Výzvy 2020

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 1/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec
1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení
1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec
1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba
1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže
1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
1.6.2 Medziodborové podujatia
1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity
1.6.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – kreatívny priemysel
2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže
2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier
2.2.2 Aktivity menších kultúrnych a umeleckých centier
2.2.3 Aktivity rezidenčných centier.


Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 07.10.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti 2020 nájdete na webovom sídle fondu v časti Dokumenty - predpisy upravujúce podporunú činnosť: http://www.fpu.sk/sk/dokumenty-fpu/dokumenty

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre žiadateľa.
Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

 • Výzva č. 1/2020 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 1/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec
  1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení
  1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec
  1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba
  1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže
  1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
  1.6.2 Medziodborové podujatia
  1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity
  1.6.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – kreatívny priemysel
  2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže
  2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier
  2.2.2 Aktivity menších kultúrnych a umeleckých centier
  2.2.3 Aktivity rezidenčných centier.


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 07.10.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 2/2020 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 2/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.1.4  Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo
  1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení  
  1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
  1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity
  1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií
  1.4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
  2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov
  2.3.2 Vydávanie internetových časopisov
  4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus
  4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 21.10.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu