Výzvy 2016

Číslo výzvy Začiatok predkladania žiadostí Termín predkladania žiadostí Program / Podprogram Forma podpory
1.07.10.201603.11.20161.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.6.2, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 4.4.1Dotácia
2.19.10.201621.11.20161.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 4.3.2, 4.5Dotácia
3.03.11.201601.12.20161.3.3, 1.3.4, 4.4.2, 1.5.4, 1.5.5Dotácia
4.16.11.201615.12.20163.1.2, 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2, 3.6.2, 3.7.2, 3.8, 1.4.2, 4.3.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.3.1Dotácia
5.15.02.201715.03.20171.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.4, 1.4.1, 1.4.4, 1.5.2, 5.1.1, 5.1.3Dotácia/Štipendium
6.01.03.201703.04.20171.5.1, 1.5.3, 1.5.5, 1.6.1, 1.6.3, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1, 3.8, 4.1, 4.2., 4.5Dotácia/Štipendium
7.15.03.201713.04.20175.2.2, 5.3.2, 5.4.1, 5.4.2Dotácia
Otvorená výzva Uzavretá výzva


VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z FPU PRE ROK 2016

 • Výzva č. 12/2016 - uzavretá Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 6 - Pamäťové a fondové inštitúcie, na nasledujúce podprogramy:

   

  6.2 - Múzeá a galérie

  6.2.1 - Odborné ošetrenie zbierkových fondov

  6.2.2 – Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť

  6.2.3 – Akvizícia múzeí a galérií

  6.3 - Ochrana zbierkových fondov

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 11/2016 - uzavretá Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 1: Umenie na nasledujúce podprogramy: 

   

  1.1 Divadlo:

  - 1.1.1 Tvorba, naštudovanie a uvádzanie javiskového diela

  - 1.1.3 Naštudovanie a uvádzanie javiskového diela

  1.2 Tanec:

  - 1.2.1 Tvorba, naštudovanie a uvádzanie javiskového diela

  1.3 Hudba:

  - 1.3.1 Tvorba, uvádzanie a šírenie hudobného diela

  1.4 Vizuálne umenie:

  - 1.4.1 Tvorba a realizácia diel

  1.5 Literatúra:

  - 1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež

  - 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

  - 1.5.3 Vydávanie prekladov umeleckej literatúry

  1.6 Medziodborové umelecké aktivity

  - 1.6.1 Tvorba, realizácia a šírenie diel

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 09/2016 - uzavretá Open or Close
 • Výzva č. 10/2016 mimoriadna - P 2.3 - uzavretá Open or Close
  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Podprogramu 2.3 - Vydávanie časopisov.

   

  Rada Fondu na podporu umenia rozhodla o vyhlásení mimoriadnej Výzvy č. 10/2016 prijatím uznesenia č. 43, nakoľko neboli vyčerpané všetky finančné prostriedky v rámci Výzvy č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o dotáciu z FPU.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 08/2016 - uzavretá Open or Close
 • Výzva č. 07/2016 - uzavretá Open or Close

  3.1 Divadlo: výskum a vzdelávanie
  3. 1. 1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
  3. 1. 2 Vzdelávacie aktivity

  3. 2 Tanec: výskum a vzdelávanie
  3.2.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
  3.2.2 Vzdelávacie aktivity

  3.3 Hudba: výskum a vzdelávanie

  3.3.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
  3.3.2 Vzdelávacie aktivity

  3.4 Vizuálne umenie: výskum a vzdelávanie

  3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
  3.4.2 Vzdelávacie aktivity

  3.5 Literatúra: výskum a vzdelávanie

  3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
  3.5.2 Vzdelávacie aktivity

  3.6 Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity

  3.6.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
  3.6.2 Vzdelávacie aktivity

  3.7 Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť: výskum a vzdelávanie

  3.7.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
  3.7.2 Vzdelávacie aktivity

   

  Prioritou fondu v rámci Programu 3: Výskum a vzdelávacie aktivity je odborná reflexia a kritika všetkých druhov umenia, medziodborových aktivít a ľudovej kultúry, rovnako ako vzdelávacie a výchovné činnosti, ktoré sa viažu k uvedeným oblastiam kultúry a umenia.

  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 11.4.2016.

   

  Oficiálny dokument Výzvy č. 7/2016 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 06/2016 mimoriadna - P 4.3 - uzavretá Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 4 - Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť, na nasledujúce podprogramy: 

  4.3 - Prehliadky, festivaly a súťaže 

  v termíne od 8.3.2016 do 22.3.2016.

  Prioritou fondu v rámci Programu 4 je podporauchovávania, rozvoja, prezentácie, propagácie a šírenia ľudovej kultúry, amatérskej umeleckej tvorby, kultúrno-osvetovej činnosti, miestnej a regionálnej kultúry (uchovávanie, rozvíjanie, prezentácia, propagácia a šírenie neprofesionálnej, nekomerčnej umeleckej tvorby). Program bude podporovať festivaly, prehliadky, výstavy, súťaže, vznik a prezentáciu tvorby v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, folklorizmu a amatérskeho umenia v oblasti kultúrnoosvetovej činnosti. 

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 04b/2016 - uzavretá Open or Close

   

  1.1 Divadlo - 1.1.2 Prehliadky, festivaly, súťaže

  1.4 Vizuálne umenie - 1.4.2 Prezentačné aktivity, výstavy, prehliadky

   

  Prioritou fondu v rámci Programu 1 - Umenie podporuje tvorbu, prezentáciu a šírenie profesionálneho nekomerčného umenia realizovaného na Slovensku, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a medziodborových umeleckých aktivít.

   

  Fond na podporu umenia predlžuje termín predkladania žiadostí pre danú výzvu do 16.3.2016.

   

  Oficiálny dokument Výzvy č. 4/2016 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 05/2016 - uzavretá Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 4 - Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť, na nasledujúce podprogramy: 

   

  4.1 - Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o ľudovej kultúre

  4.2 - Vznik a prezentácia tvorby

  4.5 - Kultúrno-osvetové aktivity

   

  v termíne od 15.2.2016 do 15.3.2016.

   

  Prioritou fondu v rámci Programu 4 je podporauchovávania, rozvoja, prezentácie, propagácie a šírenia ľudovej kultúry, amatérskej umeleckej tvorby, kultúrno-osvetovej činnosti, miestnej a regionálnej kultúry (uchovávanie, rozvíjanie, prezentácia, propagácia a šírenie neprofesionálnej, nekomerčnej umeleckej tvorby). Program bude podporovať festivaly, prehliadky, výstavy, súťaže, vznik a prezentáciu tvorby v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, folklorizmu a amatérskeho umenia v oblasti kultúrnoosvetovej činnosti. 

   

  Oficiálny dokument Výzvy č. 5/2016 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 04a/2016 - uzavretá Open or Close

   

  1.2 Tanec - 1.2.2 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty

  1.3 Hudba - 1.3.2 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty

  1.5 Literatúra - 1.5.4 Prehliadky, festivaly, súťaže

  1.6 Medziodborové umelecké aktivity - 1.6.2 Festivaly a prehliadky

  1.6 Medziodborové umelecké aktivity - 1.6.3 Regionálne a lokálne umelecké aktivity

   

  Prioritou fondu v rámci Programu 1 - Umenie podporuje tvorbu, prezentáciu a šírenie profesionálneho nekomerčného umenia realizovaného na Slovensku, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a medziodborových umeleckých aktivít.

   

  Fond na podporu umenia predlžuje termín predkladania žiadostí pre danú výzvu do 14.3.2016.

   

  Oficiálny dokument Výzvy č. 4/2016 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 03/2016 - uzavretá Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 4 - Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť, na nasledujúce podprogramy: 

   

  Podprogram 4.3 Prehliadky, festivaly, súťaže

  Podprogram 4.4 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti

   

  v termíne od 4. januára 2016 do 4. februára 2016.

   

  Prioritou fondu v rámci Programu 4 je podpora festivalov, prehliadok, výstav, súťaží, vzniku a prezentácie tvorby v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, folklorizmu a amatérskeho umenia v oblasti kultúrnoosvetovej činnosti.

   

  Oficiálny dokument Výzvy č. 3/2016 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 02/2016 - uzavretá Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 5 - Medzinárodné aktivity a mobility, na nasledujúce podprogramy:

   

  Podprogram 5.1 Medzinárodná spolupráca a prezentácia umenia v zahraničí

  Podprogram 5.2 Medzinárodné mobility

   

  v termíne od 15. decembra 2015 do 15. januára 2016.

   

  Prioritou fondu v rámci Programu 5 je podporiť prijekty medzinárodnej prezentácie, spolupráce a mobility v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemysli realizovaného na Slovensku.

   

  Oficiálny dokument Výzvy č. 2/2016 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 01/2016 - uzavretá Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 2 - Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy, na nasledujúce podprogramy:

   

  Podprogram 2.1 Prehliadky, festivaly, súťaže
  Podprogram 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier
  Podprogram 2.3 Vydávanie časopisov

  v termíne od 30. novembra 2015 do 8. januára 2016.

   

  Prioritou fondu je v rámci Programu 2 podporiť projekty nekomerčného umenia realizovaného na Slovensku, predovšetkým v oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých a kultúrnych aktivít a ľudovej kultúry.

  Oficiálny dokument Výzvy č. 1/2016 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.


  Prečítať celú výzvu

Archív výziev