Oznamy

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 6/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

- 1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - divadlo - štipendium,

- 1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - divadlo - nezávislé divadlá,

- 1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela - zriaďované divadlá,

- 1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo,

- 1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec - štipendium,

- 1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec,

- 1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec,

- 1.3.1 Tvorba a šírenie hudobného diela - štipendium,

- 1.3.1 Tvorba a šírenie hudobného diela,

- 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba,

- 1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež - štipendium,

- 1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež,

- 1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela,

- 1.6.4 Medzinárodné moblity a prezentácie - medziodborové projekty, výskum a vzdel. aktivity.

Bližšie informácie sa dočítate na linku: http://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/399-vyzva-c-6-2018