Oznamy

Dňa 29.1.2018 boli zverejnené rozhodnutia riaditeľa Fondu na podporu umenia pre tieto podprogramy:

- 4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry,

- 4.5.3 Kultúrno-vzdelávacie aktivity v oblasti umenia.

Rozhodnutia riaditeľa nájdete na odkaze: http://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela