Oznamy

Vážení žiadatelia,

radi by sme Vás upozornili na zmenu pri registrácii žiadosti o finančné prostriedky z fondu.

Žiadosť je možné podať elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Žiadosť nestačí podať iba elektronicky, žiadateľ zabezpečí doručenie kompletnej žiadosti v tlačenej podobe do fondu najneskôr do termínu uzávierky na predkladanie žiadostí.Žiadosť musí byť doručená na adresu: Fond na podporu umenia Cukrová 14 811 08 Bratislava Na obálku je potrebné napísať číslo programu/podprogramu. Dátumom podania žiadosti sa rozumie dátum na pečiatke podacej pošty (ak je žiadosť zaslaná poštou) alebo dátum na prezentačnej pečiatke FPU, ak je žiadosť doručená osobne (v pracovných dňoch od 13.00 do 15.00 hod).

Kancelária FPu.