Oznamy

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 11/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

- 6.2 Mesto kultúry 2019 – iné subjekty

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 13.09.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie sa dočítate na odkaze:

http://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/457-vyzva-c-11-2018