Oznamy
Dňa 28.11.2018 boli zverejnené rozhodnutia riaditeľa FPU pre Výzvu č. 1/2018, konkrétne pre podprogramy:
  • 1.1.3 Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo
  • 1.1.4 Aktivity nezávislých divadiel, divadelných zoskupení a organizácií
  • 1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
  • 1.2.2 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec
  • 1.2.3 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení a organizácií
  • 1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec
  • 1.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba
  • 1.6.2 Medziodborové podujatia
  • 1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - medziodborové projekty, výskum a vzdel. aktivity
Rozhodnutia riaditeľa FPU pre Podprogram 2.1 Veľké prehliadky, festivaly a súťaže a 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier budú zverejnené dodatočné.
 
Rozhodnutia riaditeľa nájdete na odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela