Výzvy 2020

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona
č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu č.10/2020 na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených žiadateľov v nasledujúcich podprogramoch:

1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn

1.4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie

1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

1.6.3 Tvorba multimediálneho diela

5.1.4 Akvizícia knižníc

 
Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený od 17.04. 2020 Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti 2020 nájdete na webovom sídle fondu v časti Dokumenty - predpisy upravujúce podpornú činnosť: http://www.fpu.sk/sk/dokumenty-fpu/dokumenty

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre žiadateľa.
Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

 • Mimoriadna výzva č. 2/2020 Open or Close

  Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona
  č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje Mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu v nasledujúcich podprogramoch, ktoré sú presne špecifikované v prílohe tejto výzvy:

  1.1.1 Tvorba javiskového diela - divadlo

  1.2.1 Tvorba javiskového diela - tanec

  1.3.1 Tvorba hudobného diela

  1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá

  1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn

  1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež

  1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

  1.5.5 Tvorba prekladov umeleckej literatúry

  3.1.1 Výskum a odborná reflexia - divadlo

  3.2.1 Výskum a odborná reflexia - tanec

  3.3.1 Výskum a odborná reflexia - hudba

  3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie

  3.5.1 Výskum a odborná reflexia – literatúra

  3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 8.10.2020. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Mimoriadna výzva č. 1/2020 Open or Close

  Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona
  č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje Mimoriadnu výzvu č. 1/2020 na predkladanie žiadostí o finančnú podporu v nasledujúcich podprogramoch, ktoré sú presne špecifikované v prílohe tejto výzvy:

  3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia

  3.6.2 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť

  3.6.3 Medziodborové odborné vzdelávacie aktivity

  3.6.4 Medziodborové kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený od 17.04. 2020 Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 10/2020 Open or Close

  Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona
  č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu č.10/2020 na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených žiadateľov v nasledujúcich podprogramoch:

  1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn

  1.4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie

  1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

  1.6.3 Tvorba multimediálneho diela

  5.1.4 Akvizícia knižníc

   
  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený od 17.04. 2020 Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 8/2020 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 8/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.1.1 Tvorba javiskového diela - divadlo
  1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá
  1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel, divadelných zoskupení a organizácii
  1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá
  1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
  1.3.1 Tvorba hudobného diela
  1.3.2 Tvorba a šírenie hudobného diela
  1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba
  1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela
  1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskum a vzdel. aktivity
  1.6.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – kreatívny priemysel
  1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
  5.2.2 Akvizícia múzeí


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 23. 03. 2020. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 7/2020 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 7/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.2.1 Tvorba javiskového diela - tanec
  1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec
  1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec
  1.5.5 Tvorba prekladov umeleckej literatúry
  1.5.6 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry
  1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
  1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá
  1.4.5 Tvorba a realizácia diela vo verejnom priestore
  3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie
  3.4.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie
  3.4.3 Odborné vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie
  3.4.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – vizuálne umenie
  5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov
  5.4.2 Ochrana zbierkových fondov


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 02. 03. 2020. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 6/2020 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 6/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež
  1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež
  3.5.1 Výskum a odborná reflexia – literatúra
  3.5.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra
  3.5.3 Odborné vzdelávacie aktivity - literatúra
  3.5.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – literatúra
  3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia
  3.6.2 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
  3.6.3 Medziodborové odborné vzdelávacie aktivity
  3.6.4 Medziodborové kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých
  4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o tradičnej kultúre
  4.1.2 Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra
  4.1.3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra
  4.1.4 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť – tradičná kultúra
  4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre
  4.3.2 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra
  5.3.2 Akvizícia galérií


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 20.01.2020. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 5/2020 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 5/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  6.1.1 Mesto kultúry 2021 – prípravná fáza


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 13.01.2020. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 4/2020 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 4/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  3.1.1 Výskum a odborná reflexia - divadlo
  3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo
  3.1.3 Odborné vzdelávacie aktivity - divadlo
  3.1.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – divadlo
  3.2.1 Výskum a odborná reflexia - tanec
  3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec
  3.2.3 Odborné vzdelávacie aktivity - tanec
  3.2.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – tanec
  5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity
  5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá
  5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 16.12.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 3/2020 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 3/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre
  1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií
  1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba
  3.3.1 Výskum a odborná reflexia - hudba
  3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba
  3.3.3 Odborné vzdelávacie aktivity - hudba
  3.3.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých - hudba
  4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
  4.4.2 Neprofesionálne umenie
  4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kult. a kult-osv. činnosť


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 25.11.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 2/2020 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 2/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.1.4  Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo
  1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení  
  1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
  1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity
  1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií
  1.4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
  2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov
  2.3.2 Vydávanie internetových časopisov
  4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus
  4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 21.10.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu
 • Výzva č. 1/2020 Open or Close

  Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 1/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

  1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec
  1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení
  1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec
  1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba
  1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže
  1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
  1.6.2 Medziodborové podujatia
  1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity
  1.6.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – kreatívny priemysel
  2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže
  2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier
  2.2.2 Aktivity menších kultúrnych a umeleckých centier
  2.2.3 Aktivity rezidenčných centier.


  Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 07.10.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

  Prečítať celú výzvu