Oznamy

Kancelária Fondu na podporu umenia oznamuje, že Generálna prokuratúra Slovenskej republiky nedala súhlas FPU na vyžiadanie výpisu z registra trestu fyzických osôb, ktoré sú žiadateľmi dotácie, resp. štipendií. Preto sa obracia na žiadateľov, aby k svojej žiadosti pripojili výpis z registra trestu aj v roku 2019.

Za pochopenie a súčinnosť ďakujeme!