Oznamy

Riaditeľ Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu pre právnické osoby na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií (fyzických osôb) na posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov fondu s cieľom zabezpečiť odbornosť, transparentnosť a nezávislosť hodnotiaceho procesu.

Výzva je určená pre nasledujúce programy a oblasti:

Program 1 – Umenie, pre posudzovanie projektov z oblasti hudby – a to najmä z oblasti klasickej a experimentálnej hudby a z oblasti džezu, elektronickej hudby, folku, country, gospelu, world music a pod.; vizuálneho umenia. Navrhovateľ – právnická osoba môže navrhnúť jednu osobu aj do viacerých oblastí, no musí to uviesť vo formulári návrhu.

Program 3 – Výskum a vzdelávacie aktivity, pre posudzovanie projektov z oblasti výskumu, odbornej kritiky a reflexie vizuálneho umenia.

Program 5 – Pamäťové a fondové inštitúcie pre posudzovanie projektov galérií

Návrhy je možné predkladať od 05.12.2016 do 20.12.2016, pričom rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo osobného doručenia. 

Podrobnejšie informácie nájdete na tomto linku.