Oznamy
Nominácie na členov odborných komisií Fondu na podporu umenia môžete posielať v predĺženom termíne až do 2.2.2018 pre nasledujúce programy:
PROGRAM 6 - MESTO KULTÚRY
PROGRAM 1 – Umenie: džez a iné žánre / vizuálne umenie / multimediálne diela / literatúra
PROGRAM 3 – Výskum a vzdelávacie aktivity
Radi by sme Vám dali do pozornosti legislatívnu zmenu. Novela zákona o fonde z 1. júla tohto roku prináša zásadnú zmenu v otázke konfliktu záujmov členov odborných komisií. Zákon o fonde umožňuje sa uchádzať o podporu aj členom odborných komisií. Samozrejme, okrem programu, v ktorej sú hodnotiteľmi.
Bližšie informácie sa dočítate na tomto odkaze: http://www.fpu.sk/attachments/article/193/Vyzva_OK_2_2018_.pdf