Oznamy

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 7/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

- 1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry - dotácie a štipendium,

- 1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - literatúra,

- 3.1.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo,

- 3.1.2 Vzdelávacie aktivity - divadlo,

- 3.2.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec,

- 3.2.2 Vzdelávacie aktivity - tanec,

- 3.3.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba,

- 3.3.2 Vzdelávacie aktivity - hudba,

- 3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - vizuálne umenie,

- 3.4.2 Vzdelávacie aktivity - vizuálne umenie,

- 3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra,

- 3.5.2 Vzdelávacie aktivity - literatúra,

- 3.6.1 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť,

- 3.6.2 Medziodborové vzdelávacie aktivity,

- 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov,

- 5.4.2 Ochrana zbierkových fondov.

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 28.2.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie môžete nájsť na odkaze: http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/406-vyzva-c-7-2018