Oznamy

Dňa 22.5.2018 boli zverejnené rozhodnutia riaditeľa v rámci Výzvy č. 9/2018 pre tieto podprogramy:

- 5.1 Knižnice,

- 5.2.2 Akvizícia múzeí,

- 5.3.2 Akvizícia galérií.

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela