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov 

  2.3.2 Vydávanie internetových časopisov

  4.4.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti

  Prečítať celú výzvu
 • Mimoriadna výzva na hudbu Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov formou dotácie pre podprogram:

  - 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba

  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 11.10.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). 

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 11/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 11/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 6.2 Mesto kultúry 2019 – iné subjekty

  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 13.09.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Upozornenie!
  Uznesením č. 100/2018 Rada Fondu na podporu umenia ruší vo Výzve č. 11/2018 v podprograme 6.2 Mesto kultúry 2019 – iné subjekty, povinnosť žiadateľov predkladať spolu so žiadosťou akceptačný list, ktorý je v príslušnom podprograme v Štruktúre podpornej činnosti uvedený ako špecifická príloha.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 10/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 10/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 6.1.2 Mesto kultúry 2019 - celoročné aktivity

  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 20.5.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). 

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 9/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 9/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra,

  - 5.1.3 Akvizícia knižníc,

  - 5.2.2 Akvizícia múzeí,

  - 5.3.2 Akvizícia galérií.

  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 28.3.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). 

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 8/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 8/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 1.4.1 Tvorba a realizácia diel - tradičné a nové médiá,

  - 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - vizuálne umenie,

  - 1.4.2 Tvorba a realizácia diel - dizajn,

  - 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúra - štipendium,

  - 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúra

  - 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela,

  - 4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o tradičnej kultúre,

  - 4.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť,

  - 4.1.3 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť,

  - 4.2 Vznik a prezentácia tvorby,

  - 4.3 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre,

  - 4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility - tradičná kult. a kult.-osv. činnosť.

  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 15.3.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). 

  Prečítať celú výzvu
 • Mimoriadna výzva na časopisy Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov formou dotácie pre podprogram:

  - 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov.

  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 12.3.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). 

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 7/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 7/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry - dotácie a štipendium,

  - 1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - literatúra,

  - 3.1.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo,

  - 3.1.2 Vzdelávacie aktivity - divadlo,

  - 3.2.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec,

  - 3.2.2 Vzdelávacie aktivity - tanec,

  - 3.3.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba,

  - 3.3.2 Vzdelávacie aktivity - hudba,

  - 3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - vizuálne umenie,

  - 3.4.2 Vzdelávacie aktivity - vizuálne umenie,

  - 3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra,

  - 3.5.2 Vzdelávacie aktivity - literatúra,

  - 3.6.1 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť,

  - 3.6.2 Medziodborové vzdelávacie aktivity,

  - 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov,

  - 5.4.2 Ochrana zbierkových fondov.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 6/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 6/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - divadlo - štipendium,

  - 1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - divadlo - nezávislé divadlá,

  - 1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela - zriaďované divadlá,

  - 1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo,

  - 1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec - štipendium,

  - 1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec,

  - 1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec,

  - 1.3.1 Tvorba a šírenie hudobného diela - štipendium,

  - 1.3.1 Tvorba a šírenie hudobného diela,

  - 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba,

  - 1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež - štipendium,

  - 1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež,

  - 1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela,

  - 1.6.4 Medzinárodné moblity a prezentácie - medziodborové projekty, výskum a vzdel. aktivity.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 5/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 5/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 6.1.1 Mesto kultúry 2019 – prípravná fáza.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 4/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 4/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity - knižnice,

  - 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá

  - 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie.

  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 19.12.2017. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). 

  Prečítať celú výzvu
 • Mimoriadna výzva na preklady Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov formou štipendia výlučne na realizáciu prekladov zo slovenského do francúzskeho jazyka v rámci podprogramov:

  - 1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež

  - 1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry

  - 3.1.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo

  - 3.2.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec

  - 3.3.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba

  - 3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - vizuálne umenie

  - 3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra

  - 3.6.1 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 3/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 3/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre,

  - 1.3.4 Aktivity nezávislých hudobných organizácií,

  - 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba,

  - 4.4.2 Neprofesionálne umenie (prehliadky, festivaly, súťaže),

  - 4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry,

  - 4.5.3 Kultúrno-vzdelávacie aktivity v oblasti umenia,

  - 4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility - tradičná kult. a kult-osv. činnosť.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 2/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 2/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov,

  - 2.3.2 Vydávanie internetových časopisov

  - 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity,

  - 1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií,

  - 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie,

  - 1.5.4 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže,

  - 1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra,

  - 4.4.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus,

  - 4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 1/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 1/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 1.1.3 Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo,

  - 1.1.4 Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení,

  - 1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo,

  - 1.2.2 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec,

  - 1.2.3 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení,

  - 1.2.4 Medzinároné mobility a prezentácie - tanec,

  - 1.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba,

  - 1.6.2 Medziodborové podujatia.

  - 1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility - medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity,

  - 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže,

  - 2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier,

  - 2.2.2 Aktivity menších kultúrnych a umeleckých centier,

  - 2.2.3 Aktivity rezidenčných centier.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 1/2020 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 1/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

   


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 07.10.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 10/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 10/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  6.2 Mesto kultúry 2020 (iné subjekty)


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 7.10.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 7/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 7/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá
  1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
  1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
  4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o tradičnej kultúre
  4.1.2 Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra
  4.1.3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra
  4.1.4 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť – tradičná kultúra
  4.2 Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie
  4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kult. a kult-osv. činnosť
  5.3.2 Akvizícia galérií


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 11.03.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 8/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 8/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn
  1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
  1.6.3 Tvorba multimediálneho diela
  5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc
  5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra
  5.1.4 Akvizícia knižníc
  5.2.2 Akvizícia múzeí


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 25.03.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 9/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 9/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  6.1.2 Mesto kultúry 2020 – celoročné aktivity


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 13.05.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Mimoriadna výzva č. 1/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Mimoriadnu výzvu č. 1//2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  4.3 Vznik a prezentácia tvorby - tradičná kultúra


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 25.03.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 6/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 6/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.2.1 Tvorba javiskového diela - tanec
  1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec
  1.2.5  Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec
  1.5.5 Preklad umeleckej literatúry
  1.5.6 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry
  1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
  1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela
  1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskum a vzdel. aktivity
  3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie
  3.4.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie
  3.4.3 Odborné vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie
  3.4.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých
   – vizuálne umenie
  5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov
  5.4.2 Ochrana zbierkových fondov.


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 11.02.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 5/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 5/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.1.1 Tvorba javiskového diela - divadlo
  1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá
  1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá
  1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
  1.3.1 Tvorba hudobného diela
  1.3.2 Tvorba a šírenie hudobného diela
  1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba
  1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež
  1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež
  3.5.1 Výskum a odborná reflexia – literatúra
  3.5.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra
  3.5.3 Odborné vzdelávacie aktivity - literatúra
  3.5.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – literatúra
  3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia
  3.6.2 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
  3.6.3 Medziodborové odborné vzdelávacie aktivity
  3.6.4 Medziodborové kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 14.01.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 4/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 4/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  3.1.1 Výskum a odborná reflexia - divadlo
  3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo
  3.1.3 Odborné vzdelávacie aktivity - divadlo
  3.1.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – divadlo
  3.2.1 Výskum a odborná reflexia - tanec
  3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec
  3.2.3 Odborné vzdelávacie aktivity - tanec
  3.2.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – tanec
  5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity
  5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá
  5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie
  6.1.1 Mesto kultúry 2020 – prípravná fáza


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 17.12.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Upozornenie!
  Uznesením č. 190/2018 Rada Fondu na podporu umenia mení v podprograme 6.1.1 Mesto kultúry 2020 – prípravná fáza, termín konca predkladania žiadostí do 14.1.2019 a rozhodnutie riaditeľa na 11.3.2019.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 3/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 3/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre
  1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií
  1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba
  3.3.1 Výskum a odborná reflexia - hudba
  3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba
  3.3.3 Odborné vzdelávacie aktivity - hudba
  3.3.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých - hudba
  4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
  4.4.2 Neprofesionálne umenie
  4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kult. a kult-osv. činnosť


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 26.11.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 2/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 2/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov
  2.3.2 Vydávanie internetových časopisov
  1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo
  1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení  
  1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
  1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže
  1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
  4.4.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus
  4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 22.10.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 1/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 1/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity,
  - 1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií,
  - 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie,
  - 1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec,
  - 1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení,
  - 1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec,
  - 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba,
  - 1.6.2 Medziodborové podujatia,
  - 1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity,
  - 2.1    Veľké prehliadky, festivaly, súťaže,
  - 2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier,
  - 2.2.2 Aktivity menších kultúrnych a umeleckých centier,
  - 2.2.3 Aktivity rezidenčných centier.

  Prečítať celú výzvu

Archív výziev

 • Výzva č. 1/2020 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 1/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

   


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 07.10.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • 13. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia Open or Close

  Dňa 11.09.2019 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 13. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

 • Štruktúra podpornej činnosti 2020 a nové výzvy zverejnené Open or Close

  Vážení žiadatelia,


  dňa 12.09.2019 fond zverejnil Štruktúru podpornej činnosti na rok 2020 spolu s prvou Výzvou 1/2020. Zároveň zverejnil poslednú Výzvu č.10/2019 viažúcu sa k podpornej činnosti 2019.


  Možnosti podpory 2020 na webovej stránke momentálne pripravujte, preto Vás prosíme o trpezlivosť. Kompletné informácie ku všetkým programom a podprogramom však nájdete v časti Dokumenty v Štruktúre podpornej činnosti 2020: https://fpu.sk/attachments/article/84/STRUKTURA%20podpornej%20cinnosti%202020_DEF.pdf
  Pre výzvy kliknite na link: https://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2019


  FPU

 • 12. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia Open or Close

  Dňa 03.09.2019 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 12. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

 • Zatvorená podateľňa a kancelária FPU Open or Close
  Milí žiadatelia a žiadateľky,

  v piatok 30.08.2019 bude podateľňa a kancelária Fondu na podporu umenia zatvorená.
   
  Vopred ďakujeme za pochopenie.
 • Workshop k Stratégii FPU 20-25: TANEC Open or Close

  Fond na podporu umenia (FPU) štyri roky výrazne poskytuje prostriedky na aktivity v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Zaviedol množstvo programov, výrazne rozšíril okruh žiadateľov/iek, no rovnako aplikoval nové nástroje na podporu individuálnych umelcov/kýň, či teoretikov/čiek. Počiatky svojho pôsobenia potrebuje v danej chvíli prehodnotiť, aby vedel lepšie nastaviť podpornú činnosť pre ďalšie roky. Pre tento účel má slúžiť aj Stratégia FPU 20-25, ktorá by mala zadefinovať strednodobé smerovanie a priority FPU. Súčasťou prípravy tohto dokumentu budú stretnutia s tými, ktorí v jednotlivých oblastiach umenia a kultúry pôsobia, zaujímajú sa o ne alebo sa k ním potrebujú vyjadriť. 

  V rámci festivalu Kiosk bude prebiehať workshop zameraný na prehodnotenie oblasti tanca, na ktorý Vás FPU srdečne pozýva! Je tu iba jednoduchá podmienka, aby ste sa prihlásili a zaregistrovali  dotazníka (link nižšie). FPU zaregistrovaným záujemcom o účasť na workshope pošle pozvánku. FPU si z kapacitných dôvodov vyhradzuje právo nepozvať všetkých zaregistrovaných, pričom kritériom výberu bude rozmanitosť zastúpenia jednotlivých aktérov. Tešíme sa na Vašu účasť!

  Link:https://podpora.fpu.sk/dotaznik/create/jOCEX033BpLnLSOUbKoynvFwrnVrcvLEwTTgJ9MmZg183bqiZjWyLAKzfPrEXjGm9sgjokNpvGmOVeJtP5HDuyEoVuwjBFwEz5Cm

   

 • Oznámenie - Výzva č. 10/2019 Open or Close

  Zverejnenie Výzvy č. 10/2019, ktorá mala byť podľa predbežného harmonogramu zverejnená dňa 10. júla 2019, sa posúva na mesiac september.

   

   

 • Rozhodnutie riaditeľa - Mimoriadna výzva č. 1/2019 (dodatočné) Open or Close

  Dňa 8.7.2019 bolo zverejnené dodatočné rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

  4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre
  4.3.2 Aktivity nezávislých neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre
  4.3.3 Tvorba, realizácia a interpretácia diel - tradičná kultúra

  Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

 • Tlačová konferenicia mesta Banská Štiavnica Open or Close

  Dňa 27. júna 2019 o 10.00 sa v priestoroch zasadacej miestnosti Fondu na podporu umenia uskutoční tlačová konferencia mesta Banská Štiavnica na tému Mesto kultúry 2019. Zástupcovia mesta zhodnotia doterajšie úspechy projektu Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity a oboznámia s najzaujímavejšími podujatiami plánovanými v druhej polovici roka 2019.

 • 11. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia Open or Close

  Dňa 25.6.2019 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 11. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

 • Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 9/2019 - Mesto kultúry 2020 Open or Close

  Dňa 7.6.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogram:

  6.1.2 Mesto kultúry 2020

  Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://fpu.sk/attachments/article/569/rozhodnutie-2019-9-6.1.2.pdf

 • Výzva č. 9 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 9/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 6.1.2 Mesto kultúry 2020:

  1. Feglová Viera

  2. Gruska Damas

  3. Hladký Michal

  4. Jaurová Zora

  5. Korecký Ján

  6. Mrvová Zuzana

  7. Trnovská Katarína

 • Výzva č. 8 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 8/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn:

  1. Alexy Elena

  2. Bobíková Zuzana

  3. Pekárová Adriena

  4. Rišková Mária

  5. Šidlíková Zuzana


  PODPROGRAM 1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry:

  1. Belková Zuzana

  2. Lomenčík Július

  3. Martinová Ina

  4. Panáková Beáta

  5. Vallová Miroslava


  PODPROGRAM 5.1 Knižnice:

  1. Baďura René

  2. Hriňová Stanislava

  3. Lopušanová Monika

  4. Stanislav Marián


  PODPROGRAM 5.1.4 Akvizícia knižníc:

  1. Cenigová Rozália

  2. Jakubáčová Benjamína

  3. Kleinová Dagmar

  4. Lopušanová Monika

  5. Repaská Alena


  PODPROGRAM 5.2.2 Akvizícia múzeí:

  1. Balužinský Jozef

  2. Jamrichová Andrea

  3. Kautman Ján

  4. Kobliskova Zuzana

  5. Miľanová Ľubica


  PODPROGRAM 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela:

  1. Brojo Maroš

  2. Buday Pavol

  3. Ferko Marián

  4. Jánošík Peter

  5. Nagy Peter

 • Výzva č. 7 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Výzvu č. 7/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 1.4.1 a 1.4.5:

  1. Hubová Katarína

  2. Jakalová Zuzana

  3. Komanická Ivana

  4. Kučová Michaela

  5. Mikušová Monika

   
  PODPROGRAM 1.5.3 Literatúra:

  1. Belková Zuzana

  2. Jaglová Tatiana

  3. Jaško Ľubomír

  4. Makýšová Volárová Andrea

  5. Juráňová Jana


  PODPROGRAM 4.1 Tradičná kultúra:

  1. Viera Feglová

  2. Agáta Krausová

  3. Petra Krnáčová

  4. Stanislava Tichá

  5. Mária Hlaváčová


  PODPROGRAM 4.2 a 4.6 Tradičná kultúra:

  1. Zsuzsanna Cehelská

  2. Zuzana Galková

  3. Petra Krnáčová

  4. Oskar Lehotský

  5. Slavomír Ondejka

  PODPROGRAM 5.3.2:

  1. Büngerová Vladimíra

  2. Komanická Ivana

  3. Lehocký Ľuboš

  4. Lenhart Jozef

  5. Kralovič Ján

 • Mimoriadna výzva č. 1/2019 Open or Close

  Hodnotiaci členovia pre Mimoriadnu výzvu č. 1/2019 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia:

  PODPROGRAM 4.3:

  1. Alžbeta Gazdíková

  2. Agáta Krausová

  3. Ján Lipták

  4. Ján Michálik

  5. Michal Noga

   
  PODPROGRAM 4.3.2 Literatúra:

  1. Viera  Feglová

  2. Alžbeta  Gazdíková

  3. Mária Hlaváčová

  4. Petra  Krnáčová

  5. Monika Tkáčová

   

 • 10. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia Open or Close

  Dňa 29.5.2019 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 10. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

 • Rozhodnutie riaditeľa - Mimoriadna výzva č. 1/2019 Open or Close

  Dňa 24.5.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

  4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre
  4.3.2 Aktivity nezávislých neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre
  4.3.3 Tvorba, realizácia a interpretácia diel - tradičná kultúra

  Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

 • Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 8/2019 Open or Close

  Dňa 21.5.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

  1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn
  1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
  1.6.3 Tvorba multimediálneho diela
  5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc
  5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra
  5.1.4 Akvizícia knižníc
  5.2.2 Akvizícia múzeí

  Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

 • Riaditeľom ostáva Jozef Kovalčik Open or Close

  Dňa 15.5.2019 Rada Fondu na podporu umenia na svojom 9. rokovani po verejnom vypocuti a rozprave zvolila Mgr. Jozefa Kovalčika, PhD. za riaditeľa Fondu na podporu umenia na funkčné obdobie štyri roky.

 • 9. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia Open or Close

  Dňa 15.5.2019 o 13.00 hod. sa v prednáškovej sále v Univerzitnej knižnici v Bratislave uskutoční 9. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.