Oznamy

Nominácie na členov odborných komisií Fondu na podporu umenia môžete posielať až do 31.1.2018 pre nasledujúce programy:

Program 1 – Umenie: džez a iné žánre / vizuálne umenie / multimediálne diela / literatúra

Program 3 – Výskum a vzdelávacie aktivity 

Program 6 – Mesto kultúry

Radi by sme Vám dali do pozornosti legislatívnu zmenu. Novela zákona o fonde z 1. júla tohto roku prináša zásadnú zmenu v otázke konfliktu záujmov členov odborných komisií. Zákon o fonde umožňuje sa uchádzať o podporu aj členom odborných komisií. Samozrejme, okrem programu, v ktorej sú hodnotiteľmi.

Bližšie informácie sa dočítate na tomto odkaze: http://www.fpu.sk/attachments/article/193/Vyzva_OK_2_2018_.pdf