Výzvy 2016

Číslo výzvy Začiatok predkladania žiadostí Termín predkladania žiadostí Program / Podprogram Forma podpory
1.30.11.201508.01.2016Program 2Dotácia
2.15.12.201515.01.2016Program 5Dotácia
3.04.01.201604.02.2016Program: 4.3; 4.4Dotácia
4.27.01.201614.03.2016Program: 1.2.2; 1.3.2; 1.5.4; 1.6.2; 1.6.3Dotácia
4.02.02.201616.03.2016Program: 1.1.2; 1.4.2Dotácia
5.15.02.201615.03.2016Program: 4.1; 4.2; 4.5;Dotácia/Štipendium
6.08.03.201622.03.2016Program 4.3Dotácia
7.12.03.201611.04.2016Program: 3Dotácia/Štipendium
8.18.03.201617.04.2016Podprogram: 6.1Dotácia/Štipendium
9.01.04.201629.04.2016Program: 5Dotácia
10.07.04.201628.04.2016Program: 2.3Dotácia
11.18.04.201616.05.2016Program: 1.1.1; 1.2.1; 1.3.1; 1.4.1; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.3; 1.6.1Dotácia/Štipendium
12.18.04.201623.05.2016Program: 6.2; 6.3Dotácia
Otvorená výzva Uzavretá výzva

 • Výzva č. 12/2016 - uzavretá Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 6 - Pamäťové a fondové inštitúcie, na nasledujúce podprogramy:

   

  6.2 - Múzeá a galérie

  6.2.1 - Odborné ošetrenie zbierkových fondov

  6.2.2 – Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť

  6.2.3 – Akvizícia múzeí a galérií

  6.3 - Ochrana zbierkových fondov

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 11/2016 - uzavretá Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 1: Umenie na nasledujúce podprogramy: 

   

  1.1 Divadlo:

  - 1.1.1 Tvorba, naštudovanie a uvádzanie javiskového diela

  - 1.1.3 Naštudovanie a uvádzanie javiskového diela

  1.2 Tanec:

  - 1.2.1 Tvorba, naštudovanie a uvádzanie javiskového diela

  1.3 Hudba:

  - 1.3.1 Tvorba, uvádzanie a šírenie hudobného diela

  1.4 Vizuálne umenie:

  - 1.4.1 Tvorba a realizácia diel

  1.5 Literatúra:

  - 1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež

  - 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

  - 1.5.3 Vydávanie prekladov umeleckej literatúry

  1.6 Medziodborové umelecké aktivity

  - 1.6.1 Tvorba, realizácia a šírenie diel

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 09/2016 - uzavretá Open or Close
 • Výzva č. 10/2016 mimoriadna - P 2.3 - uzavretá Open or Close
  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Podprogramu 2.3 - Vydávanie časopisov.

   

  Rada Fondu na podporu umenia rozhodla o vyhlásení mimoriadnej Výzvy č. 10/2016 prijatím uznesenia č. 43, nakoľko neboli vyčerpané všetky finančné prostriedky v rámci Výzvy č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o dotáciu z FPU.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 08/2016 - uzavretá Open or Close
 • Výzva č. 07/2016 - uzavretá Open or Close

  3.1 Divadlo: výskum a vzdelávanie
  3. 1. 1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
  3. 1. 2 Vzdelávacie aktivity

  3. 2 Tanec: výskum a vzdelávanie
  3.2.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
  3.2.2 Vzdelávacie aktivity

  3.3 Hudba: výskum a vzdelávanie

  3.3.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
  3.3.2 Vzdelávacie aktivity

  3.4 Vizuálne umenie: výskum a vzdelávanie

  3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
  3.4.2 Vzdelávacie aktivity

  3.5 Literatúra: výskum a vzdelávanie

  3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
  3.5.2 Vzdelávacie aktivity

  3.6 Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity

  3.6.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
  3.6.2 Vzdelávacie aktivity

  3.7 Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť: výskum a vzdelávanie

  3.7.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
  3.7.2 Vzdelávacie aktivity

   

  Prioritou fondu v rámci Programu 3: Výskum a vzdelávacie aktivity je odborná reflexia a kritika všetkých druhov umenia, medziodborových aktivít a ľudovej kultúry, rovnako ako vzdelávacie a výchovné činnosti, ktoré sa viažu k uvedeným oblastiam kultúry a umenia.

  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 11.4.2016.

   

  Oficiálny dokument Výzvy č. 7/2016 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 06/2016 mimoriadna - P 4.3 - uzavretá Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 4 - Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť, na nasledujúce podprogramy: 

  4.3 - Prehliadky, festivaly a súťaže 

  v termíne od 8.3.2016 do 22.3.2016.

  Prioritou fondu v rámci Programu 4 je podporauchovávania, rozvoja, prezentácie, propagácie a šírenia ľudovej kultúry, amatérskej umeleckej tvorby, kultúrno-osvetovej činnosti, miestnej a regionálnej kultúry (uchovávanie, rozvíjanie, prezentácia, propagácia a šírenie neprofesionálnej, nekomerčnej umeleckej tvorby). Program bude podporovať festivaly, prehliadky, výstavy, súťaže, vznik a prezentáciu tvorby v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, folklorizmu a amatérskeho umenia v oblasti kultúrnoosvetovej činnosti. 

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 04b/2016 - uzavretá Open or Close

   

  1.1 Divadlo - 1.1.2 Prehliadky, festivaly, súťaže

  1.4 Vizuálne umenie - 1.4.2 Prezentačné aktivity, výstavy, prehliadky

   

  Prioritou fondu v rámci Programu 1 - Umenie podporuje tvorbu, prezentáciu a šírenie profesionálneho nekomerčného umenia realizovaného na Slovensku, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a medziodborových umeleckých aktivít.

   

  Fond na podporu umenia predlžuje termín predkladania žiadostí pre danú výzvu do 16.3.2016.

   

  Oficiálny dokument Výzvy č. 4/2016 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 05/2016 - uzavretá Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 4 - Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť, na nasledujúce podprogramy: 

   

  4.1 - Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o ľudovej kultúre

  4.2 - Vznik a prezentácia tvorby

  4.5 - Kultúrno-osvetové aktivity

   

  v termíne od 15.2.2016 do 15.3.2016.

   

  Prioritou fondu v rámci Programu 4 je podporauchovávania, rozvoja, prezentácie, propagácie a šírenia ľudovej kultúry, amatérskej umeleckej tvorby, kultúrno-osvetovej činnosti, miestnej a regionálnej kultúry (uchovávanie, rozvíjanie, prezentácia, propagácia a šírenie neprofesionálnej, nekomerčnej umeleckej tvorby). Program bude podporovať festivaly, prehliadky, výstavy, súťaže, vznik a prezentáciu tvorby v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, folklorizmu a amatérskeho umenia v oblasti kultúrnoosvetovej činnosti. 

   

  Oficiálny dokument Výzvy č. 5/2016 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 04a/2016 - uzavretá Open or Close

   

  1.2 Tanec - 1.2.2 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty

  1.3 Hudba - 1.3.2 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty

  1.5 Literatúra - 1.5.4 Prehliadky, festivaly, súťaže

  1.6 Medziodborové umelecké aktivity - 1.6.2 Festivaly a prehliadky

  1.6 Medziodborové umelecké aktivity - 1.6.3 Regionálne a lokálne umelecké aktivity

   

  Prioritou fondu v rámci Programu 1 - Umenie podporuje tvorbu, prezentáciu a šírenie profesionálneho nekomerčného umenia realizovaného na Slovensku, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a medziodborových umeleckých aktivít.

   

  Fond na podporu umenia predlžuje termín predkladania žiadostí pre danú výzvu do 14.3.2016.

   

  Oficiálny dokument Výzvy č. 4/2016 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 03/2016 - uzavretá Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 4 - Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť, na nasledujúce podprogramy: 

   

  Podprogram 4.3 Prehliadky, festivaly, súťaže

  Podprogram 4.4 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti

   

  v termíne od 4. januára 2016 do 4. februára 2016.

   

  Prioritou fondu v rámci Programu 4 je podpora festivalov, prehliadok, výstav, súťaží, vzniku a prezentácie tvorby v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, folklorizmu a amatérskeho umenia v oblasti kultúrnoosvetovej činnosti.

   

  Oficiálny dokument Výzvy č. 3/2016 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 02/2016 - uzavretá Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 5 - Medzinárodné aktivity a mobility, na nasledujúce podprogramy:

   

  Podprogram 5.1 Medzinárodná spolupráca a prezentácia umenia v zahraničí

  Podprogram 5.2 Medzinárodné mobility

   

  v termíne od 15. decembra 2015 do 15. januára 2016.

   

  Prioritou fondu v rámci Programu 5 je podporiť prijekty medzinárodnej prezentácie, spolupráce a mobility v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemysli realizovaného na Slovensku.

   

  Oficiálny dokument Výzvy č. 2/2016 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 01/2016 - uzavretá Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 2 - Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy, na nasledujúce podprogramy:

   

  Podprogram 2.1 Prehliadky, festivaly, súťaže
  Podprogram 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier
  Podprogram 2.3 Vydávanie časopisov

  v termíne od 30. novembra 2015 do 8. januára 2016.

   

  Prioritou fondu je v rámci Programu 2 podporiť projekty nekomerčného umenia realizovaného na Slovensku, predovšetkým v oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých a kultúrnych aktivít a ľudovej kultúry.

  Oficiálny dokument Výzvy č. 1/2016 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.


  Prečítať celú výzvu

Archív výziev