Výzvy 2018

Číslo výzvy Začiatok predkladania žiadostí Termín predkladania žiadostí Program / Podprogram Forma podpory
1.22.09.201719.10.20171.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.3.2, 1.6.2, 1.6.4, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3.Dotácia
2.03.10.201730.10.20171.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.5.4, 1.5.5, 2.3.1, 2.3.2, 4.4.1, 4.5.1Dotácia
3.03.11.201730.11.20171.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 4.4.2, 4.6, 4.5.2, 4.5.3Dotácia
Mimoriadna č. 110.11.201707.12.20171.5.1, 1.5.3, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1Štipendium
4.16.11.201719.12.20175.1.2, 5.2.1, 5.3.1Dotácia
5.01.12.201715.01.20186.1.1Dotácia
6.15.01.201814.02.20181.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.5, 1.5.1, 1.6.1, 1.6.4Dotácia/Štipendium
7.30.01.201828.02.20181.5.3, 1.5.5, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.6.2, 5.4.1, 5.4.2Dotácia/Štipendium
Mimoriadna č. 212.02.201812.03.20182.3.1Dotácia
8. 15.02.201815.03.20181.4.1, 1.4.2, 1.4.5, 1.5.2, 1.6.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2, 4.3, 4.6Dotácia/Štipendium
9.28.02.201828.03.20185.1.1, 5.1.3, 5.2.2, 5.3.2Dotácia
10.15.03.201820.05.20186.1.2Dotácia
1102.07.201813.09.20186.2Dotácia
Mimoriadna č. 324.09.201611.10.20181.3.5Dotácia
Otvorená výzva Uzavretá výzva


VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z FPU PRE ROK 2016


VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z FPU PRE ROK 2017

 • Mimoriadna výzva na hudbu Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov formou dotácie pre podprogram:

  - 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba

  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 11.10.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). 

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 11/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 11/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 6.2 Mesto kultúry 2019 – iné subjekty

  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 13.09.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Upozornenie!
  Uznesením č. 100/2018 Rada Fondu na podporu umenia ruší vo Výzve č. 11/2018 v podprograme 6.2 Mesto kultúry 2019 – iné subjekty, povinnosť žiadateľov predkladať spolu so žiadosťou akceptačný list, ktorý je v príslušnom podprograme v Štruktúre podpornej činnosti uvedený ako špecifická príloha.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 10/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 10/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 6.1.2 Mesto kultúry 2019 - celoročné aktivity

  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 20.5.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). 

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 9/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 9/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra,

  - 5.1.3 Akvizícia knižníc,

  - 5.2.2 Akvizícia múzeí,

  - 5.3.2 Akvizícia galérií.

  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 28.3.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). 

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 8/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 8/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 1.4.1 Tvorba a realizácia diel - tradičné a nové médiá,

  - 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - vizuálne umenie,

  - 1.4.2 Tvorba a realizácia diel - dizajn,

  - 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúra - štipendium,

  - 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúra

  - 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela,

  - 4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o tradičnej kultúre,

  - 4.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť,

  - 4.1.3 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť,

  - 4.2 Vznik a prezentácia tvorby,

  - 4.3 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre,

  - 4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility - tradičná kult. a kult.-osv. činnosť.

  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 15.3.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). 

  Prečítať celú výzvu
 • Mimoriadna výzva na časopisy Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov formou dotácie pre podprogram:

  - 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov.

  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 12.3.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). 

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 7/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 7/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry - dotácie a štipendium,

  - 1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - literatúra,

  - 3.1.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo,

  - 3.1.2 Vzdelávacie aktivity - divadlo,

  - 3.2.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec,

  - 3.2.2 Vzdelávacie aktivity - tanec,

  - 3.3.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba,

  - 3.3.2 Vzdelávacie aktivity - hudba,

  - 3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - vizuálne umenie,

  - 3.4.2 Vzdelávacie aktivity - vizuálne umenie,

  - 3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra,

  - 3.5.2 Vzdelávacie aktivity - literatúra,

  - 3.6.1 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť,

  - 3.6.2 Medziodborové vzdelávacie aktivity,

  - 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov,

  - 5.4.2 Ochrana zbierkových fondov.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 6/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 6/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - divadlo - štipendium,

  - 1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - divadlo - nezávislé divadlá,

  - 1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela - zriaďované divadlá,

  - 1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo,

  - 1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec - štipendium,

  - 1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec,

  - 1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec,

  - 1.3.1 Tvorba a šírenie hudobného diela - štipendium,

  - 1.3.1 Tvorba a šírenie hudobného diela,

  - 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba,

  - 1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež - štipendium,

  - 1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež,

  - 1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela,

  - 1.6.4 Medzinárodné moblity a prezentácie - medziodborové projekty, výskum a vzdel. aktivity.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 5/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 5/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 6.1.1 Mesto kultúry 2019 – prípravná fáza.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 4/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 4/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity - knižnice,

  - 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá

  - 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie.

  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 19.12.2017. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). 

  Prečítať celú výzvu
 • Mimoriadna výzva na preklady Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov formou štipendia výlučne na realizáciu prekladov zo slovenského do francúzskeho jazyka v rámci podprogramov:

  - 1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež

  - 1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry

  - 3.1.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo

  - 3.2.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec

  - 3.3.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba

  - 3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - vizuálne umenie

  - 3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra

  - 3.6.1 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 3/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 3/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre,

  - 1.3.4 Aktivity nezávislých hudobných organizácií,

  - 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba,

  - 4.4.2 Neprofesionálne umenie (prehliadky, festivaly, súťaže),

  - 4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry,

  - 4.5.3 Kultúrno-vzdelávacie aktivity v oblasti umenia,

  - 4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility - tradičná kult. a kult-osv. činnosť.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 2/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 2/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov,

  - 2.3.2 Vydávanie internetových časopisov

  - 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity,

  - 1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií,

  - 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie,

  - 1.5.4 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže,

  - 1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra,

  - 4.4.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus,

  - 4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 1/2018 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 1/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 1.1.3 Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo,

  - 1.1.4 Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení,

  - 1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo,

  - 1.2.2 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec,

  - 1.2.3 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení,

  - 1.2.4 Medzinároné mobility a prezentácie - tanec,

  - 1.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba,

  - 1.6.2 Medziodborové podujatia.

  - 1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility - medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity,

  - 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže,

  - 2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier,

  - 2.2.2 Aktivity menších kultúrnych a umeleckých centier,

  - 2.2.3 Aktivity rezidenčných centier.

  Prečítať celú výzvu

Archív výziev