Výzvy 2019

Číslo výzvy Začiatok predkladania žiadostí Termín predkladania žiadostí Program / Podprogram Forma podpory
117.09.201811.10.20182.1; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 1.4.3; 1.4.4; 1.6.2; 1.2.5; 1.4.5; 1.6.4; 1.2.3; 1.2.4; 1.3.3Dotácia
227.09.201822.10.20181.5.7; 4.5.2; 1.1.6; 1.5.8; 4.4.1; 2.3.1; 2.3.2; 1.1.4; 1.1.5Dotácia
329.10.201826.11.20184.4.2; 4.5.1; 4.6; 1.3.6; 1.3.4; 1.3.5; 3.3Dotácia
412.11.201817.12.20185.3.1; 6.1.1; 5.2.1; 5.1.3; 3.1; 3.2Dotácia
517.12.201814.01.20191.5.1; 1.5.2; 1.1.6; 1.3.6; 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.3.1; 1.3.2; 3.5; 3.6Dotácia/Štipendium
614.01.201911.02.20191.5.5; 1.6.1; 1.5.6; 1.6.4; 1.5.8; 1.2.5; 1.2.1; 1.2.2; 5.4.1; 5.4.2; 3.4Dotácia/Štipendium
711.02.201911.03.20191.5.3; 1.4.1; 4.2; 4.1; 4.3; 1.4.5; 4.6; 5.3.2Dotácia/Štipendium
825.02.201925.03.20191.5.4; 1.4.2; 1.6.3; 5.1.1; 5.1.2; 5.2.2; 5.1.4Dotácia/Štipendium
925.02.201913.05.20196.1.2Dotácia
Mimoriadna 126.02.201925.03.20194.3Dotácia/Štipendium
1012.09.201907.10.20196.2Dotácia
Otvorená výzva Uzavretá výzva


VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z FPU PRE ROK 2018


VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z FPU PRE ROK 2017


VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z FPU PRE ROK 2016

 • Výzva č. 10/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 10/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  6.2 Mesto kultúry 2020 (iné subjekty)


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 7.10.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 9/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 9/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  6.1.2 Mesto kultúry 2020 – celoročné aktivity


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 13.05.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 8/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 8/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn
  1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
  1.6.3 Tvorba multimediálneho diela
  5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc
  5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra
  5.1.4 Akvizícia knižníc
  5.2.2 Akvizícia múzeí


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 25.03.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 7/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 7/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá
  1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
  1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
  4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o tradičnej kultúre
  4.1.2 Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra
  4.1.3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra
  4.1.4 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť – tradičná kultúra
  4.2 Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie
  4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kult. a kult-osv. činnosť
  5.3.2 Akvizícia galérií


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 11.03.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Mimoriadna výzva č. 1/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Mimoriadnu výzvu č. 1//2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  4.3 Vznik a prezentácia tvorby - tradičná kultúra


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 25.03.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 6/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 6/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.2.1 Tvorba javiskového diela - tanec
  1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec
  1.2.5  Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec
  1.5.5 Preklad umeleckej literatúry
  1.5.6 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry
  1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
  1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela
  1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskum a vzdel. aktivity
  3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie
  3.4.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie
  3.4.3 Odborné vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie
  3.4.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých
   – vizuálne umenie
  5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov
  5.4.2 Ochrana zbierkových fondov.


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 11.02.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 5/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 5/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.1.1 Tvorba javiskového diela - divadlo
  1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá
  1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá
  1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
  1.3.1 Tvorba hudobného diela
  1.3.2 Tvorba a šírenie hudobného diela
  1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba
  1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež
  1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež
  3.5.1 Výskum a odborná reflexia – literatúra
  3.5.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra
  3.5.3 Odborné vzdelávacie aktivity - literatúra
  3.5.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – literatúra
  3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia
  3.6.2 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
  3.6.3 Medziodborové odborné vzdelávacie aktivity
  3.6.4 Medziodborové kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 14.01.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 4/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 4/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  3.1.1 Výskum a odborná reflexia - divadlo
  3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo
  3.1.3 Odborné vzdelávacie aktivity - divadlo
  3.1.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – divadlo
  3.2.1 Výskum a odborná reflexia - tanec
  3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec
  3.2.3 Odborné vzdelávacie aktivity - tanec
  3.2.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – tanec
  5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity
  5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá
  5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie
  6.1.1 Mesto kultúry 2020 – prípravná fáza


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 17.12.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Upozornenie!
  Uznesením č. 190/2018 Rada Fondu na podporu umenia mení v podprograme 6.1.1 Mesto kultúry 2020 – prípravná fáza, termín konca predkladania žiadostí do 14.1.2019 a rozhodnutie riaditeľa na 11.3.2019.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 3/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 3/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre
  1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií
  1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba
  3.3.1 Výskum a odborná reflexia - hudba
  3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba
  3.3.3 Odborné vzdelávacie aktivity - hudba
  3.3.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých - hudba
  4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
  4.4.2 Neprofesionálne umenie
  4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kult. a kult-osv. činnosť


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 26.11.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 2/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 2/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov
  2.3.2 Vydávanie internetových časopisov
  1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo
  1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení  
  1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
  1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže
  1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
  4.4.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus
  4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 22.10.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 1/2019 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 1/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  - 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity,
  - 1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií,
  - 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie,
  - 1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec,
  - 1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení,
  - 1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec,
  - 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba,
  - 1.6.2 Medziodborové podujatia,
  - 1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity,
  - 2.1    Veľké prehliadky, festivaly, súťaže,
  - 2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier,
  - 2.2.2 Aktivity menších kultúrnych a umeleckých centier,
  - 2.2.3 Aktivity rezidenčných centier.

  Prečítať celú výzvu

Archív výziev