Oznamy

Dňa 20.12.2017 boli zverejnené rozhodnutia riaditeľa Fondu na podporu umenia pre tieto podprogramy:

- 4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus,

- 4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti.

Rozhodnutia riaditeľa nájdete na odkaze: http://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela