Oznamy

Dňa 6.2.2018 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa Fondu na podporu umenia pre podprogram:

- 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity - knižnice.

Rozhodnutia riaditeľa nájdete na odkaze: http://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela