Oznamy

Dňa 2.2.2018 boli zverejnené rozhodnutia riaditeľa Fondu na podporu umenia pre tieto podprogramy:

- 1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry,

- 3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - vizuálne umenie,

- 3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra

Rozhodnutia riaditeľa nájdete na odkaze: http://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela