Oznamy

V termíne od 30.6.2016 do 6.7.2016 sa uskutočnili zasadnutia odborných komisií, ktoré posudzovali žiadosti o finančné prostriedky z verejných zdrojov v rámci Výzvy FPu č. 8/2016 pre

Podprogram 1.1 – Divadlo,

Podprogram 1.3 – Hudba,

Podprogram 1.5 - Literatúra (štipendium).

 

Na základe hodnotenia a odporúčania odbornej komisie riaditeľ FPu rozhodol o poskytnutí alebo neposkytnutí finančných prostriedkov pre jednotlivé žiadosti.

Rozhodnutie riaditeľa FPu možno nájsť na tomto linku.