Oznamy

Dňa 14.6.2018 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa v rámci Výzvy č. 10/2018 pre podprogram:

- 6.1.2 Mesto Kultúry 2019 - celoročné aktivity

"Blahoželám Banskej Štiavnici k titulu „Mesto kultúry 2019“ a teším sa na nasledujúci rok. Novým Zámkom a Spišskej Novej Vsi ďakujem za účasť a námahu vynaloženú pri vypracovaní a prezentácii ich projektov. Veľmi si vážim férovosť, profesionalitu a veľkorysý prístup všetkých troch miest, ktorý môže byť príkladom pre každého, kto pôsobí v kultúre, ale aj mimo nej."

Jozef Kovalčik, riaditeľ FPU

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela