Oznamy
Rozhodnutie riaditeľa Fondu na podporu umenia bolo zverejnené pre tieto Podprogramy:
- Výzva č. 1/2018:
- Podprogram 2.1 Veľké festivaly, prehliadky, podujatia
- Podprogram 2.2 Aktivity kultúrnych centier
- Výzva č. 2/2018:
- Podprogram 1.4 Vizuálne umenie
- Podprogram 1.5 Literatúra
- Podprogram 2.3 Vydávanie časopisov
Rozhodnutia pre jednotlivé podprogramy nájdete na odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela